levá dekorace článkupravá dekorace článku
15.02. 2011

Pozvánka na kurz VŠ pedagogiky pro přírodovědné a technické obory

 

Pozvánka na kurz

Vysokoškolské pedagogiky pro přírodovědné a technické obory v rámci projektu „Podpora přírodovědných a technických oborů"

 

Kurz bude probíhat e-learningovou formou a bude obsahovat úvodní a závěrečný seminář

Kurz lektorují PhDr. Bohumír Fiala a PhDr. Miroslava Dvořáková, PhD.

 

Kurz se skládá z následujících modulů:

 

Modul č. 1: Andragogika pro přírodovědné a technické obory
Modul je zaměřen na seznámení se základními pojmy oboru andragogika.Věnuje se zejména přístupům ve vzdělávání dospělých, roli vzdělavatele a účastníků vzdělávání dospělých, jejich specifika, kompetence. Získáte základní znalosti týkající se celoživotního vzdělávání a vzdělávání dospělých se zaměřením na jeho jednotlivé komponenty.

 

Modul č. 2: Didaktika a rétorika pro dospělé pro přírodovědné a technické obory
Modul je zaměřen na hledání cesty jak vyučovat co nejpříjemněji a nejefektivněji. Naučíme Vás jak formulovat cíle výuky a jak si připravit výuku.  Velmi podrobně se budeme věnovat volbě vhodných metod. U metod nejčastěji používaných ve vysokoškolské výuce se budeme věnovat nejenom jejich vhodné aplikaci, ale také chybám a problémům, které se při jejich používání objevují. V části věnované rétorice Vás naučíme jak vystoupit před skupinou studujících, zaujmout a získat jejich pozornost. V kurzu budeme zdokonalovat vaši dovednost vyjadřování, práci s hlasem i neverbální projev. Budeme se věnovat problematice komunikace se skupinou. Pozornost budeme věnovat rovněž důležité učitelské dovednosti - umění ptát se a naslouchat.


Modul č. 3: Tvorba studijních textů pro dospělé pro přírodovědné a technické obory
Modul bude věnován teorii a zásadám tvorby tištěných textů pro dospělé účastníky, bude zaměřen především na využití interaktivních prvků (stanovení cílů, čas potřebný ke studiu, průvodce studiem, vlastní obsah, prvky podporující aktivitu čtenáře, shrnutí). Budete schopni vytvořit text vhodný pro samostatné studium dospělých účastníků vzdělávání.

 

Úvodní seminář proběhne 1. 3. 2011 od 9 do 17 h, na PřF UJEP, České mládeže 8, místnost č. CS223.

Závěrečný seminář bude 15. 4. 2011. od 9 do 17 h, na PřF UJEP, místnost bude ještě upřesněna.

 

Kurz je zdarma a je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Kurz je určen především pro začínající akademické pracovníky, vhodný je ale i pro všechny, kteří by si rádi zlepšili pedagogické dovednosti.

 

Přihlášky na kurz zasílejte Janu Besedovi z CSVŠ v. v. i. na adresu beseda@csvs.cz,

a to nejpozději do 25. února 2011.

 

 UJEP » PřF »
RSS blind print

Přírodovědecká fakulta
Univerzity J. E. Purkyně
České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem

Studijní oddělení
vč. přijímacího řízení:
Tel: +420 475 283 303 
Tel: +420 475 283 185 
Tel: +420 475 283 182
E-mail: studium.prf@ujep.cz

Děkanát:
Tel: +420 475 283 223
Fax: +420 475 283 563
E-mail: dekan.prf@ujep.cz
IČ: 44555601

 

Úřední deska PřF UJEP

facebook_200.jpg

UMC banner

Virtuální prohlídka PřF UJEP

Akademický senát PřF UJEP

Kontakty Přírodovědecké fakulty

logo_akademie kopie.png

Partneři Přírodovědecké fakulty

 
 
dotyk_pru_poz.png

logo_sthi-dtcz.JPG
logo Cíl 3.jpg
logo_generace_y.jpg

Aktuálně

NOVÝ WEB FAKULTY NA NOVÉ ADRESE !

Dny vědy a umění 24. – 25. 4. 2013

Ankety© 2009–2019 Přírodovědecká fakulta UJEP Mapa stránek | Vytisknout stránku | Styl pro slabozraké