levá dekorace článkupravá dekorace článku
10.08. 2011

Rozpis SZZ na srpen a září 2011

Rozpis SZZ na Přírodovědecké fakultě UJEP v akademickém roce 2010/2011  -  srpen 2011

 

KATEDRA BIOLOGIE


Studijní program:            B 1501 Biologie

Studijní obor:                   Biologie, Biologie (dvouoborové)

Studijní program:            N 1501 Biologie

Studijní obor:                   Učitesltví biologie pro SŠ (dvouoborové)

Komise SZZ

Předseda komise: Doc. RNDr. Jaromír Hajer, CSc.

Místopředseda:                Doc. MUDr. Vladislav Mareš, DrSc.

Členové: Doc. RNDr. Karel Kubát, CSc., RNDr. Jan Ipser, CSc., RNDr. Lenka Němcová, CSc., Mgr. Jan Malý, Ph.D., Mgr. Karina Šondová, Ph.D., RNDr. Blanka Desortová, CSc., RNDr. Eva Jozífková, Ph.D., RNDr. Přemysl Zelenka, CSc., RNDr. Oldřich Benada, CSc.

 

24. srpna 2011                       začátek 8,30                     katedra biologie

 

Bc. J. Lienertová        BI-GEO

Bc. J. Sluková            BI-GEO

V. Trčková                  BI-GEO

K. Lišková                   BI-GEO

Z. Cyrusová                CHE-BI

L. Pokorná                  CHE-BI

J. Slámová                  CHE-BI

 

Jednooborová biologie - prezenční studium

A. Gráfová

T. Hejduk

J. Šalenová

 

 

KATEDRA FYZIKY


Studijní program:           B1701 Fyzika

Studijní obory:                   Počítačové modelování ve fyzice a technice (PS a KS), Počítačové  modelování ve vědě a technice, Počítačové modelování ve fyzice, technice a výrobě

Komise SZZ č. 1

Předseda komise:          Prof. RNDr. Rudolf Hrach, DrSc.

Místopředseda:                Doc. RNDr. Dušan Novotný, CSc.

Členové: Prof. RNDr. Ivo Nezbeda, DrSc., doc. RNDr. Ing. Rudolf Novák, DrSc., Prof. RNDr. Stanislav Novák, CSc., doc. Ing. Martin Lísal, DSc., doc. RNDr. Jaroslav Pavlík, CSc., RNDr. Anna Macková, Ph.D., RNDr. Zdeněk Moravec, Ph.D., RNDr. Michal Varady, Ph.D., RNDr. Marek Malý, Ph.D., RNDr. Martin Švec, Ph.D., Ing. Martin Kormunda, Ph.D., Mgr. Zdeněk Strýhal, Ph.D., doc. RNDr. Ing. Kurt Fišer, CSc., RNDr. Jaroslav Nadrchal, CSc.

 

8. září 2011                  začátek 14,00                        katedra fyziky

Vl. Cífka (PMCH)

 

Studijní program:           B1701 Fyzika

Studijní obor:                   Fyzika (dvouoborové) - PS a KS, Fyzika se zaměřením na vzdělávání

Komise SZZ č.2

Předseda komise:          Doc. RNDr. Dušan Novotný, CSc.

Místopředseda:                Doc. RNDr. Ing. Kurt Fišer, CSc.

Členové: prof. RNDr. Rudolf Hrach, DrSc., prof. RNDr. Ivo Nezbeda, DrSc., doc. RNDr. Ing. Rudolf Novák, DrSc., Prof. RNDr. Stanislav Novák, CSc., prof. RNDr. Karel Vacek, DrSc. doc. RNDr. Jaroslav Pavlík, CSc., RNDr. Anna Macková, Ph.D., RNDr. Zdeněk Moravec, Ph.D., RNDr. Michal Varady, Ph.D., RNDr. Marek Malý, Ph.D., RNDr. Martin Švec, Ph.D., Ing. Martin Kormunda, Ph.D., Mgr. Zdeněk Strýhal, Ph.D., doc. RNDr. František Fiala, Mgr. Jiří Králík, Ph.D., prof. RNDr. Ivo Volf, CSc. - PF UHK, prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc. - MFF UK Praha

 

6. září 2011                  začátek 8,30                          katedra fyziky

H. Pupíková    FY-MA

A. Antonová   FY-MA - KS

 

 

KATEDRA GEOGRAFIE

 

Studijní program:     B 1301 Geografie

Studijní obor:           Geografie střední Evropy, Geografie jednooborová


Komise SZZ č. 1

Předseda komise:

Doc. RNDr. Jiří Anděl, CSc.

Místopředseda:

Doc. RNDr. Karel Kunc

Členové:

Doc. RNDr. Ivan Bičík, CSc., Doc. PaedDr. Alena Matušková, CSc. - ZČU Plzeň,  Doc. RNDr. Václav Přibyl, CSc. - UK Praha, RNDr. Martin Balej, Ph.D., Mgr. Milan Bursa, CSc., RNDr. Ivan Farský, RNDr. Alena Chvátalová, Ph.D., CSc., RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D., Mgr. Lukáš Novotný, M.A., Ph.D., Mgr. Jiří Riezner, Ph.D.

 

23. srpna 2011             začátek 09,00                         učebna č. 402

 

P. Hlubučková

J. Vavřina

P. Vecková

M. Albrechtová

 

 

 

Studijní program:    B 1301 Geografie + N 1301 geografie

Studijní obor:           Geografie střední Evropy, Geografie dvouoborová, Navazující magisterské (jednooborové)

 

 

Komise SZZ č. 2

Předseda komise:

Doc. RNDr. Milan Jeřábek, Ph.D.

