levá dekorace článkupravá dekorace článku
28.05. 2010

Státní závěrečné zkoušky - červen 2010

Rozpis SZZ na Přírodovědecké fakultě UJEP v akademickém roce 2009/2010  -  červen 2010

 

KATEDRA BIOLOGIE


Studijní program:                B1501 Biologie

Studijní obor:                     Biologie

Biologie (dvouoborové)

Komise SZZ

Předseda komise: Doc. RNDr. Jaromír Hajer, CSc.

Místopředseda:                Doc. MUDr. Vladislav Mareš, DrSc.


Členové:                                  Doc. RNDr. Karel Kubát, CSc., RNDr. Jan Ipser, CSc., RNDr. Lenka Němcová, CSc., Mgr. Jan Malý, Ph.D., Mgr. Karina Šondová, Ph.D.            RNDr. Blanka Desortová, CSc., RNDr. Eva Jozífková, Ph.D., RNDr. Přemysl Zelenka, CSc., RNDr. Oldřich Benada, CSc.

úterý 8. června 2010             začátek 8,30                     katedra biologie

 

Bc. M. Barcalová

Markéta Davídková

Martina Kolářová

Markéta Mannová

Štěpán Peterka

Erik Sičák

Jana Trešlová, Dis.

 

KATEDRA FYZIKY


Studijní program:             B1701 Fyzika, M1701 Fyzika, N1701 Fyzika

Studijní obor:                      Počítačové modelování ve fyzice a technice (PS a KS)

Počítačové  modelování ve vědě a technice

Počítačové modelování ve fyzice, technice a výrobě

Komise SZZ č. 1

Předseda komise: Prof. RNDr. Rudolf Hrach, DrSc.

Místopředseda:              doc. Ing. Martin Lísal, DSc.


Členové:                         prof. RNDr. Ivo Nezbeda, DrSc., doc. RNDr. Ing. Rudolf Novák, DrSc., doc. RNDr. Stanislav Novák, CSc., doc. RNDr. Dušan Novotný, CSc., doc. RNDr. Jaroslav Pavlík, CSc., RNDr. Anna Macková, Ph.D., RNDr. Zdeněk Moravec, Ph.D., RNDr. Michal Varady, Ph.D., RNDr. Marek Malý, Ph.D., RNDr. Martin Švec, Ph.D., Ing. Martin Kormunda, Ph.D., Mgr. Zdeněk Strýhal, Ph.D., doc. RNDr. Ing. Kurt Fišer, CSc., RNDr. Jaroslav Nadrchal, CSc.

čtvrtek 10. června 2010                začátek 8,30            KFY - místnost č. 335

 

M - PMVT

Mgr. P. Bařtipánová

D. Máslo

 

N - PMVT

Bc. Petr Balat

 

B - PMCH

Mgr. I. Skála

J. Pater

V. Šobíšek

 

KATEDRA GEOGRAFIE

 

Komise SZZ č. 1

Studijní program:            N 1301 Geografie

Studijní obor:                   Geografie (navazující magisterské jednooborové)

Učitelství geografie pro 2. stupeň ZŠ

Předseda komise:

Doc. RNDr. Jiří Anděl, CSc.

Místopředseda:

Doc. RNDr. Karel Kunc


Členové:


Doc. RNDr. Ivan Bičík, CSc., Doc. PaedDr. Alena Matušková, CSc. - ZČU Plzeň,  Doc. RNDr. Václav Přibyl, CSc. - UK Praha, RNDr. Martin Balej, Ph.D., Mgr. Milan Bursa, CSc., RNDr. Ivan Farský, CSc., RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D., Mgr. Lukáš Novotný, M.A., Ph.D.

 

pondělí 14. června 2010                 začátek 13,00                         učebna č. 402

Bc. E. Berrová

Bc. L. Haasová

Bc. Š. Hofmanová

 

 

Komise SZZ č. 2

Studijní program:            N 1301 Geografie

Studijní obor:                   Geografie (navazující magisterské jednooborové)

Učitelství geografie pro střední školy


Předseda komise:         Doc. RNDr. Milan Jeřábek, Ph.D.

