levá dekorace článkupravá dekorace článku
16.05. 2007

HARMONOGRAM PRO AKADEMICKÝ ROK 2007/2008

Zimní semestr: výuka od 24. 9. 2007 do 5. 1. 2008, tj. 14 výukových týdnů, prázdniny od 23. 12. 2007 do 1. 1. 2008, zkouškové období od 7. 1. do 8. 2. 2008

Letní semestr: výuka od 11. 2. do 17. 5. 2007, tj. 14 výukových týdnů, prázdniny od 5.7. do 31.8. 2008, zkouškové období od 19. 5. do 4.7. 2008 (1. část) a od 1.9. do 12.9. 2008 (2. část)

září
1.9. UJEP zahájení akademického roku 2007/2008
10.9. PřF 2. kolo přijímacího řízení
13. 9. – 12. 10. PřF elektronický předzápis na ZS – 2.část (prezenční studium, samostatný harmonogram)
19.9. PřF zápis do 1. roku studia (termín pro obory otevírané ve 2. kole)
14. 9. – 21. 9. PřF zápisy do vyšších roků studia (prezenční studium, samostatný harmonogram)
24. 9. – 5. 1. UJEP výuka v zimním semestru
24.9. UJEP zahájení výuky v zimním semestru
24. 9. – 8. 10. PřF náhradní termín zápisů do 2. a vyšších roků studia (prezenční studium)
25.9. PřF zápis do kombinovaných forem studia
říjen
8.10. PřF konec zápisů do vyšších roků studia (od 14.9.)
15. 10. – 26.10. PřF Den vědy na PřF v rámci Dnů vědy a umění na UJEP (bude upřesněno)
12.10. PřF konec elektronického předzápisu na ZS (od 11.7.)
16.10. PřF imatrikulace v Ústí n.L.
30.10. PřF přezkumní řízení pro 2. kolo přijímacího řízení
31.10. UJEP konečný termín pro podávání návrhů na stipendia nejlepším studentům UJEP
listopad
3.11. PřF termín pro podání žádostí o prospěchové nebo mimořádné stipendium (stipendium při tíživé sociální situaci studenta nebo stipendium katedrální)
6.11. UJEP termín podání žádosti o sociální stipendium
8.11. PřF termín odevzdání bakalářských a diplomových prací, indexů a přihlášek ke státním závěrečným zkouškám
23.11. a 24.11. PřF Den otevřených dveří
prosinec
10. 12. –14. 12. PřF Státní závěrečné zkoušky – 1. část, obhajoby bakalářských a diplomových prací
20.12. UJEP termín podání žádosti o ubytovací stipendium
22.12. UJEP konec 1. části výuky v zimním semestru (od 24.9.)
23. 12. – 1. 1. UJEP zimní prázdniny
prosinec UJEP Předání Cen rektora a stipendiíí primátora a starostů
leden
2. 1. – 5. 1. UJEP 2. část výuky v zimním semestru
7. 1. – 8. 2. UJEP zkouškové období zimního semestru
24.1. UJEP Den otevřených dveří
28. 1. – 3.3. PřF elektronický předzápis na LS (samostatný harmonogram)
únor
4. 2. – 8. 2 PřF Státní závěrečné zkoušky – 2. část, ústní zkoušky
8.2. UJEP Ukončení zkouškového období ZS
11. 2. – 16. 5. UJEP výuka v letním semestru
11.2. UJEP Zahájení výuky v letním semestru
29. 2. PřF termín odevzdání přihlášek k bakalářskému a magisterskému studiu pro akademický rok 2008/2009
29. 2. PřF termín podání žádostí o mimořádné stipendium (stipendium při tíživé sociální situaci studenta)
Březen
3.3. PřF konec elektronického předzápisu na LS (od 28.1.)
Duben
18.4. PřF ukončení výuky v posledním roce studia
21. 4. – 25. 4. PřF přijímací řízení - praktické přijímací zkoušky
22.4. PřF Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro akademický rok 2008/2009
24.4. PřF termín odevzdání bakalářských a diplomových prací
30.4. PřF termín odevzdání přihlášek k doktorskému studiu
Květen
7.5. PřF termín odevzdání indexů a přihlášek ke státním závěrečným zkouškám
17.5. UJEP ukončení výuky v letním semestru (od 11.2.)
19. 5. – 4.7. UJEP 1. část zkouškového období letního semestru
19. 5. – 23. 5. PřF Státní závěrečné zkoušky – 1. část, obhajoby bakalářských a diplomových prací
Červen
9. 6. – 13. 6. PřF Státní závěrečné zkoušky – 2. část, ústní zkoušky
16. 6. – 20. 6. PřF 1. kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2008/2009 - ústní a písemné přijímací zkoušky
26.6. PřF termín odevzdání bakalářských a diplomových prací, indexů a přihlášek k SZZ
Červenec
1.7. PřF promoce
4.7. UJEP ukončení 1. části zkouškového ukončení 1. části zkouškového období LS (od 19.5.) období LS (od 19.5.)
5.7. - 31. 8.. UJEP letní prázdniny
7.7. – 22.8 PřF elektronický předzápis na ZS – 1.část
14. 7. – 16. 7. PřF zápis do 1. roku studia (prezenční studium, 1. termín)
srpen
18. 8. – 20. 8. PřF zápis do 1. roku studia (prezenční studium, 2. termín)
22.8. PřF konec 1. části elektronického předzápisu na ZS (od 7.7.)
24. 8. – 28.8. PřF SZZ a obhajoby bakalářských a diplomových prací
22.8. PřF termín odevzdání přihlášek ke studiu - 2. kolo přijímacího řízení
26.8. PřF přezkumní řízení pro 1. kolo přijímacího řízení
září
1.9. UJEP začátek akademického roku 2008/2009
1. 9. – 12. 9. UJEP 2. část zkouškového období LS
8. 9. PřF 2. kolo přijímacího řízení na akademický rok 2008/2009
8. 9. – 10.10. UJEP elektronický předzápis na ZS – 2. část
14.9. UJEP ukončení akademického roku 2007/2008


Poznámka:
v době od 1. 9. do 12. 9. 2008 lze konat zkoušky za daný akademický rok a vypisovat termíny pro SZZ