levá dekorace článkupravá dekorace článku
09.09. 2011

Investujte do sebe s projektem InWest

InWest__logo.jpg

 

Informace k možnosti zapojení studentů do projektu InWest

Transfer vědomostí z informatiky pro hospodářský rozvoj sasko-českého příhraničí"

Jedná se o společný projekt Technické univerzity v Chemnitz a Přírodovědecké fakulty UJEP, jehož cílem je, za pomoci workshopů, konferencí a studentských projektů, propojení odborníků a studentů z akademické obce a malých a středních podniků.  V rámci projektu budou řešeny následující čtyři sekce - elektro-mobilita, technologie radiofrekvenční identifikace, senzorické sítě a GEO sekce, rozdělená dále na regionální rozvoj česko-saského pohraničí a metody GIS a 3D modelování.

Zapojení studentů katedry informatiky a geografie je plánováno formou průběžného zpracovávání dílčího tématu včetně jeho závěrečné prezentace a dále účastí na workshopech a společných setkáních. Každá ze sekcí bude probíhat dva semestry a to v rámci několika vypsaných volitelných kurzů.

Předpokladem zapojení studenta do projektu je, že student bude v řešení tématu dále pokračovat v rámci své závěrečné práce (BP, DP). Účast v projektu je proto, i vzhledem k časovému harmonogramu, nejvhodnější pro studenty nastupující do druhých ročníků (v akademickém roce 2011 / 2012).

Studenti, kteří se do projektu zapojí, budou mít možnost navázání přímého kontaktu s konkrétními podniky z oboru, v rámci workshopů v moderním školicím středisku v Laubusch budou spolupracovat s německými studenty a pedagogy a v neposlední řadě také získají rozšiřující znalosti v perspektivních oborech.

Bližší informace o možnosti zapojení do projektu InWest a jednotlivých volitelných kurzech se dozvíte na stránkách katedry informatiky a katedry geografie.

 

 

Mgr. Martin Šlajchrt, projektový manažer

martin.slajchrt@ujep.cz