levá dekorace článkupravá dekorace článku
04.03. 2010

Vysokoteplotní supravodiče a magnetická levitace

Katedra fyziky Přírodovědecké fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a pobočka JČMF v Ústí nad Labem pořádá ve středu 17. března 2010 od 16:00 hodin v místnosti CN 345 na katedře fyziky (3. p.) v budově Přírodovědecké fakulty UJEP, České mládeže 8, Ústí nad Labem v rámci aktivity Teen Age University (http://tau.ujep.cz/) Přednášky z moderní fyziky pro učitele přednášku s názvem VYSOKOTEPLOTNÍ SUPRAVODIČE A MAGNETICKÁ LEVITACE, na které vystoupí RNDr. Miloš Jirsa, DSc. z Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR v Praze.

Přednáška je věnována základním vlastnostem vysokoteplotních supravodičů, zejména v jejich masivní formě. Pro využití těchto materiálů v aplikacích je zásadní fakt, že magnetické pole v supravodivém prostředí má kvantový charakter, je tvořeno souborem tzv. supravodivých vírů nesoucích po jednom kvantu magnetického toku. Seznámíte se s charakterem a vlastnostmi supravodivých vírů, s jejich interakcí s prostředím a jejím prostřednictvím s vlivem na tzv. kritický proud a tzv. zachycené magnetické pole, které z těchto materiálů činí doposud nejvýkonnější známé magnety. Jak se z nich magnety stanou, to vysvětlí popis procesu magnetizace supravodiče. Nakonec bude pojednáno o využití těchto materiálů v praxi, se zvláštním zřetelem na supravodivou magnetickou levitaci, při které zejména se vynikající magnetické vlastnosti některých vysokoteplotních supravodičů projevují. Vrcholnou aplikací tohoto jevu je jeho využití v levitujících vlacích, o jejichž technologiích si také povíme. Bude vysvětlen princip magnetické levitace a při její demonstraci si bude moci každý na vlastní „kůži“ vyzkoušet, jakým úžasným fenoménem supravodivá levitace je.UJEP » PřF »
RSS blind print

Přírodovědecká fakulta
Univerzity J. E. Purkyně
České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem

Studijní oddělení
vč. přijímacího řízení:
Tel: +420 475 283 303 
Tel: +420 475 283 185 
Tel: +420 475 283 182
E-mail: studium.prf@ujep.cz

Děkanát:
Tel: +420 475 283 223
Fax: +420 475 283 563
E-mail: dekan.prf@ujep.cz
IČ: 44555601

 

Úřední deska PřF UJEP

facebook_200.jpg

UMC banner

Virtuální prohlídka PřF UJEP

Akademický senát PřF UJEP

Kontakty Přírodovědecké fakulty

logo_akademie kopie.png

Partneři Přírodovědecké fakulty

 
 
dotyk_pru_poz.png

logo_sthi-dtcz.JPG
logo Cíl 3.jpg
logo_generace_y.jpg

Aktuálně

NOVÝ WEB FAKULTY NA NOVÉ ADRESE !

Dny vědy a umění 24. – 25. 4. 2013

Ankety© 2009–2019 Přírodovědecká fakulta UJEP Mapa stránek | Vytisknout stránku | Styl pro slabozraké