levá dekorace článkupravá dekorace článku
15.04. 2015

Pozvánka na zasedání AS PřF UJEP na 22. 4. 2015

Pozvánka na zasedání Akademického senátu Přírodovědecké fakulty UJEP, na 22.4.2015

Předsedkyně AS PřF svolává podle čl. 16, odst. 2 VaJŘ AS PřF zasedání AS PřF na středu 22.4.2015 ve 13:00 v místnosti CS 502

Program zasedání:

1. Schválení programu zasedání.

2. Schválení zápisu z minulého zasedání.

3. Schválení zápisu z per rollam vyhlášení doplňovacích voleb

4. Schválení zápisu z per rollam projednání a schválení Podmínek přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2015/2016 pro 2. kolo

5. Schválení Aktualizace dlouhodobého záměru PřF UJEP na rok 2015

6. Schválení Rozpočtu PřF UJEP na rok 2015 (neinvestiční

7. Schválení Rozpočtu FRIM PřF UJEP na rok 2015

8. Různé.

S pozdravem, Doc. Ing. Zdeňka Kolská, Ph.D. předsedkyně AS PřF UJEP