levá dekorace článkupravá dekorace článku
30.05. 2011

Rozpis SZZ na červen 2011

Rozpis SZZ na Přírodovědecké fakultě UJEP v akademickém roce 2010/2011

červen 2011

 

KATEDRA BIOLOGIE

Studijní program:          B 1501 Biologie

Studijní obor:                   Biologie

Biologie (dvouoborové)

 

Studijní program:          N 1501 Biologie

Studijní obor:                   Učitelství biologie pro 2.st. ZŠ (dvouoborové)

Učitesltví biologie pro SŠ (dvouoborové)

 

Komise SZZ

Předseda komise: Doc. RNDr. Jaromír Hajer, CSc.

Místopředseda:              Doc. MUDr. Vladislav Mareš, DrSc.

Členové: Doc. RNDr. Karel Kubát, CSc., RNDr. Jan Ipser, CSc., RNDr. Lenka Němcová, CSc., Mgr. Jan Malý, Ph.D., Mgr. Karina Šondová, Ph.D.,  RNDr. Blanka Desortová, CSc., RNDr. Eva Jozífková, Ph.D., RNDr. Přemysl Zelenka, CSc., RNDr. Oldřich Benada, CSc.

 

15. června 2011                    začátek 8,00                     katedra biologie

Bc. M. Havlíčková     BI-GEO

Bc. M. Titěrová          BI-GEO

L. Pokorná                CHE-BI

 

Jednooborová biologie - prezenční studium

L. Bayerová

A. Gráfová

L. Harmáčková

T. Hejduk

I. Hliňáková

T. Marschnerová

P. Nevečeřalová

M. Sommerová

J. Šalenová

 

16. června 2011                    začátek 8,00                     katedra biologie

Jednooborová biologie - kombinované studium

J. Bálek

M. Dvořáková

T. Fulínová

S. Hladký

G. Hrušková

Z. Janoušková

L. Mikesková

M. Rupert

J. RuskováKATEDRA FYZIKY

Studijní program:           B1701 Fyzika, M1701 Fyzika, N1701 Fyzika

Studijní obor:                   Počítačové modelování ve fyzice a technice (PS a KS)

Počítačové  modelování ve vědě a technice

Počítačové modelování ve fyzice, technice a výrobě

 

Komise SZZ č. 1

Předseda komise:       Prof. RNDr. Rudolf Hrach, DrSc.

Místopředseda:             Doc. RNDr. Dušan Novotný, CSc.

 

Členové: prof. RNDr. Ivo Nezbeda, DrSc., doc. RNDr. Ing. Rudolf Novák, DrSc., Prof. RNDr. Stanislav Novák, CSc., doc. Ing. Martin Lísal, DSc., doc. RNDr. Jaroslav Pavlík, CSc., RNDr. Anna Macková, Ph.D., RNDr. Zdeněk Moravec, Ph.D., RNDr. Michal Varady, Ph.D., RNDr. Marek Malý, Ph.D., RNDr. Martin Švec, Ph.D., Ing. Martin Kormunda, Ph.D., Mgr. Zdeněk Strýhal, Ph.D., doc. RNDr. Ing. Kurt Fišer, CSc., RNDr. Jaroslav Nadrchal, CSc.

 

8. června 2011              začátek 8,30                          katedra fyziky

Vl. Cífka (PMCH)

 

 

KATEDRA GEOGRAFIE

Studijní program:     B 1301 Geografie

Studijní obor:              Geografie střední Evropy

Geografie jednooborová

 

Komise SZZ č. 1

Předseda komise:

Doc. RNDr. Jiří Anděl, CSc.

Místopředseda:

Doc. RNDr. Karel Kunc

Členové:

Doc. RNDr. Ivan Bičík, CSc., Doc. PaedDr. Alena Matušková, CSc. - ZČU Plzeň,  Doc. RNDr. Václav Přibyl, CSc. - UK Praha, RNDr. Martin Balej, Ph.D., Mgr. Milan Bursa, CSc., RNDr. Ivan Farský, RNDr. Alena Chvátalová, Ph.D., CSc., RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D., Mgr. Lukáš Novotný, M.A., Ph.D., Mgr. Jiří Riezner, Ph.D.

