levá dekorace článkupravá dekorace článku
10.06. 2014

Setkání s didaktikou informatiky

Setkání s didaktikou informatiky 1

Datum konání: středa 11. června 2014

Místo konaní: v budově UJEP v Ústí nad Labem v České mládeži 8 místnost bude upřesněna později – v závislosti na počtu účastníku velká aula (CA-NA), nebo počítačová učebna CN-130 (obě místnosti se nacházejí blízko sebe)

Přednášející: doc. PaedDr. Jiří Vaníček, Ph.D.

Doc. PaedDr. Jiří Vaníček, Ph.D. je vedoucí katedry informatiky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Odborně se věnuje didaktice informatiky a počítačem podporované výuce matematiky. Připravuje učitele informatiky od 1. po 3. stupeň včetně doktorandů. Je autorem učebnic informatiky pro 1. a 2. stupeň ZŠ. Je vedoucím organizačního výboru národní soutěže žáků ZŠ a SŠ v informatice Bobřík informatiky.

Program

15:30 – 16:15 přednáška

Jak se mění pohled na výuku informatiky u nás a ve světě

V přednášce budou komentovány výsledky posledních výzkumů, týkajících se výuky ICT na českých školách, a představeny nové trendy ve výuce tohoto předmětu, které začínají opouštět výuku ovládání počítače směrem k tréninku informatického myšlení od útlého věku dítěte.

16:15 – 16:30 přestávka s občerstvením

16:30 – 17:30 workshop

Výuka základů informatického myšlení pomocí soutěže

Na workshopu si ukážeme informatický obsah vzdělávání pomocí úloh z oblasti algoritmizace, porozumění informacím a jejich reprezentaci v počítači, porozumění strukturám a kódování, řešení problémů a úlohy na digitální gramotnost. Využijeme k tomu úlohy ze soutěže Bobřík informatiky, kterou představíme, vysvětlíme její záměr, pravidla, možnosti zapojení školy. Účastníci si zkusí soutěžní test.UJEP » PřF »
RSS blind print

Přírodovědecká fakulta
Univerzity J. E. Purkyně
České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem

Studijní oddělení
vč. přijímacího řízení:
Tel: +420 475 283 303 
Tel: +420 475 283 185 
Tel: +420 475 283 182
E-mail: studium.prf@ujep.cz

Děkanát:
Tel: +420 475 283 223
Fax: +420 475 283 563
E-mail: dekan.prf@ujep.cz
IČ: 44555601

 

Úřední deska PřF UJEP

facebook_200.jpg

UMC banner

Virtuální prohlídka PřF UJEP

Akademický senát PřF UJEP

Kontakty Přírodovědecké fakulty

logo_akademie kopie.png

Partneři Přírodovědecké fakulty

 
 
dotyk_pru_poz.png

logo_sthi-dtcz.JPG
logo Cíl 3.jpg
logo_generace_y.jpg

Aktuálně

NOVÝ WEB FAKULTY NA NOVÉ ADRESE !

Dny vědy a umění 24. – 25. 4. 2013

Ankety© 2009–2019 Přírodovědecká fakulta UJEP Mapa stránek | Vytisknout stránku | Styl pro slabozraké