levá dekorace článkupravá dekorace článku
18.11. 2008

Přijímací zkoušky

Forma a rámcový obsah přijímací zkoušky

1. V jednooborových bakalářských studiích je vypsána přijímací zkouška v oborech Geografie a Geografie střední Evropy (písemný test z geografie v rozsahu učiva gymnázia rozšířený o všeobecný přehled z aktuální problematiky oboru), v oboru Biologie v kombinované i prezenční formě studia (písemný test z biologie). Přijímací zkouška z geografie bude prominuta uchazečům, kteří se zúčastnili celostátního kola zeměpisné olympiády kategorie D.

2. Ve dvouoborových bakalářských studiích jsou vypsány přijímací zkoušky v kombinacích s obory Biologie (písemný test z biologie), Geografie (písemný test z geografie), Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání (dvoukolová zkouška složená z písemného testu a ústní zkoušky z anglického jazyka), Hudební výchova resp. Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání (talentová zkouška a hra na klavír), přičemž platí:

Přijímací zkouška z geografie bude prominuta uchazečům, kteří se zúčastnili celostátního kola zeměpisné olympiády kategorie D.

Přijímací písemná zkouška z anglického jazyka a literaturymůže být prominuta těm uchazečům, kteří úspěšně složili některou z následujících státních/jazykových zkoušek, které odpovídají požadované úrovni pro přijetí, a jsou doporučené MŠMT: FCE/First Certificate či vysvědčení o vykonání základní státní zkoušky na jazykové škole, popř. TOEFL, nebo získali certifikát vyššího stupně, např. CAE/Certificate of Advanced English, CPE/Certificate of Proficency English nebo vykonali všeobecnou státní zkoušku z AJ na jazykové škole. Tato osvědčení by neměla být starší než 3 roky, u amerického standardu TOEFL zkouška platí pouze 2 roky.

3. Ve dvouoborových navazujících magisterských studiích jsou vypsány přijímací zkoušky v kombinacích s obory Anglický jazyk a literatura pro 2. stupeň ZŠ (ústní pohovor) a Učitelství výtvarné výchovy pro SŠ (portfólium, ústní pohovor a praktické cvičení zaměřené na komunikační a tvořivé schopnosti).

4. Přijímací zkouška k doktorskému studiuPočítačové metody ve vědě a technice má dvě části – ústní odbornou zkoušku z oboru, na který se uchazeč hlásí, a zkoušku z angličtiny. K úspěšnému vykonání odborné zkoušky musí uchazeč prokázat základní znalosti z fyziky, matematiky a oblasti, do které budou počítačové metody aplikovány. Přijímací zkouška u oboru Computer Methods in Science and Technology se koná v anglickém jazyce.

5. Přijímací zkouška k doktorskému studiu Obecné otázky matematiky má dvě části: ústní odbornou zkoušku z matematiky a zkoušku z cizího jazyka (upřednostňuje se zkouška z anglického jazyka).

6. Cizinci jsou přijímáni ke studiu v českém jazyce za stejných podmínek jako občané České republiky. Podmínkou pro přijetí je úspěšné vykonání zkoušky z českého jazyka na jakémkoliv pracovišti veřejné vysoké školy, které má akreditovaný studijní program zaměřený na výuku českého jazyka. Zkouška může být prominuta děkanem fakulty.

Zkoušku neskládají:

  • cizinci, kteří se ucházejí o studium v rámci mobility studentů

  • cizinci, kteří složili maturitní zkoušku v České republice

  • občané Slovenské republikyUJEP » PřF »
RSS blind print

Přírodovědecká fakulta
Univerzity J. E. Purkyně
České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem

Studijní oddělení
vč. přijímacího řízení:
Tel: +420 475 283 303 
Tel: +420 475 283 185 
Tel: +420 475 283 182
E-mail: studium.prf@ujep.cz

Děkanát:
Tel: +420 475 283 223
Fax: +420 475 283 563
E-mail: dekan.prf@ujep.cz
IČ: 44555601

 

Úřední deska PřF UJEP

facebook_200.jpg

UMC banner

Virtuální prohlídka PřF UJEP

Akademický senát PřF UJEP

Kontakty Přírodovědecké fakulty

logo_akademie kopie.png

Partneři Přírodovědecké fakulty

 
 
dotyk_pru_poz.png

logo_sthi-dtcz.JPG
logo Cíl 3.jpg
logo_generace_y.jpg

Aktuálně

NOVÝ WEB FAKULTY NA NOVÉ ADRESE !

Dny vědy a umění 24. – 25. 4. 2013

Ankety© 2009–2019 Přírodovědecká fakulta UJEP Mapa stránek | Vytisknout stránku | Styl pro slabozraké