Místopředseda:             Doc. RNDr. Ladislav Skokan, CSc.


Členové:                       Prof. Petr Dostál, MA., Ph.D.,  RNDr. Vladimír Cajz, CSc., Doc. PaedDr. Jaroslav Dokoupil, Ph.D.- ZČU Plzeň, RNDr. Alena Chvátalová, Ph.D., Mgr. Milan Bursa, CSc., RNDr. Ivan Farský, CSc., Mgr. Lukáš Novotný, M.A., Mgr. Jiří Riezner, Ph.D.

středa 16. června 2010          začátek 10,00                         učebna č. 402

Bc. L. Jančárek

Bc. H. Kytková

Bc. A. Pokorná

Bc. M. Šlajchrt

Bc. L. Tomsa

Bc. M. Ulrychová

Bc. P. Vokoun

Bc. Vít Zíka

 

 

 

Komise SZZ č. 1

Studijní program:     B 1301 Geografie

Studijní obor:                   Geografie střední Evropy

Geografie jednooborová

 

Předseda komise:

Doc. RNDr. Jiří Anděl, CSc.

Místopředseda:

Doc. RNDr. Karel Kunc


Členové:


Doc. RNDr. Ivan Bičík, CSc., Doc. PaedDr. Alena Matušková, CSc. - ZČU Plzeň,  Doc. RNDr. Václav Přibyl, CSc. - UK Praha, RNDr. Martin Balej, Ph.D., Mgr. Milan Bursa, CSc., RNDr. Ivan Farský, CSc., RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D., Mgr. Lukáš Novotný, M.A., Ph.D.

pondělí 14. června 2010                 začátek 9,00                           učebna č. 402

J. Haubert

L. Houdová

V. Karasová

P. Mohelník

M. Procházka

L. Vápeník

 

úterý 15. června 2010           začátek 9,00                           učebna č. 402

O. Dolejš

T. Dunaj

A. M. Hrušková

T. Kubíková

S. Kučera

J. Kudrna

E. Kutilová

J. Linhart

P. Panochová

 

Komise SZZ č. 2

Studijní program: B1301 Geografie

Studijní obor:                 Geografie střední Evropy

Geografie (dvouoborová)


Předseda komise:         Doc. RNDr. Milan Jeřábek, Ph.D.

Místopředseda:             Doc. RNDr. Ladislav Skokan, CSc.


Členové:                       Prof. Petr Dostál, MA., Ph.D.,  RNDr. Vladimír Cajz, CSc., Doc. PaedDr. Jaroslav Dokoupil, Ph.D.- ZČU Plzeň, RNDr. Alena Chvátalová, Ph.D., Mgr. Milan Bursa, CSc., RNDr. Ivan Farský, CSc., Mgr. Lukáš Novotný, M.A., Mgr. Jiří Riezner, Ph.D.

úterý 15. června 2010           začátek 13,00                         učebna č. 402

J. Kafuněk

H. Rišlinková

P. Slavík

M. Szalayová

M. Švadlena

středa 16. června 2010          začátek 8,00                           učebna č. 402

J. Zdeněk

M. Žabokrtský

I. Nešněra  (GEO - HI)

KATEDRA CHEMIE

 

Studijní program:            B 1407 Chemie

Studijní obor:                   Toxikologie a analýza škodlivin

 

Komise SZZ

Předseda komise:           Doc. RNDr. Jaroslav Rejnek, CSc.

Místopředseda:              Prof. Ing. Tomáš Boublík, DrSc.

