levá dekorace článkupravá dekorace článku
17.04. 2015

Vyhlášení přijímacího řízení pro akademický ro 2015/2016 2. kolo

Děkan Přírodovědecké fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro ak. rok 2015/2016

V souladu s ustanovením § 49 zákona č. 111/1998Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění a s příslušnými ustanoveními Statutu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Statutu Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem děkan Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro ak. rok 2015/2016.

Přihlaš se na fakultu, která dvakrát po sobě získala titul Fakulta roku 2014 a 2015 v oboru Přírodních věd z celé ČR!

Konečný termín podání přihlášek:

17. 8. 2015 přihlášky k bakalářskému, navazujícímu magisterskému a doktorskému studiu

Harmonogram přijímacího řízení pro ak. rok 2015/2016

Den konání přijímacích zkoušek:

30. 8. – 2. 9. 2015 ústní a písemné přijímací zkoušky

Místo konání: Přírodovědecká fakulta UJEP, České mládeže 8, 400 96  Ústí n. L.

Požadavky k přijímacím zkouškám:

Přírodovědecká fakulta:

•    katedra informatiky (přijímací zkouška pouze na vybraná dvouoborová studia)

•    katedra fyziky (přijímací zkouška pouze na vybraná dvouoborová studia, motivační pohovory na vybrané magisterské obory, přijímací zkouška na doktorské studium)

•    katedra biologie (písemný test z biologie v bakalářském studiu, ústní pohovor v navazujícím magisterském oboru Biologie)

•    katedra geografie (přijímací zkouška pouze na vybraná dvouoborová studia, portfolio - pouze pro vybrané obory)

•    katedra matematiky (přijímací zkouška pouze na vybraná dvouoborová bakalářská studia, přijímací zkouška na doktorské studium)

•    katedra chemie (přijímací zkouška na vybraná dvouoborová studia, ústní pohovor v magisterském oboru Analytická chemie životního prostředí a toxikologie)

 

 

Pedagogická fakulta

Filozofická fakulta

Kontakty:
České mládeže 8, 400 96 Ústí nad Labem
Studijní oddělení: +420 475 283 182, +420 475 283 185,
E-mail: alena.novakova@ujep.cz, jitka.kralova@ujep.cz

WWW: http://sci.ujep.cz
Elektronická přihláška: http://eprihlaska.ujep.cz/

UJEP » PřF »
RSS blind print

Přírodovědecká fakulta
Univerzity J. E. Purkyně
České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem

Studijní oddělení
vč. přijímacího řízení:
Tel: +420 475 283 303 
Tel: +420 475 283 185 
Tel: +420 475 283 182
E-mail: studium.prf@ujep.cz

Děkanát:
Tel: +420 475 283 223
Fax: +420 475 283 563
E-mail: dekan.prf@ujep.cz
IČ: 44555601

 

Úřední deska PřF UJEP

facebook_200.jpg

UMC banner

Virtuální prohlídka PřF UJEP

Akademický senát PřF UJEP

Kontakty Přírodovědecké fakulty

logo_akademie kopie.png

Partneři Přírodovědecké fakulty

 
 
dotyk_pru_poz.png

logo_sthi-dtcz.JPG
logo Cíl 3.jpg
logo_generace_y.jpg

Aktuálně

NOVÝ WEB FAKULTY NA NOVÉ ADRESE !

Dny vědy a umění 24. – 25. 4. 2013

Ankety© 2009–2019 Přírodovědecká fakulta UJEP Mapa stránek | Vytisknout stránku | Styl pro slabozraké