levá dekorace článkupravá dekorace článku
03.11. 2008

Navazující magisterské studijní programy

Navazující magisterské studijní programy

Studijní program

Studijní obor

Délka studia

Forma studia

Počet přijímaných

Přijímací zkouška

Fyzika

Počítačové modelování ve vědě a technice

2
PS

Geografie

Geografie
2
PS

Poznámka: U otevíraných oborů a kombinací, kde nejsou počty přijímaných studentů uvedeny, budou přijati všichni uchazeči, kteří splní nutné podmínky přijímacího řízení

Dvouoborová studia učitelství pro 2. stupeň ZŠ

Matematika

Učitelství matematiky + angl. jazyka a lit.

pro 2. stupeň ZŠ

2
PS

angl.jazyk

Učitelství matematiky + něm. jazyka a lit.

pro 2. stupeň ZŠ

2
PS

Učitelství matematiky + tělesné výchovy

pro 2. stupeň ZŠ
2
PS

Učitelství matematiky + hudební výchovy

pro 2. stupeň ZŠ

2
PS

Geografie

Učitelství geografie + angl. jazyka a lit.

pro 2. stupeň ZŠ

2
PS

angl.jazyk
Chemie

Učitelství chemie + biologie

pro 2. stupeň ZŠ

2
PS

Učitelství chemie + geografie

pro 2. stupeň ZŠ
2
PS

Učitelství chemie + matematiky

pro 2. stupeň ZŠ

2
PS

Fyzika

Učitelství fyziky + matematiky

pro 2. stupeň ZŠ
2
PS

Učitelství fyziky + chemie

pro 2. stupeň ZŠ
2
PS

Učitelství fyziky + tělesné výchovy

pro 2. stupeň ZŠ
2
PS


Dvouoborová studia učitelství pro střední školy

Biologie

Učitelství biologie + výtvarné výchovy

pro střední školy

2
PS

výtv.výchova

Učitelství biologie + tělesné výchovy

pro střední školy

2
PS

Učitelství biologie + geografie pro střední školy

2
PS

Fyzika

Učitelství fyziky + matematiky

pro střední školy

2
PS

Učitelství fyziky a tělesné výchovy pro střední školy

2
PS

Geografie

Učitelství geografie + něm. jazyka a lit

pro střední školy

2
PS

Učitelství geografie + historie

pro střední školy
2
PS

Matematika

Učitelství matematiky + něm. jazyka a lit.

pro střední školy

2
PS

Učitelství matematiky + biologie pro střední školy

2
PS

Učitelství matematiky + geografie pro střední školy

2
PS

Učitelství matematiky + společenských věd

pro střední školy
2
PS

Poznámka: U otevíraných oborů a kombinací, kde nejsou počty přijímaných studentů uvedeny, budou přijati všichni uchazeči, kteří splní nutné podmínky přijímacího řízení