levá dekorace článkupravá dekorace článku
09.10. 2015

Využití Petriho sítí pro simulaci radiobiologických procesů

Katedra informatiky PřF UJEP si Vás dovoluje pozvat na přednášku Ing. Mgr. Jiřího Barilly, CSc. s názvem

Využití Petriho sítí pro simulaci radiobiologických procesů,

kterou pořádá ve čtvrtek 15. října 2015 od 14:00 v CN-152 v rámci předmětu Odborný seminář IT pro své studenty.

Anotace
Radiobiologie a radioterapie představuje dnes rozsáhlou oblast interdisciplinárního výzkumu, která zahrnuje spolupráci lékařů, biologů, chemiků, fyziků a matematiků. Ozařování ionizujícím zářením je jedním z hlavních léčebných postupů v oblasti nádorových onemocnění. Další důležitou oblastí je ochrana před ionizujícím zářením, kde se hledají látky, které by mohly snížit radiační riziko u lidí pracujících se zářením a též u kosmonautů, kteří jsou vystaveni kosmickému záření. Simulace radiobiologických procesů pomocí Petriho sítí umožňuje detailně studovat tyto procesy a zkoumat látky, které mohou zvýšit nebo snížit účinek záření na živé buňky.

O přednášejícím
Ing. Mgr. Jiří Barilla, CSc. je dlouholetý člen katedry informatiky PřF (dříve PF) UJEP. Zabývá se modelováním radiobiologických procesů pomocí Petriho sítí. Je autorem řady publikací z této oblasti a účastníkem významných mezinárodních konferencí, na nichž prezentoval výsledky své vědecké práce. Spolupracuje s Fyzikálním ústavem AV ČR na projektu INGO II – Spolupráce ČR s CERN.UJEP » PřF »
RSS blind print

Přírodovědecká fakulta
Univerzity J. E. Purkyně
České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem

Studijní oddělení
vč. přijímacího řízení:
Tel: +420 475 283 303 
Tel: +420 475 283 185 
Tel: +420 475 283 182
E-mail: studium.prf@ujep.cz

Děkanát:
Tel: +420 475 283 223
Fax: +420 475 283 563
E-mail: dekan.prf@ujep.cz
IČ: 44555601

 

Úřední deska PřF UJEP

facebook_200.jpg

UMC banner

Virtuální prohlídka PřF UJEP

Akademický senát PřF UJEP

Kontakty Přírodovědecké fakulty

logo_akademie kopie.png

Partneři Přírodovědecké fakulty

 
 
dotyk_pru_poz.png

logo_sthi-dtcz.JPG
logo Cíl 3.jpg
logo_generace_y.jpg

Aktuálně

NOVÝ WEB FAKULTY NA NOVÉ ADRESE !

Dny vědy a umění 24. – 25. 4. 2013

Ankety© 2009–2019 Přírodovědecká fakulta UJEP Mapa stránek | Vytisknout stránku | Styl pro slabozraké