 

13. června 2011            začátek 13,00                         katedra geografie

L. Bobr

M. Dočekal

L. Eibl

J. Havlíček

 

14. června 2011            začátek 13,00                         katedra geografie

P. Hlubučková

Z. Marek

V. Strnadová

L. Valtová

P. Vecková

 

Studijní program:          N 1301 Geografie

Studijní obor:                 Geografie

Učitelství geografie pro 2. stupeň ZŠ (dvouoborové)

 

Komise SZZ č. 1

Předseda komise:

Doc. RNDr. Jiří Anděl, CSc.

Místopředseda:

Doc. RNDr. Ivan Bičík, CSc.

Členové:

Doc. RNDr. Karel Kunc,  Doc. PaedDr. Alena Matušková, CSc. - ZČU Plzeň,  Doc. RNDr. Václav Přibyl, CSc. - UK Praha, RNDr. Martin Balej, Ph.D., Mgr. Milan Bursa, CSc., RNDr. Ivan Farský, CSc., RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D., Mgr. Lukáš Novotný, M.A., Ph.D., RNDr. Alena Chvátalová, Ph.D., Mgr. Jiří Riezner, Ph.D.

 

 

15. června 2011            začátek 9,00                           katedra geografie

Bc. J. Kacerovský

Bc. H. Macková

Bc. J. Němečková

Bc. L. Rosulek

Bc. J. Staňková

 

16. června 2011            začátek 9,00                           katedra geografie

Bc. G. Šilhánková

Bc. J. Tauchman

Bc. O. Vejvoda

Bc. H. Zajíčková

 

Studijní program:      B1301 Geografie

Studijní obor:              Geografie střední Evropy

Geografie (dvouoborová)

 

Studijní program:          N 1301 Geografie

Studijní obor:                 Geografie

Učitelství geografie pro střední školy (dvouoborové)

 

Komise SZZ č. 2

Předseda komise:      Doc. RNDr. Milan Jeřábek, Ph.D.

Místopředseda:            Doc. RNDr. Ladislav Skokan, CSc.

Členové: Prof. Petr Dostál, MA., Ph.D.,  RNDr. Vladimír Cajz, CSc., Doc. PaedDr. Jaroslav Dokoupil, Ph.D.- ZČU Plzeň, RNDr. Alena Chvátalová, Ph.D., Mgr. Milan Bursa, CSc., RNDr. Ivan Farský, CSc., Mgr. Lukáš Novotný, M.A., Mgr. Jiří Riezner, Ph.D., RNDr. Martin Balej, Ph.D.

 

13. června 2011            začátek 15,00                        katedra geografie

J. Růžička (GEO-HI)

V. Trčková (BI-GEO)

 

14. června 2011            začátek 8,00                           katedra geografie

Bc. L. Beranová

Bc. L. Fajgl

Bc. M. Hora

Bc. M. Chroust

Bc. M. Klobásová

 

14. června 2011            začátek 12,00                         katedra geografie

M. Albrechtová

V. Drbohlavová

M. Fišer

I. Hejduková

L. Hynek

R. Kovanda

 

15. června 2011            začátek 8,00                           katedra geografie

B. Mištová

L. Plachý

I. Rybárik

P. Šimůnková

D. Ullrych

J. Vavřina

L. Zedníček

 


KATEDRA INFORMATIKY

Studijní program: B1802 Aplikovaná informatika

Studijní obor:                 Informační systémy

 

Komise SZZ

Předseda komise:     Doc. RNDr. Karel Oliva, Dr.

Místopředseda:           Doc. RNDr. Viktor Mashkov, DrSc.

Členové:  Doc. Sergej Babičev, Doc. RNDr. František Fiala, Ing. Mgr. Jiří Barilla, CSc., prof. RNDr. Jan Kopka, CSc., Doc. RNDr. Jiří Felcman,CSc., Mgr. Jiří Fišer,Ph.D., RNDr. Jiří Škvor, Ph.D.

 

7. června 2011                       začátek 8,30                 místnost CN 515

M. Báča

M. Bauer

J. Beskyba

P. Drobný

P. Dvořák

M. Hájek

O. Hamouz

M. Henzl

T. Humhej

V. Hvězda

J. Chramosta

R. Janča

 

9. června 2011                       začátek 8,30                 místnost CN 515

A. Jansta

M. Kalabza

F. Loužecký

P. Plzák

M. Pomykacz

F. Příbrský

J. Rokoš

P. Rutzenstorfer

J. Solový

M. Štarman

J. Tuček

J. Velíšek

 

 

KATEDRA CHEMIE

Studijní program:          B 1407 Chemie

Studijní obor:                   Toxikologie a analýza škodlivin

 

Komise SZZ

Předseda komise: Doc. RNDr. Jaroslav Rejnek, CSc.

