levá dekorace článkupravá dekorace článku
14.11. 2014

Protokol o průběhu voleb do SK AS PřF UJEP

Protokol o průběhu doplňovacích voleb do SK AS PřF UJEP ze dne 11. 11. 2014

Doplňovací volby se uskutečnily ve čtvrtek 18. října 2012 v budově České mládeže 8 v čase 8:00 – 16:00 hod.

Studentská komora – okrsek informatický
Volební komise ve složení:
Mgr. Květuše Sýkorová
doc. RNDr. Eva Jozífková, Ph.D.
Ing. Josef Bičánek
Filip Chabr
David Dudek

Člen volební komise Vojtěch Kraus se voleb neúčastnil z důvodu studijní cesty v zahraničí.

Ve volbách do studentské komory AS PřF UJEP za okrsek informatický odevzdalo hlasovací lístek celkem 50 studentů PřF UJEP. Všechny odevzdané hlasovací lístky byly platné. Celkový počet oprávněných voličů byl 1017. Volební účast tedy byla 4,9 %.
Jednotliví kandidáti do AS PřF UJEP obdrželi následující počet hlasů:
poř. jméno poč.hl.
1. Pieter Luboš 50

Volební komise dle Volebního a jednacího řádu PřF UJEP konstatuje, že do studentské komory AS PřF UJEP za okrsek informatický byl zvolen následující kandidát: Luboš Pieter.

Volební komise konstatuje, že doplňovací volby do SK AS PřF UJEP dne 11. 11. 2014 proběhly řádně dle vyhlášeného časového harmonogramu a dle VaJŘ PřF UJEP.

V Ústí nad Labem dne 11. 11. 2014

Stížnost na průběh voleb lze podat do 19. listopadu 2014.

Mgr. Květuše Sýkorová

doc. RNDr. Eva Jozífková,

Ph.D. Ing. Josef Bičánek

Filip Chabr

David DudekUJEP » PřF »
RSS blind print

Přírodovědecká fakulta
Univerzity J. E. Purkyně
České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem

Studijní oddělení
vč. přijímacího řízení:
Tel: +420 475 283 303 
Tel: +420 475 283 185 
Tel: +420 475 283 182
E-mail: studium.prf@ujep.cz

Děkanát:
Tel: +420 475 283 223
Fax: +420 475 283 563
E-mail: dekan.prf@ujep.cz
IČ: 44555601

 

Úřední deska PřF UJEP

facebook_200.jpg

UMC banner

Virtuální prohlídka PřF UJEP

Akademický senát PřF UJEP

Kontakty Přírodovědecké fakulty

logo_akademie kopie.png

Partneři Přírodovědecké fakulty

 
 
dotyk_pru_poz.png

logo_sthi-dtcz.JPG
logo Cíl 3.jpg
logo_generace_y.jpg

Aktuálně

NOVÝ WEB FAKULTY NA NOVÉ ADRESE !

Dny vědy a umění 24. – 25. 4. 2013

Ankety© 2009–2019 Přírodovědecká fakulta UJEP Mapa stránek | Vytisknout stránku | Styl pro slabozraké