 

Členové:                                  Doc. RNDr. Alexandr Muck, CSc., Doc. Ing. Jaromír Lederer, CSc., Doc. Ing. Jan Čermák, CSc., Doc. Ing. Pavel Jánoš, CSc., RNDr. Vlastimil Dohnal, Ph.D., Ing. Zdeňka Kolská, Ph.D., RNDr. Nguyen Thi Thu Huong, Ph.D., PharmDr. Kamil Musílek, Ph.D., Ing. Kamil Kuča, Ph.D.

pátek  18. června  2010                  začátek 9,00                 katedra chemie

Jaroslava Medková

Jan Mika

Lenka Pokorná

Petr Samiec

Tamara Vančová

Studijní program:            B 2808 Chemie a technologie materiálů

Studijní obor:                   Stavební chemie

 

Komise SZZ

Předseda komise:           Doc. RNDr. Jaroslav Rejnek, CSc.

Místopředseda:              Doc. Ing. Jaromír Lederer, CSc.

 

Členové:                         Prof. Ing. Tomáš Boublík, DrSc., Prof. Ing. Václav Švorčík, DrSc., Doc. RNDr. Alexandr Muck, CSc.,Doc. Ing. Jan Čermák, CSc., Doc. Ing. Pavel Jánoš, CSc., RNDr. Vlastimil Dohnal, Ph.D., Ing. Zdeňka Kolská, Ph.D., RNDr. Nguyen Thi Thu Huong, Ph.D.

pátek  18. června  2010                  začátek 9,00                 katedra chemie

Vít Suchánek

KATEDRA INFORMATIKY

 

Studijní program:          B1802 Aplikovaná informatika

Studijní obor:                 Informační systémy

 

Komise SZZ

Předseda komise:         Doc. RNDr. Karel Oliva, Dr.

Místopředseda:            Doc. RNDr. Viktor Mashkov, DrSc.

 

Členové:                       Doc. RNDr. František Fiala, Ing. Mgr. Jiří Barilla, CSc., prof. RNDr. Jan Kopka, CSc., Doc. RNDr. Jiří Felcman,CSc., Mgr. Jiří Fišer,Ph.D.,  RNDr. Martin Kuřil, Ph.D.

 

16. června 2010            začátek 8,30                 katedra informatiky

M. Beránek

Y. Boyko

P. Brant

Z. Čeřovský

M. Durchánek

M. Dušek

R. Herišer

J. Horák

T. Chára

M. Jiříček

J. Kanajlo

J. Kolfec

17. června 2010            začátek 8,30                 katedra informatiky

J. Mikovec

J. Pokorný

M. Rott

M. Rulf

A. Russe

V. Sakař

M. Smetana

M. Světlík

Z. Starý

Z. Vaicová

Ing. D. Veselá

KATEDRA HISTORIE - FF UJEP

 

Studijní program:       B 7105 Historické vědy

Studijní obor:             Historie (dvouoborová)

 

Studijní program:       B 7105 Historické vědy

Studijní obor:             Historie se zaměřením na vzdělávání

 

Komise SZZ č. 1

Předseda komise:       Doc. PhDr. Jana Englová, CSc.

Místopředseda:            Doc. PhDr. František Gabriel, Ph.D.

Členové:

Prof. Ing. PhDr. Jan Royt, CSc., Prof. Ing. arch. Petr Urlich, CSc., Doc. PhDr. Zdeněk Radvanovský,CSc., PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D., PhDr. Václav Drška, Ph.D., PhDr. Anna Šerberová, CSc., PhDr. Jaroslav Rokoský, Ph.D., PhDr. Miloslav Krieger, CSc., Mgr. David Tomíček, Ph.D., Mgr. Martin Veselý, Ph.D.

středa 16. června 2010   od 9,00        KHI FF UJEP (seminární místnost)

Jakub Melich

 

 

KATEDRA POLITOLOGIE A FILOSOFIE - FF UJEP

 

Studijní program:           B 6701 Politologie

Studijní obor:                Politologie (dvouoborové)

 

Studijní program:           B 6107 Humanitní studia

Studijní obor:                 Společenské vědy (dvouoborové)

Komise SZZ č. 1

Předseda komise:         Doc. PhDr. Rudolf Kučera, CSc.

Místopředseda:            Doc. Ing. Libor Měsíček, CSc.

