levá dekorace článkupravá dekorace článku
28.11. 2011

Historický úspěch: lze u nás získat už i titul docent či profesor!

0502.jpg

Katedře fyziky Přírodovědecké fakulty UJEP pod vedením prof. RNDr. Stanislava Nováka, CSc. se podařilo úspěšně akreditovat habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem pro obor s názvem Aplikovaná fyzika. Uchazeči, kteří jsou zaměřeni na oblast počítačového modelování, zde od nynějška budou moci projít náročným řízením a získat titul docenta nebo profesora v tomto oboru. Vedle nedávného získání akreditace pro magisterský obor Nanotechnologie je to další významný úspěch důležitý pro další rozvoj přírodovědecké fakulty.

„Vnímáme to ze strany Akreditační komise MŠMT jako uznání celé katedry fyziky, celého týmu věnujícího se počítačovému modelování a jeho kvality, která je srovnatelná s jinými obdobnými pracovišti v České republice," uvedl prof. RNDr. Stanislav Novák, CSc., vedoucí katedry fyziky a dodal, že nyní mohou zájemci získat na této katedře v některých oborech ucelené vysokoškolské vzdělání od bakalářského až po doktorské, získat titul RNDr. a dokonce dosáhnout i k nejvyšším akademickým titulům.

Historie současných úspěchů katedry fyziky sahá do roku 1990, od kdy byl umožněn její rozvoj. Katedra se od té doby výrazně profilovala jako katedra vědecko-výzkumně zaměřená nejprve na počítačové modelování, pak i na nanotechnologie. Po 20 letech rozvoje nejprve v podmínkách Pedagogické fakulty, pak na Ústavu přírodních věd a nyní na Přírodovědecké fakultě se jí podařilo dospět k této, z pohledu akreditačního procesu nejvyšší metě.

I proto lze tento úspěch právem považovat za historický, a to nejen v kontextu katedry, ale i celé fakulty a univerzity.

UJEP » PřF »
RSS blind print

Přírodovědecká fakulta
Univerzity J. E. Purkyně
České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem

Studijní oddělení
vč. přijímacího řízení:
Tel: +420 475 283 303 
Tel: +420 475 283 185 
Tel: +420 475 283 182
E-mail: studium.prf@ujep.cz

Děkanát:
Tel: +420 475 283 223
Fax: +420 475 283 563
E-mail: dekan.prf@ujep.cz
IČ: 44555601

 

Úřední deska PřF UJEP

facebook_200.jpg

UMC banner

Virtuální prohlídka PřF UJEP

Akademický senát PřF UJEP

Kontakty Přírodovědecké fakulty

logo_akademie kopie.png

Partneři Přírodovědecké fakulty

 
 
dotyk_pru_poz.png

logo_sthi-dtcz.JPG
logo Cíl 3.jpg
logo_generace_y.jpg

Aktuálně

NOVÝ WEB FAKULTY NA NOVÉ ADRESE !

Dny vědy a umění 24. – 25. 4. 2013

Ankety© 2009–2019 Přírodovědecká fakulta UJEP Mapa stránek | Vytisknout stránku | Styl pro slabozraké