levá dekorace článkupravá dekorace článku
27.11. 2014

Korektor české gramatiky

Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem si Vás dovoluje pozvat na přednášku

KOREKTOR ČESKÉ GRAMATIKY


Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 4. prosince 2014 od 15:00 v Červené aule (01.54) MFC Kampusu UJEP, Pasteurova 1 v Ústí nad Labem. Přednášejícím bude doc. RNDr. Karel Oliva, Dr., který je mezinárodně uznávanou vědeckou osobností v oblasti formální syntaxe přirozených jazyků, v níž uplatňuje i inovativní přístupy vedoucí k praktickým (počítačovým) aplikacím. Absolvoval MFF UK, byl dlouhodobě vědecky činný v Bulharské akademii věd v Sofii, v Ústavu komputační lingvistiky Sárské univerzity v Saarbrücken (SRN) a v oddělení matematické lingvistiky Rakouského ústavu pro výzkum umělé inteligence (OeFAI) ve Vídni. Publikoval přes 85 původních vědeckých prací v časopisech a sbornících odborných konferencí, byl vedoucím výzkumných týmů a spoluautorem implementací řady softwarových celků (mj. korektoru české gramatiky pro Microsoft Office). Je ředitelem Ústavu pro jazyk český AV ČR. Pedagogicky působí na katedře informatiky Přírodovědecké fakulty UJEP.


Anotace přednášky:
V úvodu přednášky budeme uvažovat o tom, že zatímco český i anglický spelling-checker ("korektor pravopisu") mohou být založeny na stejných principech, konkrétně na kontrole toho, zda se určité slovo vyskytuje v (rozsáhlém, ale konečném) seznamu slovních tvarů, korektor české gramatiky nemůže vyhledávat chyby pouhým srovnáváním textu s předem danými chybovými konfiguracemi: důvodem je především typologická odlišnost češtiny, v níž dominantní roli ve skladbě věty hraje tvarosloví, zatímco pořádek slov je gramatikou ovlivněn jen spíše výjimečně. Tvorba korektoru českého pravopisu tak vyžaduje alternativní, zásadně odlišný přístup.
V centrální části přednášky se proto budeme nejprve věnovat obecně teoretickým úvahám o tom, co je „zaručeně" gramaticky chybná konstrukce (jakéhokoliv) jazyka, a dále pak technikám, jak takové negramatické konstrukce a věty (i) definovat, (ii) explicitně popsat a (iii) detekovat v případě češtiny.


Na závěr si stručně ukážeme, že návrh oprav chyb je sice s hledáním chyb tematicky svázaný, ale fakticky velmi odlišný úkol, a uvedeme i jisté teoretické (a pro rodilé mluvčí češtiny snad dokonce zábavné) dopady zvoleného přístupu k popisu chyb v české gramatice.

logo-mevapox2.JPG       OPVK_hor_zakladni_logolink_RGB_cz.jpgUJEP » PřF »
RSS blind print

Přírodovědecká fakulta
Univerzity J. E. Purkyně
České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem

Studijní oddělení
vč. přijímacího řízení:
Tel: +420 475 283 303 
Tel: +420 475 283 185 
Tel: +420 475 283 182
E-mail: studium.prf@ujep.cz

Děkanát:
Tel: +420 475 283 223
Fax: +420 475 283 563
E-mail: dekan.prf@ujep.cz
IČ: 44555601

 

Úřední deska PřF UJEP

facebook_200.jpg

UMC banner

Virtuální prohlídka PřF UJEP

Akademický senát PřF UJEP

Kontakty Přírodovědecké fakulty

logo_akademie kopie.png

Partneři Přírodovědecké fakulty

 
 
dotyk_pru_poz.png

logo_sthi-dtcz.JPG
logo Cíl 3.jpg
logo_generace_y.jpg

Aktuálně

NOVÝ WEB FAKULTY NA NOVÉ ADRESE !

Dny vědy a umění 24. – 25. 4. 2013

Ankety© 2009–2019 Přírodovědecká fakulta UJEP Mapa stránek | Vytisknout stránku | Styl pro slabozraké