levá dekorace článkupravá dekorace článku
11.11. 2015

Soutěž O CENU KARLA ŠTULÍKA

Ústecké materiálové centrum Přírodovědecké fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem ve spolupráci s Odbornou skupinou analytické chemie České společnosti chemické pořádá ve dnech 3. a 4. února 2016

SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ STUDENTSKOU VĚDECKOU PRÁCI V OBORU ANALYTICKÁ CHEMIE "O CENU KARLA ŠTULÍKA"

Vážené kolegyně a kolegové, dovolujeme si Vás pozvat na soutěž o nejlepší studentskou vědeckou práci v oboru analytická chemie o cenu Karla Štulíka, která se uskuteční ve dnech 3. a 4. února 2016 v prostorách UJEP (Zelený sál MFC, Pasteurova 1, 40096 Ústí nad Labem).

Soutěž je určena pro studenty bakalářských a magisterských studijních programů.

Nad letošním ročníkem převzal záštitu doc. RNDr. Jaroslav Pavlík, CSc., děkan PřF UJEP.

Veškeré informace o soutěži včetně předběžné přihlášky a pokynů pro autory naleznete na webu: http://umc.ujep.cz/stulik-2016.html. Tam naleznete i jednotlivé formuláře pro předběžnou přihlášku, závaznou přihlášku a vzor příspěvku.

Předběžné přihlášky na soutěž zasílejte do 18.12.2015 na email: zdenka.kolska@ujep.cz.

Závaznou přihlášku spolu s tří až pěti stránkovým abstraktem ve formátu MS Word připraveným podle pokynů pro autory a dle zvyklostí časopisu Chemické listy očekáváme do 8.1.2016.

Těšíme se na Vaši účast! :-)

Prof. RNDr. Jiří Barek, CSc.                                                                                 Doc. Ing. Zdeňka Kolská, Ph.D.
Předseda odborné skupiny analytické chemie                                                Předsedkyně místního organizačního výboru
České společnosti chemické                                                                              Ústecké materiálové centrum PřF UJEP

 

Soutěž je organizována pod záštitou a s finanční podporou následujících institucí a firem:
Carbon Instruments spol. s r.o.
Merck spol. s r.o.
Maneko, spol s r.o.
Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta
Přírodovědecká fakulta UJEP v Ústí nad Labem
Nicolet CZ
Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta
Vysoká škola chemicko-technologická Praha, Fakulta chemicko-inženýrská
Waters Gesellschaft m.b.H. organizační složka
Mendelova univerzita v Brně
Vysoká škola chemicko-technologická Praha, Fakulta chemické technologie
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, UKUJEP » PřF »
RSS blind print

Přírodovědecká fakulta
Univerzity J. E. Purkyně
České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem

Studijní oddělení
vč. přijímacího řízení:
Tel: +420 475 283 303 
Tel: +420 475 283 185 
Tel: +420 475 283 182
E-mail: studium.prf@ujep.cz

Děkanát:
Tel: +420 475 283 223
Fax: +420 475 283 563
E-mail: dekan.prf@ujep.cz
IČ: 44555601

 

Úřední deska PřF UJEP

facebook_200.jpg

UMC banner

Virtuální prohlídka PřF UJEP

Akademický senát PřF UJEP

Kontakty Přírodovědecké fakulty

logo_akademie kopie.png

Partneři Přírodovědecké fakulty

 
 
dotyk_pru_poz.png

logo_sthi-dtcz.JPG
logo Cíl 3.jpg
logo_generace_y.jpg

Aktuálně

NOVÝ WEB FAKULTY NA NOVÉ ADRESE !

Dny vědy a umění 24. – 25. 4. 2013

Ankety© 2009–2019 Přírodovědecká fakulta UJEP Mapa stránek | Vytisknout stránku | Styl pro slabozraké