levá dekorace článkupravá dekorace článku
02.07. 2012

Nové magisterské studium biologie

Oznámení o podmínkách přijetí ke studiu na PřF UJEP

pro nově akreditovaný navazující magisterský studijní obor Biologie

v akademickém roce 2012/2013

textbook-fraud-haeckel-evolutionary-biology-futuyma-1998.gif

 

V červnu 2012 bylo nově akreditováno jednooborové navazující magisterské studium Biologie. V novém akademickém roce 2012/13 bude tento studijní obor otevřen, pokud budou včas vyřízeny všechny formální náležitosti ze strany MŠMT, které podmiňují možnost vyhlásit přijímací řízení pro tento obor již v následujícím akademickém roce. Sledujte proto aktuální informace na webových stránkách fakulty http://sci.ujep.cz/, informace o vyhlášení přijímacího řízení by zde měla být uveřejněna nejpozději koncem července.

 

 

Podávání přihlášek

Předběžně uchazeče o tento studijní obor informujeme, že přihlášky k navazujícímu magisterskému studiu oboru Biologie bude nutno podat do 29. 8. 2012 (přihlášku bude možno podávat pouze elektronicky).

Uchazeči, kteří budou podávat přihlášku k navazujícímu magisterskému studiu, přiloží k výpisu přihlášky úředně ověřený opis bakalářského diplomu a úředně ověřený opis Diploma Supplement nebo vysvědčení o bakalářské zkoušce. Tyto doklady bude nutno doručit na adresu studijného oddělení nejpozději do 29. 8. 2012. Uchazeči, kteří do tohoto termínu bakalářskou zkoušku nevykonají, odevzdají úředně ověřený opis bakalářského diplomu a úředně ověřený opis Diploma Supplement nebo vysvědčení o bakalářské zkoušce u přijímací zkoušky.

 

Přijímací zkouška

Na tento obor se bude konat přijímací zkouška (písemný test a ústní pohovor). Do prvního roku studia bude při splnění nutných podmínek přijetí přijato orientačně 10 uchazečů.

Pozvánky k přijímacím zkouškám nebudou uchazečům o studium v navazujícím magisterském studiu Biologie rozesílány poštou, informace o termínu a místu konání přijímací zkoušky bude zveřejněno na webových stránkách fakulty.

 

 

 

 

 

RNDr. Eva Hejnová, Ph.D.

proděkana pro studiumUJEP » PřF »
RSS blind print

Přírodovědecká fakulta
Univerzity J. E. Purkyně
České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem

Studijní oddělení
vč. přijímacího řízení:
Tel: +420 475 283 303 
Tel: +420 475 283 185 
Tel: +420 475 283 182
E-mail: studium.prf@ujep.cz

Děkanát:
Tel: +420 475 283 223
Fax: +420 475 283 563
E-mail: dekan.prf@ujep.cz
IČ: 44555601

 

Úřední deska PřF UJEP

facebook_200.jpg

UMC banner

Virtuální prohlídka PřF UJEP

Akademický senát PřF UJEP

Kontakty Přírodovědecké fakulty

logo_akademie kopie.png

Partneři Přírodovědecké fakulty

 
 
dotyk_pru_poz.png

logo_sthi-dtcz.JPG
logo Cíl 3.jpg
logo_generace_y.jpg

Aktuálně

NOVÝ WEB FAKULTY NA NOVÉ ADRESE !

Dny vědy a umění 24. – 25. 4. 2013

Ankety© 2009–2019 Přírodovědecká fakulta UJEP Mapa stránek | Vytisknout stránku | Styl pro slabozraké