Místopředseda:             Prof. Ing. Tomáš Boublík, DrSc.

Členové: Doc. RNDr. Alexandr Muck, CSc., Doc. Ing. Jaromír Lederer, CSc., Doc. Ing. Jan Čermák, CSc., Doc. Ing. Pavel Jánoš, CSc., RNDr. Vlastimil Dohnal, Ph.D., Ing. Zdeňka Kolská, Ph.D., RNDr. Nguyen Thi Thu Huong, Ph.D., PharmDr. Kamil Musílek, Ph.D., Ing. Kamil Kuča, Ph.D.

 

7. června  2011             začátek 9,00                           místnost č. 464

S. Bošková

Š. Dvorská

D. Herman

J. Holečková

A. Jizerová

E. Kočandrlová

V. Kokorová

R. Mikešová

S. Netolická

M. Pražák

K. Řídká

 

 

Studijní program:          B 1407 Chemie

Studijní obor:                   Chemie pro dvouoborové studium

Chemie se zaměřením na vzdělávání

 

Komise SZZ

Předseda komise: Doc. PaedDr. Markéta Pečivová, DrSc.

Místopředseda:             Doc. RNDr. Jaroslav Rejnek, CSc.

Členové: Prof. Ing. Tomáš Boublík, DrSc., Doc. RNDr. Alexandr Muck, CSc., Doc. Ing. Jaromír Lederer, CSc., Doc. Ing. Jan Čermák, CSc., Doc. Ing. Pavel Jánoš, CSc., RNDr. Vlastimil Dohnal, Ph.D., Ing. Zdeňka Kolská, Ph.D., RNDr. Nguyen Thi Thu Huong, Ph.D.

 

8. června 2011              začátek 9,00                           místnost č. 464

Z. Cyrusová  CHE-BI

 

Studijní program:          B 2808 Chemie a technologie materiálů

Studijní obor:                   Stavební chemie

 

Komise SZZ

Předseda komise: Doc. RNDr. Jaroslav Rejnek, CSc.

Místopředseda:             Prof. Ing. Tomáš Boublík, DrSc.

Členové: Prof. ing. Václav Švorčík, DrSc., Doc. RNDr. Alexandr Muck, CSc., Doc. Ing. Jaromír Lederer, CSc., Doc. Ing. Jan Čermák, CSc., Doc. Ing. Pavel Jánoš, CSc., RNDr. Vlastimil Dohnal, Ph.D., Ing. Zdeňka Kolská, Ph.D., RNDr. Nguyen Thi Thu Huong, Ph.D.

 

8. června 2011              začátek 10,00                         místnost č. 464

M. Čáp

M. Urbánek

 

 

KATEDRA MATEMATIKY

Studijní program:          B 1101 Matematika

Studijní obor:                   Matematika

Matematika se zaměřením na vzdělávání

 

Komise SZZ

Předseda komise:        Prof. RNDr. Jan Malý, DrSc.

Místopředseda:             Prof. RNDr. Jiří Cihlář, CSc.

Členové: Prof. RNDr. Miroslav Hušek, DrSc., Prof. RNDr. Jan Kopka, CSc., Prof. RNDr. Petr Němec, DrSc., Doc. RNDr. Leo Boček, CSc., RNDr. Martin Kuřil, Ph.D.

 

 

15. června 2011            začátek 13,00                         KMA - KL 207

J. Buřičová      MA TV

M. Picálek       MA GEO

M. Prokopová FY MA  - K

 

 

KATEDRA BOHEMISTIKY

Studijní program: B 7507 Specializace v pedagogice

Studijní obor:             Český jazyk a literatura (dvouoborové)

 

Studijní program: B 7507 Specializace v pedagogice

Studijní obor:             Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání

 

Komise SZZ

Předseda komise: Doc. PhDr. Ludmila Zimová, CSc.

Místopředseda:           Prof. PhDr. Marie Čechová, DrSc.

Členové: Doc. PhDr. Alena Debická, CSc., Doc. PhDr. Karel Hádek, CSc., Doc. PhDr. Jiří Hošna, CSc., Doc. PaedDr. Ladislava Lederbuchová, CSc., Prof. PhDr. Jiří Marvan, Ph.D., Prof. PhDr. Dobrava Moldanová,CSc., Doc. PhDr. Vladimír Novotný, Ph.D., Doc. PhDr. Josef Peřina, CSc., Prof. PhDr. Viktor Viktora, CSc.

