levá dekorace článkupravá dekorace článku
17.09. 2007

Obor Přírodovědné vzdělávání

Přírodovědecká fakulta UJEP nabízí studentům nově akreditovaný bakalářský studijní obor Přírodovědné vzdělávání. Tvorba studijního plánu předpokládá širokou kooperaci jednotlivých zúčastněných kateder, zejména katedry fyziky, biologie, chemie, geografie, matematiky, pedagogiky (PF) a psychologie (PF). Přínosem nového typu studia jsou zejména ty semináře, na kterých se podílí více kateder. Jsou to například Základy měření a zpracování dat, Projektový seminář, Dějiny přírodních věd či Aktuální problémy přírodních věd.

Absolvent nově akreditovaného studijního oboru získává základní přehled v přírodovědných oborech (fyzice, chemii, biologii) a geografii (a to v její přírodovědné i společenskovědní části), orientuje se též v oborech pedagogicko-psychologického základu (pedagogika, didaktika, psychologie) a má základní experimentální a laboratorní dovednosti, které jsou charakteristické pro oblast přírodních věd.

Studenti se mohou již během svého studia profilovat prostřednictvím povinně volitelných a výběrových kurzů ve zvolených disciplínách, kterým se budou moci dále hlouběji věnovat např. v rámci dalšího navazujícího magisterského studia.

Největším přínosem nového studijního oboru jsou zejména nové možnosti, které studentům přinese. Jedná se zejména o pochopení myšlenkových postupů, pojmů a vztahů charakteristických pro jednotlivé obory, o schopnost pracovat v týmu, argumentovat při řešení problémů, obhájit své názory atd. Jedná se o v současné době velmi potřebnou alternativu ke stávajícím tradičním dvouoborovým studijním oborům.UJEP » PřF »
RSS blind print

Přírodovědecká fakulta
Univerzity J. E. Purkyně
České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem

Studijní oddělení
vč. přijímacího řízení:
Tel: +420 475 283 303 
Tel: +420 475 283 185 
Tel: +420 475 283 182
E-mail: studium.prf@ujep.cz

Děkanát:
Tel: +420 475 283 223
Fax: +420 475 283 563
E-mail: dekan.prf@ujep.cz
IČ: 44555601

 

Úřední deska PřF UJEP

facebook_200.jpg

UMC banner

Virtuální prohlídka PřF UJEP

Akademický senát PřF UJEP

Kontakty Přírodovědecké fakulty

logo_akademie kopie.png

Partneři Přírodovědecké fakulty

 
 
dotyk_pru_poz.png

logo_sthi-dtcz.JPG
logo Cíl 3.jpg
logo_generace_y.jpg

Aktuálně

NOVÝ WEB FAKULTY NA NOVÉ ADRESE !

Dny vědy a umění 24. – 25. 4. 2013

Ankety© 2009–2019 Přírodovědecká fakulta UJEP Mapa stránek | Vytisknout stránku | Styl pro slabozraké