levá dekorace článkupravá dekorace článku
16.05. 2012

Kandidátní listina pro volby do Akademického senátu PřF UJEP

Kandidátní listina

pro volby do akademického senátu Přírodovědecké fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

 

Akademická komora

Ing. Jaromír Havlica, Ph.D. - okrsek chemický

RNDr. Eva Jozífková, Ph.D. - okrsek biologický

Ing. Zdeňka Kolská, Ph.D. - nezařazená

Mgr. Jan Krejčí - okrsek informatický

RNDr. Martin Kuřil, Ph.D. - okrsek matematický

RNDr. Zdeněk Moravec, Ph.D. - okrsek fyzikální

Prof. RNDr. Ivo Nezbeda, DrSc. - okrsek chemický

Mgr. Květuše Sýkorová - okrsek informatický

Mgr. Karina Šondová, Ph.D. - okrsek biologický

RNDr. Martin Švec, Ph.D. - okrsek fyzikální

 

Studentská komora

Nicol Bendlová - okrsek matematicko-fyzikální

David Boháč - okrsek biologicko-chemický

Tomáš Císař - okrsek biologicko-chemický

Martin Chouň - okrsek informatický

Jan Radoň - okrsek informatický

 

 

 

Životopisy kandidátů

 

Ing. Jaromír Havlica, Ph.D.

Vzdělání:

- chemické inženýrství na VŠChT v Praze

- 2003 vědecká hodnost Ph.D. obor chemické inženýrství

Pracovní zkušenosti:

- 2004 vědecký pracovník v Oddělení vícefázových reaktorů Ústavu chemických procesů         AVČR v Praze

-  2006 katedra chemie UJEP, odborný asistent

 

RNDr. Eva Jozífková , Ph.D.

Vzdělání:

- 1995-2002 Biologická fakulta Jihočeské univerzity, České Budějovice, biologie Bc., zoologie Mgr.

- 2002-2007Univerzita Karlova v Praze, antropologie Ph.D.

- 2008 Univerzita Karlova v Praze, RNDr.

- od roku 2008 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze, psychologie

Pracovní zkušenosti a afiliace:

- 2002-2003 Výzkumný ústav živočišné výroby, výzkum jelenovití

- 2005-2007 Univerzita Karlova v Praze, výzkum Toxoplasma a chování

- 2008 Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze, kat. antropologie a genetiky člověka, externista

- 2008 Univerzita J.E. Purkyně, Ústí nad Labem, kat. biologie, externista

- od roku 2008 Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze, katedra sociální práce, externista

- od roku 2009Univerzita J.E. Purkyně, Ústí nad Labem, katedra biologie, odborný asistent

 

Ing. Zdeňka Kolská, Ph.D.

Vzdělání:

- 1991 Vysoká škola chemicko-technologickou v Praze, obor technická fyzikální a analytická chemie

- 2006 doktorské studium na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze v oboru fyzikální chemie, titul Ph.D.

Pracovní zkušenosti:

- 1991 - 2012 odborný asistent na katedře chemie PF a následně PřF UJEP

- 2006 -  2012 byla zástupkyní vedoucího katedry chemie

- 2012 vědecký pracovník v Ústeckém materiálovém centru PřF UJEP

- zabývá se studiem povrchových vlastností materiálů, odhadovými metodami pro fyzikálně chemické vlastnosti a experimentálním stanovením fyzikálně chemických vlastností látek

 

Mgr. Jan Krejčí

Vzdělání:

- 2005 absolvoval na katedře fyziky Ústavu přírodních věd UJEP magisterské studium v oboru Počítačové modelování ve vědě a technice.

- 2005 doktorské studium v oboru Počítačové metody ve vědě a technice na katedře fyziky Ústavu přírodních věd UJEP

- jako student člen Akademického senátu PřF UJEP i Akademického senátu UJEP.

Pracovní zkušenosti:

- září 2011 katedra informatiky PřF UJEP odborný asistent

 

RNDr. Martin Kuřil, Ph.D.

