levá dekorace článkupravá dekorace článku
27.02. 2006

Otevíráme nový studijní obor Toxikologie a analýza škodlivin

Profil a uplatnění absolventa

Studium připravuje odborníky pro oblasti, kde je vyžadován široký odborný základ z chemie a znalost chemické analýzy škodlivin. Absolvent nalezne uplatnění v laboratorních provozech, institucích zabývajících se kontrolou jakosti včetně kontroly zdravotní nezávadnosti potravin a léků, v institucích zaměřených na kontrolu škodlivin v materiálech a prostředích, v kontrolních orgánech zabývajících se sledováním kvality životního prostředí, v toxikologických laboratořích, v integrovaném záchranném systému apod.

Podmínky přijetí

Pro přijetí uchazeče musí být splněny tyto nutné podmínky:

  • uchazeč musí včas doručit řádně vyplněnou přihlášku (termín posunut do 31.3.2006)
  • uchazeč musí včas zaplatit manipulační poplatek (525,- Kč ve prospěch účtu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem u ČNB Ústí nad Labem, č. ú. 1133411/0710, konstantní symbol při platbě poštovní poukázkou 0379 a při platbě převodem 0308, variabilní symbol 3511)
  • uchazeč musí řádně a včas doložit požadované vzdělání (požaduje se úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení)

Přijímací zkoušky ke studiu tohoto oboru Přírodovědecká fakulta nevypisuje.
Akreditace: do února 2010.
Bližší informace na adrese http://sci.ujep.cz/.Přírodovědecká fakulta
Univerzity J. E. Purkyně
České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem

Studijní oddělení
vč. přijímacího řízení:
Tel: +420 475 283 303 
Tel: +420 475 283 185 
Tel: +420 475 283 182
E-mail: studium.prf@ujep.cz

Děkanát:
Tel: +420 475 283 223
Fax: +420 475 283 563
E-mail: dekan.prf@ujep.cz
IČ: 44555601

 

Úřední deska PřF UJEP

facebook_200.jpg

UMC banner

Virtuální prohlídka PřF UJEP

Akademický senát PřF UJEP

Kontakty Přírodovědecké fakulty

logo_akademie kopie.png

Partneři Přírodovědecké fakulty

 
 
dotyk_pru_poz.png

logo_sthi-dtcz.JPG
logo Cíl 3.jpg
logo_generace_y.jpg

Aktuálně

NOVÝ WEB FAKULTY NA NOVÉ ADRESE !

Dny vědy a umění 24. – 25. 4. 2013

Ankety© 2009–2019 Přírodovědecká fakulta UJEP Mapa stránek | Vytisknout stránku | Styl pro slabozraké