levá dekorace článkupravá dekorace článku
18.03. 2010

IGA – hodnocení projektů za rok 2009

IGA - HODNOCENÍ PROJEKTŮ ZA ROK 2009

Na svém zasedání dne 17. 2. 2010 hodnotila komise IGA PřF závěrečné zprávy projektů finančně podporovaných IGA PřF v r. 2009. Komise konstatovala, že vedle velmi opožděného odevzdání závěrečných zpráv všechny tyto zprávy vykazovaly řadu podstatných  nedostatků jako nedodání kopie prezentace či nedoložení zařazení příspěvku řešitele do programu akce (kopie z programu nebo sborníku) a zejména pak povinnost uvést v prezentaci poděkování IGA za finanční podporu. Z těchto důvodů se komise jednomyslně rozhodla zkrátit podporu všech grantů o částku 1000 CZK.

Proti tomuto rozhodnutí se odvolal Mgr. T. Oršulák dopisem ze dne 26.2. tr. předsedovi IGA PřF. Dne 17.3. 2010 se proto komise IGA opět sešla, aby zaujala stanovisko k tomuto odvolání.

Hodnocení původní závěrečné zprávy Mgr. T. Oršuláka:

Ve své závěrečné zprávě Mgr. Oršulák uvádí tyto skutečnosti:

1. Zúčastnil se mezinárodní konference Irských geografů v Irské republice

2. Na této konferenci prezentoval poster  s názvem „Immersive Virtual Reality For Geovisualisation Of Landscape Development And Landscape Planning" a zároveň zde uvádí i abstrakt příspěvku s názvem „Modelling future senarios of a rual-urban landscape"

Seznam účastníků konference (http://www.ucc.ie/ucc/depts/geography/pages/2009Final_ProgandAbstracts.pdf)

neuvádí Mgr. Oršuláka mezi účastníky. Že se konference opravdu zúčastnil, dokládá Mgr. Oršulák dodatečně vyžádaným potvrzením od předsedy konference a komise proto nepochybuje o účasti Mgr. Oršulák na této konferenci.

Podle $2, odst. 4 pravidel IGA je povinností žadatele uvést v prezentaci poděkování IGA PřF a výstup zanést do systému OBDPro. Součástí výše uvedené původní závěrečné zprávy Mgr. Oršuláka byla velmi zmenšená a v podstatě nečitelná kopie posteru, takže nebylo možno posoudit, zda poster obsahoval poděkování či nikoliv. Mgr. Oršulák se ve svém odvolání zavázal dodat chybějící materiály požadované směrnicí. Následně dodal novou verzi závěrečné zprávy, ke které přiložil i zvětšenou kopii posteru ve formátu A4. Z porovnání původní kopie posteru s onou z nové verze závěrečné zprávy se však ukazuje, že poslední odstavec, který nyní poděkování IGA PřF obsahuje, byl změněn. Jednoznačně z toho plyne, že se v tomto případě jedná o pokus o podvod.

Podle $2, odst. 4 pravidel IGA musí příjemce grantové podpory rovněž doložit prezentaci výsledků (uvedení příspěvku řešitele v programu nebo sborníku akce, kopie prezentace v elektronické podobě, případně následné publikování v odborném časopise). Žádný takový doklad, který by dokazoval prezentaci posteru na uvedené konferenci Mgr. Oršulák nepředložil, a to ani v nové verzi závěrečné zprávy.

Dostupný program konference neuvádí žádný příspěvek Mgr. Oršuláka. Dále, podle písemného sdělení předsedy konference, Dr. Denise Linehana, byly všechny příspěvky na konferenci prezentovány pouze formou přednášky a žádná posterová sekce nebyla organizována. Z toho jednoznačně plyne, že na uvedené konferenci Mgr. Oršulák neprezentoval žádný příspěvek a že údaje uváděné Mgr. Oršulákem v jeho závěrečných zprávách jsou nepravdivé a jedná se opět o pokus o podvod.

Na základě výše uvedených skutečností

(1) komise IGA PřF UJEP konstatuje, že Mgr. Oršulák nesplnil požadavky kladené na příjemce grantové podpory a tuto skutečnost se pokusil zastřít nepravdivými tvrzeními;

(2) komise IGA PřF UJEP podává děkanovi fakulty návrh na zahájení disciplinárního řízení s Mgr. Oršulákem z důvodu zpronevěry finančních prostředků IGA a pokusu o podvod;

(3) komise IGA PřF UJEP se bude na svém nejbližším zasedání zabývat uzavřením

zbývajících projektů podporovaných IGA PřF v r. 2009.

Toto zhodnocení grantových projektů za r. 2009 a závěrečné usnesení bylo komisí schváleno jednomyslně.UJEP » PřF »
RSS blind print

Přírodovědecká fakulta
Univerzity J. E. Purkyně
České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem

Studijní oddělení
vč. přijímacího řízení:
Tel: +420 475 283 303 
Tel: +420 475 283 185 
Tel: +420 475 283 182
E-mail: studium.prf@ujep.cz

Děkanát:
Tel: +420 475 283 223
Fax: +420 475 283 563
E-mail: dekan.prf@ujep.cz
IČ: 44555601

 

Úřední deska PřF UJEP

facebook_200.jpg

UMC banner

Virtuální prohlídka PřF UJEP

Akademický senát PřF UJEP

Kontakty Přírodovědecké fakulty

logo_akademie kopie.png

Partneři Přírodovědecké fakulty

 
 
dotyk_pru_poz.png

logo_sthi-dtcz.JPG
logo Cíl 3.jpg
logo_generace_y.jpg

Aktuálně

NOVÝ WEB FAKULTY NA NOVÉ ADRESE !

Dny vědy a umění 24. – 25. 4. 2013

Ankety© 2009–2019 Přírodovědecká fakulta UJEP Mapa stránek | Vytisknout stránku | Styl pro slabozraké