 

9. června 2011             začátek 13,30      zasedací místnost katedry (S1)

B. Přibylová    MA ČJ VZ

 

KATEDRA POLITOLOGIE A FILOSOFIE

Komise SZZ č. 1

Předseda komise: Doc. PhDr. Rudolf Kučera, CSc.

Místopředseda:           Doc. Ing. Libor Měsíček, CSc.

Členové: Prof. PhDr. Miroslav Kryl, CSc., Doc. Ing. Aleš Havlíček, Ph.D., Doc. PhDr. Jiří Kocian, CSc., PhDr. Petr Bláha, Ph.D., PhDr. Pavel Hynčica, Ph.D., Mgr. et M. A. Jan Charvát, Ph.D., RNDr. Josef Moural, CSc.,   Mgr. et M. A. Lukáš Novotný, Ph.D., PhDr. Martin Šimsa, Ph.D.

 

6. června 2011              začátek 12,00      katedra politologie a filosofie

Martina Bourová  GEO POL

 

 

KATEDRA GERMANISTIKY

Studijní program: B 7310 Filologie

Studijní obor:             Německý jazyk a literatura (dvouoborové)

 

Studijní program: B 7310 Filologie

Studijní obor:             Německý jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání

 

Komise SZZ č. 3

Předseda komise: Prof. Dr. Peter Schmidt

Místopředseda:           Prof. Dr. Karol Sauerland

Členové:  Mgr. Hana Bergerová, Dr., Doc. Renata Cornejo, Ph.D., Dr. Gabriela Brudzyńská-Němec, Mgr. Jana Hrdličková, Ph.D., Dr. phil. Filip Charvát, M.A., Mgr. Jan Kvapil, Ph.D., PhDr. Martin Lachout, Ph.D.

 

15. června 2011            začátek 9,00                           místnost  CN 616

M. Moucha

J. Vlček

P. Weymanová

 

 

KATEDRA HISTORIE

Studijní program: N 7105 Historické vědy

Studijní obor:             Učitelství historie pro střední školy (dvouoborové)

 

Komise SZZ č. 1

Předseda komise: Doc. PhDr. Jana Englová, CSc.

Místopředseda:           Doc. PhDr. Tomáš Velímský, Ph.D.

Členové: Doc. PhDr. Zdeněk Radvanovský,CSc., Doc. PhDr. Kristina Kaiserová, CSc., PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D., PhDr. Václav Drška, Ph.D., PhDr. Anna Šerberová, CSc., PhDr. Jaroslav Rokoský, Ph.D., PhDr. Miloslav Krieger, CSc., Mgr. David Tomíček, Ph.D., Mgr. Martin Veselý, Ph.D., Mgr. Jiří Koumar, Ph.D.

 

17. června 2011               od 9,00                       katedra historie

Bc. Z. Bok

Bc. M. Vrbová

Bc. T. Morawski


 

 

 

Alena Chocholoušová

Studijní oddělení PřF

27. 5. 2011UJEP » PřF »
RSS blind print

Přírodovědecká fakulta
Univerzity J. E. Purkyně
České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem

Studijní oddělení
vč. přijímacího řízení:
Tel: +420 475 283 303 
Tel: +420 475 283 185 
Tel: +420 475 283 182
E-mail: studium.prf@ujep.cz

Děkanát:
Tel: +420 475 283 223
Fax: +420 475 283 563
E-mail: dekan.prf@ujep.cz
IČ: 44555601

 

Úřední deska PřF UJEP

facebook_200.jpg

UMC banner

Virtuální prohlídka PřF UJEP

Akademický senát PřF UJEP

Kontakty Přírodovědecké fakulty

logo_akademie kopie.png

Partneři Přírodovědecké fakulty

 
 
dotyk_pru_poz.png

logo_sthi-dtcz.JPG
logo Cíl 3.jpg
logo_generace_y.jpg

Aktuálně

NOVÝ WEB FAKULTY NA NOVÉ ADRESE !

Dny vědy a umění 24. – 25. 4. 2013

Ankety© 2009–2019 Přírodovědecká fakulta UJEP Mapa stránek | Vytisknout stránku | Styl pro slabozraké