levá dekorace článkupravá dekorace článku
14.06. 2012

Šance pro mladé výzkumníky na Univerzitě J. E. Purkyně

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

vypisuje výběrové řízení na pozici postdoktoranda na dobu určitou od  1. 9. 2012 do 31.5. 2015

v rámci projektu OP VK Oblast podpory 2.3. Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji

Šance pro mladé výzkumníky na Univerzitě J. E. Purkyně

CZ.1.07/2.3.00/30.0062

 

Požadavky Filozofické fakulty UJEP:

 • Odborná specializace na problematiku výzkumu středověkých a raně novověkých měst
 • Ukončené doktorské studium ve studijním programu Historické vědy (či ekvivalentním) na univerzitě v ČR nebo srovnatelný titul na zahraniční univerzitě, a to v době po 1. 4. 2008.
 • Dobrá znalost českého nebo anglického jazyka (CAE nebo ekvivalent)
 • Alespoň 3 roky praxe v oboru.
 • Doložená odpovídají vědecká a odborná činnost, včetně výstupů evidovaných v RIV.

 

Požadavky Přírodovědecké fakulty UJEP:

 • Odborná specializace na problematiku nanobiotechnologií (např. syntéza a biomedicínské aplikace nanočástic, mikrofluidní biosensory, bio-AFM)
 • Ukončené doktorské studium na univerzitě v ČR nebo dosažení srovnatelného titulu na zahraniční univerzitě v oboru biochemie, chemie, molekulární biologie, biofyzika nebo v oboru příbuzném, a to v době po 1. 4. 2008;
 • Dobrá znalost českého nebo anglického jazyka (CAE nebo ekvivalent)
 • Doložená odpovídající vědecká a odborná činnost, včetně výstupů evidovaných v RIV (pouze v případě uchazeče z ČR)
 • Podílet se na výuce magisterských studijních oborů (2h týdně) a účastnit se krátkodobých výzkumných stáží na partnerských pracovištích v ČR a v zahraničí
 • Případný pozdější nástup dle dohody

 

Platové podmínky: 40 tis. Kč/měsíc

 

Přihlášky se strukturovaným životopisem, včetně doložené vědecké a odborné činnosti a praxe, fotokopie diplomu, zasílejte do 27. 7. 2012 na adresu: Děkanát Přírodovědecké fakulty UJEP, Ing. Petr Lauterbach, České mládeže 8, 400 96 Ústí n. L., případně emailem: petr.lauterbach@ujep.cz. Na přihlášku uvést email a telefonický kontakt.

 

 

 

 UJEP » PřF »
RSS blind print

Přírodovědecká fakulta
Univerzity J. E. Purkyně
České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem

Studijní oddělení
vč. přijímacího řízení:
Tel: +420 475 283 303 
Tel: +420 475 283 185 
Tel: +420 475 283 182
E-mail: studium.prf@ujep.cz

Děkanát:
Tel: +420 475 283 223
Fax: +420 475 283 563
E-mail: dekan.prf@ujep.cz
IČ: 44555601

 

Úřední deska PřF UJEP

facebook_200.jpg

UMC banner

Virtuální prohlídka PřF UJEP

Akademický senát PřF UJEP

Kontakty Přírodovědecké fakulty

logo_akademie kopie.png

Partneři Přírodovědecké fakulty

 
 
dotyk_pru_poz.png

logo_sthi-dtcz.JPG
logo Cíl 3.jpg
logo_generace_y.jpg

Aktuálně

NOVÝ WEB FAKULTY NA NOVÉ ADRESE !

Dny vědy a umění 24. – 25. 4. 2013

Ankety© 2009–2019 Přírodovědecká fakulta UJEP Mapa stránek | Vytisknout stránku | Styl pro slabozraké