levá dekorace článkupravá dekorace článku
05.10. 2010

Imatrikulace nových studentů - aktuální informace

Milé studentky, milí studentii, vítejte u nás na fakultě! Doufáme, že se vám u nás bude líbit a dařit! :)

Slavnostní imatrikulace, kterou budete uvedeni do studia, se bude konat v pondělí 11.10.2010 ve velké aule Pedagogické fakulty UJEP v ulici české mládeže 8.


I. skupina, začátek v 10:00 hod.

Sraz již v 9:00! Prosíme, buďte dochvilní!

Bakalářské obory - prezenční studium:

 

PVZ                Přírodovědné vzdělávání

MA BI             Matematika - Biologie

MA ČJ            Matematika - Český jazyk a literatura

MA Čj vz        Matematika - Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání

MA GEO        Matematika - Geografie

MA HI             Matematika - Historie

MA HV           Matematika - Hudební výchova

MA HV vz      Matematika - Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání

MA INF          Matematika - Informatika se zaměřením na vzdělávání

MA INF          Matematika - Informatika

MA NJ            Matematika - Německý jazyk

MA SV           Matematika - Společenské vědy

MA TCH        Matematika - Technická výchova se zaměřením na vzdělávání

MA TV vz       Matematika - Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání

MA VV vz      Matematika - Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání

MavPV           Matematika a její použití  v přírodních vědách

MI                   Matematická informatika

GEO HI          Geografie - Historie

GEO INF       Geografie - Informatika

GEO NJ         Geografie - Německý jazyka a literatura

GEO POL      Geografie - Politologie

GEO               Geografie

GSE               Geografie střední Evropy

CHE BI          Chemie - Biologie

CHE GEO     Chemie - Geografie

CHE MA        Chemie - Matematika

CHE MA vz   Chemie - Matematika se zaměřením na vzdělávání

TOX                Toxikologie a analýza škodlivin

BI                    Biologie

BI GEO          Biologie - Geografie

 

 

II. skupina, začátek ve 12:00 hod.

Sraz již v 11:00! Prosíme, buďte dochvilní!

Studenti těchto oborů:

Bakalářské obory - prezenční studium

FY MA           Fyzika - Matematika

FY BI              Fyzika - Biologie

FY CHE         Fyzika - Chemie

FY TCH vz    Fyzika - Technická výchova se zaměřením na vzdělávání

PMF               Počítačové modelování ve fyzice a technice

INF AJ vz      Informatika - Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání

INF HI             Informatika - Historie

INF TCH vz   Informatika - Technická výchova se zaměřením na vzdělávání

INF TV           Informatika - Tělesná výchova

IS                    Informační systémy

 

Bakalářské obory  - kombinované studium

BI Jo               Biologie jednooborová

K FY MA        Fyzika - Matematika

K PMCH        Počítačové modelování ve fyzice a technice

K PMFV         Počítačové modelování ve fyzice, technice a výrobě

 

Navazující studium

Ma TV ZŠ      Matematika - Tělesná výchova pro II. stupeň ZŠ

GEO HI SŠ   Geografie - Historie pro střední školy

N Geo           Geografie jednooborová

BI SV SŠ       Biologie - Společenské vědy pro střední školy

BI TV SŠ       Biologie - Tělesná výchova pro střední školy

PMVT N         Počítačové modelování ve fyzice a technice

 

Doktorské studium

Prezenční forma

D-OOM          Obecné otázky matematiky

PMEVT          Počítačové metody ve vědě a technice

Kombinovaná forma

D-OOMK       Obecné otázky matematiky

 

Případné dotazy směřujte na paní Renatu Postlovou ze studijního oddělení.

Nezapomeňte na společenský oděv!UJEP » PřF »
RSS blind print

Přírodovědecká fakulta
Univerzity J. E. Purkyně
České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem

Studijní oddělení
vč. přijímacího řízení:
Tel: +420 475 283 303 
Tel: +420 475 283 185 
Tel: +420 475 283 182
E-mail: studium.prf@ujep.cz

Děkanát:
Tel: +420 475 283 223
Fax: +420 475 283 563
E-mail: dekan.prf@ujep.cz
IČ: 44555601

 

Úřední deska PřF UJEP

facebook_200.jpg

UMC banner

Virtuální prohlídka PřF UJEP

Akademický senát PřF UJEP

Kontakty Přírodovědecké fakulty

logo_akademie kopie.png

Partneři Přírodovědecké fakulty

 
 
dotyk_pru_poz.png

logo_sthi-dtcz.JPG
logo Cíl 3.jpg
logo_generace_y.jpg

Aktuálně

NOVÝ WEB FAKULTY NA NOVÉ ADRESE !

Dny vědy a umění 24. – 25. 4. 2013

Ankety© 2009–2019 Přírodovědecká fakulta UJEP Mapa stránek | Vytisknout stránku | Styl pro slabozraké