levá dekorace článkupravá dekorace článku
17.06. 2013

Upozornění studentům - novelizace směrnice děkana č. 2/2013

Upozornění studentům


Od 1. 6. 2013 vešla v platnost novelizovaná směrnice děkana č. 2/2013 „Pokyny pro zadávání, psaní a odevzdávání bakalářských a diplomových prací“. Tato směrnice nahrazuje předchozí směrnici děkana č. 1/2012. Novelizovaná směrnice v čl. 4 odst. 6 odkazuje nově na směrnici rektora č. 2/2011. K jiným změnám oproti předchozí směrnici nedošlo.


Se směrnicí se můžete seznámit na adrese: http://sci.ujep.cz/vnitrni-predpisy-smernice.html


Touto směrnicí se řídí všichni studenti Přírodovědecké fakulty.
V Ústí nad Labem 13. 6. 2013

RNDr. Eva Hejnová, Ph.D.
proděkanka pro studium


UJEP » PřF »
RSS blind print

Přírodovědecká fakulta
Univerzity J. E. Purkyně
České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem

Studijní oddělení:
Tel: +420 475 283 303 
Tel: +420 475 283 185 
Tel: +420 475 283 182 

Děkanát:
Tel: +420 475 283 223
Fax: +420 475 283 563
E-mail: info@sci.ujep.cz
IČ: 44555601

 

Úřední deska PřF UJEP

facebook_200.jpg

UMC banner

Virtuální prohlídka PřF UJEP

Akademický senát PřF UJEP

Kontakty Přírodovědecké fakulty

logo_akademie kopie.png

Partneři Přírodovědecké fakulty

ČLÁNEK - Úspěšní studenti PřF UJEP
 
Obrovský úspěch studenta
Aplikovaných nanotechnologií
 
 
 
dotyk_pru_poz.png

logo_sthi-dtcz.JPG
logo Cíl 3.jpg
logo_generace_y.jpg

Aktuálně

Děkan PřF vyhlásil přijímací řízení na akademický rok 2019/2020

Doplňovací volby: kandidátní listiny a životopisy + pozvánka na předvolební shromáždění

Ankety

U medvěda není nuda

3_153.png

Malajský medvěd Myanmar je maskotem Přírodovědecké fakulty UJEP.© 2009 Přírodovědecká fakulta UJEP Mapa stránek | Vytisknout stránku | Styl pro slabozraké