levá dekorace článkupravá dekorace článku
01.10. 2012

„Příhraničí 2.0“ – mezikulturní vzdělávací (coachingový) projekt pro české a německé studenty

V rámci projektu „Příhraničí 2.0“, podpořeného z OP Cíl 3, bude během čtyř semestrů vyškoleno celkem 30 studentů, vždy deset z Technické univerzity v Chemnitz, Technické univerzity v Liberci a Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem v přípravě a vypracování přeshraničních projektů. Projekt je pokračováním úspěšné spolupráce UJEP a TU Chemnitz, která započala projekty Česko-Saská Vysokoškolská Iniciativa a InWest – Transfer vědomostí z informatiky pro hospodářský rozvoj česko-saského pohraničí.

UCHÁZEJ SE I TY O JEDNO Z DESETI ÚČASTNICKÝCH MÍST, KTERÁ JSOU K DISPOZICI PRO STUDENTY UJEP!

Co můžeš očekávat?

Během 26 měsíců se zúčastníš šesti školících víkendových seminářů, během nichž si prostřednictvím exkurzí prohloubíš povědomí o příhraničí, získáš znalosti o funkci, struktuře a fungování regionální politiky a jednotlivých institucí, ale také se seznámíš s praktickými aspekty, které práce s projekty přináší. Ve dvou doprovodných seminářích, z nichž každý bude trvat týden, si zodpovíme otázky týkající se mezikulturního vzdělávání, právních a socioekonomických základů saské a české společnosti a také například prezentačních dovedností – cílem bude tvoje samostatná příprava přeshraničního projektu!

Na všech akcích, kterých se budou účastnit také studenti obou partnerských univerzit z Liberce a Chemnitz, se bude hovořit česky a německy. Nemusíš se však obávat, že by si snad něčemu nerozuměl (a), jelikož vše bude simultánně tlumočeno profesionálním překladatelem. Veškeré nutné výdaje (doprava, ubytování, strava) budou hrazeny z projektu. Po úspěšném absolvování celého cyklu obdržíš certifikát o jeho absolvování. Výjimečně kvalitním projektům může být uděleno mimořádné stipendium.

Kdo může podat žádost o účast v projektu?

Projekt je otevřen všem studentům UJEP, kteří mají minimálně čtyři semestry před plánovaný