 

Členové:                       Prof. PhDr. Miroslav Kryl, CSc., Doc. Ing. Aleš Havlíček, Ph.D., Doc. PhDr. Jiří Kocian, CSc., PhDr. Petr Bláha, Ph.D., PhDr. Pavel Hynčica, Ph.D., Mgr. et M. A. Jan Charvát, Ph.D., RNDr. Josef Moural, CSc.,   Mgr. et M. A. Lukáš Novotný, Ph.D., PhDr. Martin Šimsa, Ph.D.

 

středa 16. června  2010                  začátek  9,00                KPF  FF UJEP

Ivana Slachová (GEO - POL)

 

 

 

Studijní program:           B 6701 Politologie

Studijní obor:                Politologie (dvouoborové)

 

Studijní program:           B 6107 Humanitní studia

Studijní obor:                 Společenské vědy (dvouoborové)

Komise SZZ č. 4

Předseda komise:         Doc. PhDr. Jiří Kocian, CSc.

Místopředseda:             Doc. PhDr. Rudolf Kučera, CSc.

 

Členové:                       Prof. PhDr. Miroslav Kryl, CSc., Doc. Ing. Aleš Havlíček, Ph.D., Doc. Ing. Libor Měsíček, CSc., PhDr. Petr Bláha, Ph.D., PhDr. Pavel Hynčica, Ph.D., Mgr. et M. A. Jan Charvát, Ph.D., RNDr. Josef Moural, CSc.,   Mgr. et M. A. Lukáš Novotný, Ph.D., PhDr. Martin Šimsa, Ph.D.

 

 

pondělí 14. června  2010                 začátek 9,00                 KPF  FF UJEP

Michaela Czerneková

Svatava Duková

Barbora Marxová

Lucie Pochobradská

 

 

KATEDRA TĚLESNÉ VÝCHOVY - PF UJEP

 

Studijní program:           B 7401 Tělesná výchova a sport

Studijní obor:                Tělesná výchova (dvouoborové)

 

Studijní program:           B 7401 Tělesná výchova a sport

Studijní obor:                 Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání

Komise SZZ č. 2

Předseda komise:         Doc. Mgr. Vladimír Horkel, CSc.

Místopředseda:             Prof. MUDr. Ladislav Pyšný, CSc.

 

Členové:                       Doc. PhDr. Zdeněk Havel, CSc., Doc. PhDr. Jana Pyšná, Ph.D., Doc. PaedDr. Jiří Drnek, CSc., Doc. PaedDr. Aleš Suchomel, Ph.D., Doc. PhDr. Vladimír Süss, Ph.D., Mgr. Jan Hnízdil, Ph.D., PhDr. Jan Šíma, CSc., PaedDr. Oto Louka, CSc.

 

čtvrtek 17. června  2010                 začátek  10,30              KTV  PF UJEP

L. Benedová

 

 

 

A. Chocholoušová

26. 5. 2010

 
UJEP » PřF »
RSS blind print

Přírodovědecká fakulta
Univerzity J. E. Purkyně
České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem

Studijní oddělení
vč. přijímacího řízení:
Tel: +420 475 283 303 
Tel: +420 475 283 185 
Tel: +420 475 283 182
E-mail: studium.prf@ujep.cz

Děkanát:
Tel: +420 475 283 223
Fax: +420 475 283 563
E-mail: dekan.prf@ujep.cz
IČ: 44555601

 

Úřední deska PřF UJEP

facebook_200.jpg

UMC banner

Virtuální prohlídka PřF UJEP

Akademický senát PřF UJEP

Kontakty Přírodovědecké fakulty

logo_akademie kopie.png

Partneři Přírodovědecké fakulty

 
 
dotyk_pru_poz.png

logo_sthi-dtcz.JPG
logo Cíl 3.jpg
logo_generace_y.jpg

Aktuálně

NOVÝ WEB FAKULTY NA NOVÉ ADRESE !

Dny vědy a umění 24. – 25. 4. 2013

Ankety© 2009–2019 Přírodovědecká fakulta UJEP Mapa stránek | Vytisknout stránku | Styl pro slabozraké