Vzdělání:

-  PřF UJEP v Brně (nyní Masarykova univerzita), obor teoretická kybernetika, matematická informatika a teorie systémů

-  1991-1996 distanční forma postgraduálního (doktorského) studia v oboru algebra na PřF MU v Brně

Pracovní zkušenosti:

- 1989 - 2005 Katedra matematiky PF UJEP v Ústí nad Labem.

- 1999/2000 odborný asistent na PřF MU v Brně.

- 2005 Katedra matematiky PřF UJEP v Ústí nad Labem

- 2006-2012 člen AS PřF UJEP

 

RNDr. Zdeněk Moravec, Ph.D.

Vzdělání:

- 1991 Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze obor astronomie a astrofyzika

- 1998  Doktorské studium na Matematicko-fyzikální fakultě UK v Praze v oboru Teoretická fyzika, astronomie a astrofyzika získal titul Ph.D.

Pracovní zkušenosti:

- 1992 - 2000 výzkumný pracovník na hvězdárně na Kleti

- od roku 2000 působí jako odborný asistent na katedře fyziky PřF UJEP

-  2001 - 2008 byl vedoucím této katedry

- zabývá se nyní počítačovým modelováním procesů ve sluneční atmosféře

 

Prof. RNDr. Ivo Nezbeda, DrSc.

Vzdělání:

- teoretická fyzika na matematicko-fyzikální fakultě UK v Praze

- vědeckou hodnost CSc. získal v r. 1972 na Akademii věd v oboru fyzikální chemie a hodnost DrSc. v oboru chemická fyzika rovněž na Akademii věd

Pracovní zkušenosti:

-  1972 oddělení fyzikální chemie (nyní Termodynamická laboratoř E. Hály) Ústavu chemických procesů AVČR v Praze, kde byl vedoucím skupiny teorie kapalin

- 1994 se habilitoval na matematicko-fyzikální fakultě jako docent a v r. 2001 byl jmenován profesorem teoretické fyziky na UK

- 1990 - 2005 externista na katedře teoretické fyziky MFF UK (předmět Molekulární simulace ve fyzice mnoha částic)

-  1996 začal I. Nezbeda spolupracovat s katedrou fyziky UJEP jako externista a v r. 2005 přešel na UJEP na plný pracovní úvazek

-  Prof. Nezbeda publikoval více než 200 původních vědeckých prací s velikým citačním ohlasem (přes 3500 citací) s h-indexem 32

-  1982 získal (společně s T. Boublíkem) Cenu Akademie věd

- 2004 byl nominován Akademií věd za Českou republiku na prestižní Wolf Foundation Prize.

 

Mgr. Květuše Sýkorová

Vzdělání:

- 2000 Pedagogická fakulta UJEP magisterské studium Učitelství pro střední školy v oborech Matematika - Výpočetní technika

- 2009 katedra matematiky Přírodovědecké fakulty UJEP doktorské studium v oboru Obecné otázky matematiky, v němž se zaměřuje na algebraické struktury aplikované v kryptografii

Pracovní zkušenosti:

- 2004 katedra informatiky, odborná asistentka

 

Mgr. Karina Šondová, Ph.D.

Vzdělání:

- 1997-2002 Masarykova univerzita Brno, Přírodovědecká fakulta obor Systematická biologie a ekologie, specializace parazitologie (Mgr.)

- 2002-2006 Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Ústav parazitologie FVL obor veterinární parazitologie (Ph.D.), disertační práce: „Development and use of the indirect ELISA test for detection of Trichinella infection in different animal host species"

Pracovní zkušenosti:

- 2005-2008: odborný asistent na Katedře biologie PřF UJEP Ústí nad Labem

- 2007-2008: proděkanka pro studium Přírodovědecká fakulta UJEP Ústí nad Labem

- 2008-2011: mateřská dovolená (externí výuka parazitologie a vedení diplomantů)

- od září 2011 dosud: odborný asistent na Katedře biologie PřF UJEP Ústí nad Labem

Zahraniční stáže:

- 2005: Bundesinstitut fürRisikobewertung, National Reference laboratory for trichinellosis, Berlin, Německo

- 2005: Parazitologický ústav polské akademie věd (PAN), Varšava, Polsko

Granty:

- projekt FRVŠ č. 141 232 1495 G3 : Vývoj a využití ELISA testu pro detekci trichinelózy prasat (2005)

- spolupráce na grantu GA ČR č. 524/03/H133: Biologie, fylogeneze a ekologie parazitů na organismální a molekulární úrovni (2003-2006)

- Ekologický projekt „Zelený klíč" (2008)

- Osvědčení o způsobilosti podle ξ 17 zákona ČNR č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 162/1993 Sb., spolupráce s Výborem pro GMO

 

RNDr. Martin Švec, Ph.D.

Vzdělání:

- 2001 PF UJEP v Ústí nad Labem obor učitelství pro střední školy v kombinaci matematika - fyzika

- 2007 doktorské studium na Matematicko-fyzikální fakultě UK v Praze v oboru matematické a počítačové modelování a získal titul Ph.D.

Pracovní zkušenosti:

- 2002 působí na katedře fyziky

- 2008 - 2011 byl vedoucím katedry

- zabývá se zejména počítačovým modelováním nanokompozitních materiálů a interakcemi částic s povrchy pevných látek.

 

Nicol Bendlová

Vzdělání:

-  2001 -2009 gymnázium Jateční Ústí nad Labem. Kromě českého jazyka(1) jsem maturovala z předmětů biologie(1), chemie(1), fyzika(1), německý jazyk(2). V roce 2010 jsem zahájila bakalářské studium

- Přírodovědecká fakulta UJEP a v současnosti studuji druhým rokem

 

David Boháč

Vzdělání:

- SPŠ elektrotechnická, Resslova ul. Ústí nad Labem.

 

Tomáš Císař

Vzdělání:

- 2009 - dosud: PřF UJEP, Chemie + matematika

- 2005 - 2009 Gymnázium Děčín

- 2007 jazykový kurz v SRN - Koblenc

Praxe:

- 2/ 2012 - dosud: učitel na ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín

- 10 - 11/ 2011 učitel chemie na gymnáziu v Teplicích

 

Martin Chouň

Vzdělání:

-  2009 dokončil SPŠ a VOŠ Chomutov, obor elektrotechnika a strojírenství, zaměření na výpočetní systémy. Zakončeno maturitou

- 2009 - 2011 byl studentem Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze. Zanecháno studia

- nyní studentem 1. ročníku IS

 

Jan Radoň

Vzdělání:

-  2007 maturita na gymnáziu Ostrov

- 2007 -2011 student stavební fakulty ČVUT, obor Architektura a stavitelství. Zanecháno studia

- nyní studentem 1. ročníku IS
UJEP » PřF »
RSS blind print

Přírodovědecká fakulta
Univerzity J. E. Purkyně
České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem

Studijní oddělení
vč. přijímacího řízení:
Tel: +420 475 283 303 
Tel: +420 475 283 185 
Tel: +420 475 283 182
E-mail: studium.prf@ujep.cz

Děkanát:
Tel: +420 475 283 223
Fax: +420 475 283 563
E-mail: dekan.prf@ujep.cz
IČ: 44555601

 

Úřední deska PřF UJEP

facebook_200.jpg

UMC banner

Virtuální prohlídka PřF UJEP

Akademický senát PřF UJEP

Kontakty Přírodovědecké fakulty

logo_akademie kopie.png

Partneři Přírodovědecké fakulty

 
 
dotyk_pru_poz.png

logo_sthi-dtcz.JPG
logo Cíl 3.jpg
logo_generace_y.jpg

Aktuálně

NOVÝ WEB FAKULTY NA NOVÉ ADRESE !

Dny vědy a umění 24. – 25. 4. 2013

Ankety© 2009–2019 Přírodovědecká fakulta UJEP Mapa stránek | Vytisknout stránku | Styl pro slabozraké