levá dekorace článkupravá dekorace článku
28.01. 2009

Přijímací řízení pro akademický rok 2009/2010

V souladu s ustanovením § 49 zákona č. 111/1998Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění a s příslušnými ustanoveními Statutu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Statutu Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Děkan Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem vyhlašuje

Přijímací řízení pro akademický rok 2009/2010

Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2009/10 schválil Akademický senát Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 27. 5. 2008

Dny otevřených dveří:

28. a 29. 11. 2008 (České mládeže 8, Za Válcovnou 1008, Ústí n. L.)
22. 1. 2009 (České mládeže 8, Za Válcovnou 1008, Ústí n. L.)

Termín podání přihlášek: do 28. 2. 2009 přihlášky k bakalářskému a navazujícímu magisterskému studiu

Termín podání přihlášek: do 30. 4. 2009 k doktorskému studiu

Termín konání přijímacích zkoušek:

27. 4. – 30. 4. 2009 praktické přijímací zkoušky z hudební a výtvarné výchovy

22. 6. – 26. 6. 2009 ústní a písemné

Přijímací zkoušky

Místo konání: Přírodovědecká fakulta UJEP, České mládeže 8, 400 96 Ústí nad Labem

Kontakty:

České mládeže 8, 400 96 Ústí nad Labem

Spojovatelka: +420 475 283 111, fax. +420 475 283 563

Studijní oddělení: +420 475 283 182, +420 475 283 185

e-mail: chocholousova@sci.ujep.cz, kamila.kovarova@ujep.cz

Poplatek za přijímací řízení:

555,- Kč při podání na tiskopise SEVT

444,- Kč při podání elektronické přihlášky

15 EUR při podání přihlášky k k doktorskému studiu Computer Methods in Science and Technology

Poplatek je povinen uchazeč uhradit za každou podanou přihlášku a studijní obor!

Název účtu: Univerzita J. E. Purkyně, Hoření 13, 400 96 Ústí n.L.

Účet: 1133411/0710

Název banky: ČNB Ústí nad Labem

Konstantní symbol: 0308 (platba převodem)

Konstantní symbol: 0379 (platba složenkou, platí pouze při písemné přihlášce)

Variabilní symbol pro písemnou (papírovou) přihlášku: 3002100005

Variabilní symbol pro elektronickou přihlášku: 3002100004

Specifický symbol: vygeneruje systém při podávání elektronické přihlášky, při podání písemné přihlášky (tiskopis SEVT) se specifický symbol neuvádí

Převodová pošta: 400 01 Ústí nad LabemUJEP » PřF »
RSS blind print

Přírodovědecká fakulta
Univerzity J. E. Purkyně
České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem

Studijní oddělení
vč. přijímacího řízení:
Tel: +420 475 283 303 
Tel: +420 475 283 185 
Tel: +420 475 283 182
E-mail: studium.prf@ujep.cz

Děkanát:
Tel: +420 475 283 223
Fax: +420 475 283 563
E-mail: dekan.prf@ujep.cz
IČ: 44555601

 

Úřední deska PřF UJEP

facebook_200.jpg

UMC banner

Virtuální prohlídka PřF UJEP

Akademický senát PřF UJEP

Kontakty Přírodovědecké fakulty

logo_akademie kopie.png

Partneři Přírodovědecké fakulty

 
 
dotyk_pru_poz.png

logo_sthi-dtcz.JPG
logo Cíl 3.jpg
logo_generace_y.jpg

Aktuálně

NOVÝ WEB FAKULTY NA NOVÉ ADRESE !

Dny vědy a umění 24. – 25. 4. 2013

Ankety© 2009–2019 Přírodovědecká fakulta UJEP Mapa stránek | Vytisknout stránku | Styl pro slabozraké