Místopředseda:

Doc. RNDr. Ladislav Skokan, CSc.

Členové:

Prof. Petr Dostál, M.A., Ph.D., Doc. PaedDr. Jaroslav Dokoupil, Ph.D. - ZČU     Plzeň,    Mgr. Milan Bursa, CSc., RNDr. Vladimír Cajz, CSc., GÚAV ČR Praha,   RNDr. Ivan  Farský,  CSc., RNDr. Alena Chvátalová, Ph.D.,  Mgr. Lukáš Novotný, M.A., Ph.D., Mgr. Jiří Riezner, Ph.D., RNDr. Martin Balej, Ph.D.

 

 

25. srpna 2011             začátek 9,00                           místnost CS 438

 

M. Moucha      GEO-NJ

V. Mašková     GEO-POL

M. Zástěra       GEO-POL

K. Lišková      BI-GEO

Bc. J. Tauchman

 

 

 

KATEDRA INFORMATIKY


Studijní program:       B1802 Aplikovaná informatika

Studijní obor:                 Informační systémy

Komise SZZ

Předseda komise:       Doc. RNDr. Karel Oliva, Dr.

Místopředseda:             Doc. RNDr. Viktor Mashkov, DrSc.

Členové: Doc. Sergej Babičev, Doc. RNDr. František Fiala, Ing. Mgr. Jiří Barilla, CSc., prof. RNDr. Jan Kopka, CSc., Doc. RNDr. Jiří Felcman,CSc., Mgr. Jiří Fišer,Ph.D., RNDr. Jiří Škvor, Ph.D.

 

24. srpna 2011                       začátek 9,00                 místnost CN 515

P. Dvořák

M. Henzl

 

 

KATEDRA CHEMIE

 

Studijní program:          B 1407 Chemie

Studijní obor:                   Toxikologie a analýza škodlivin

 

Komise SZZ

Předseda komise:          Doc. RNDr. Jaroslav Rejnek, CSc.

Místopředseda:                Prof. Ing. Tomáš Boublík, DrSc.

Členové: Doc. RNDr. Alexandr Muck, CSc., Doc. Ing. Jaromír Lederer, CSc., Doc. Ing. Jan Čermák, CSc., Doc. Ing. Pavel Jánoš, CSc., RNDr. Vlastimil Dohnal, Ph.D., Ing. Zdeňka Kolská, Ph.D., RNDr. Nguyen Thi Thu Huong, Ph.D., PharmDr. Kamil Musílek, Ph.D., Ing. Kamil Kuča, Ph.D.

 

23. srpna  2011            začátek 8,00                           místnost č. 464

Š. Dvorská

E. Kočandrlová

R. Mikešová

M. Pražák

 

Studijní program:          B 1407 Chemie

Studijní obor:                   Chemie pro dvouoborové studium

 

Komise SZZ

Předseda komise:          Doc. PaedDr. Markéta Pečivová, DrSc.

Místopředseda:             Doc. RNDr. Jaroslav Rejnek, CSc.

Členové: Prof. Ing. Tomáš Boublík, DrSc., Doc. RNDr. Alexandr Muck, CSc., Doc. Ing. Jaromír Lederer, CSc., Doc. Ing. Jan Čermák, CSc., Doc. Ing. Pavel Jánoš, CSc., RNDr. Vlastimil Dohnal, Ph.D., Ing. Zdeňka Kolská, Ph.D., RNDr. Nguyen Thi Thu Huong, Ph.D.

 

23. srpna 2011             začátek 8,00                           místnost č. 464

L. Pokorná   CHE-BI

J. Slámová   CHE-BI

 

 

KATEDRA MATEMATIKY

 

Studijní program:          B 1101 Matematika

Studijní obor:                   Matematika dvouoborové studium, Matematika se zaměřením na vzdělávání

 

Komise SZZ

Předseda komise:          Prof. RNDr. Jan Malý, DrSc.

Místopředseda:                Prof. RNDr. Jiří Cihlář, CSc.

Členové: Prof. RNDr. Miroslav Hušek, DrSc., Prof. RNDr. Jan Kopka, CSc., Prof. RNDr. Petr Němec, DrSc., Doc. RNDr. Leo Boček, CSc., RNDr. Martin Kuřil, Ph.D.

 

31. srpna 2011             začátek 11,00                         KMA - KL 207

B. Wernerová   MA-ČJ

H. Pupíková      FY-MA

S. Svobodová   MA SV

D. Dimová        MA TV

B. Přibylová      MA ČJ vz

A. Antonová     FY MA  - KUJEP » PřF »
RSS blind print

Přírodovědecká fakulta
Univerzity J. E. Purkyně
České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem

Studijní oddělení
vč. přijímacího řízení:
Tel: +420 475 283 303 
Tel: +420 475 283 185 
Tel: +420 475 283 182
E-mail: studium.prf@ujep.cz

Děkanát:
Tel: +420 475 283 223
Fax: +420 475 283 563
E-mail: dekan.prf@ujep.cz
IČ: 44555601

 

Úřední deska PřF UJEP

facebook_200.jpg

UMC banner

Virtuální prohlídka PřF UJEP

Akademický senát PřF UJEP

Kontakty Přírodovědecké fakulty

logo_akademie kopie.png

Partneři Přírodovědecké fakulty

 
 
dotyk_pru_poz.png

logo_sthi-dtcz.JPG
logo Cíl 3.jpg
logo_generace_y.jpg

Aktuálně

NOVÝ WEB FAKULTY NA NOVÉ ADRESE !

Dny vědy a umění 24. – 25. 4. 2013

Ankety© 2009–2019 Přírodovědecká fakulta UJEP Mapa stránek | Vytisknout stránku | Styl pro slabozraké