levá dekorace článkupravá dekorace článku
19.05. 2006

HARMONOGRAM PRO AKADEMICKÝ ROK 2006/2007

Zimní semestr: výuka (1. část) od 25. 9. 2006 do 6. 1. 2007, prázdniny od 23. 12. 2006 do 1. 1. 2007, tj. 14 výukových týdnů, zkouškové období od 8. 1. do 9. 2. 2007

Letní semestr: výuka od 12. 2. do 19. 5. 2007, tj. 14 výukových týdnů, zkouškové období od 21. 5. do 29. 6. 2007 (1. část) a od 20. 8. do 31. 8. 2007 (2. část)

Září
1. 9. UJEP zahájení akademického roku 2006/2007
11. 9. PřF 2. kolo přijímacího řízení
14. 9. – 13. 10. PřF 2. část elektronického předzápisu na ZS (samostatný harmonogram)
18. 9. PřF zápis do 1. roku studia (2. kolo přijímacího řízení, prezenční studium)
19. 9. – 21. 9. PřF zápisy do vyšších roků studia (prezenční studium, samostatný harmonogram)
19. 9., 22.9. PřF povinné školení BOZP a PO pro studenty a vyučující nakládající s nebezpečnými chemickými látkami
25. 9. – 6. 1. UJEP výuka v zimním semestru
25. 9. PřF zápis do 1. a 2. roku studia v Chomutově (kombinované studium)
26. 9. – 6. 10. PřF náhradní termín zápisů do vyšších roků studia (prezenční studium)
Říjen
6. 10. PřF konec zápisů do vyšších roků studia (od 19.9.)
9. 10. – 13.10. UJEP Týden vědy a umění na UJEP
11.10. UJEP slavnostní zasedání VR UJEP (oslavy 15 let UJEP)
13. 10. PřF konec elektronického předzápisu na ZS (od 10.7.)
18. 10. PřF imatrikulace v Ústí n.L.
31. 10. PřF přezkumní řízení pro 2. kolo přijímacího řízení
31. 10. PřF termín podání žádosti o prospěchové nebo mimořádné stipendium
(stipendium při tíživé sociální situaci studenta, stipendium katedrální)
Listopad
4. 11. PřF Den otevřených dveří
9. 11. PřF termín odevzdání bakalářských a diplomových prací, indexů a přihlášek k SZZ
30. 11. UJEP termín podání žádosti o sociální stipendium
Prosinec
11. 12. –15. 12. PřF SZZ - obhajoby bakalářských a diplomových prací
20. 12. UJEP termín podání žádosti o ubytovací stipendium
22. 12. UJEP konec 1. části výuky v zimním semestru (od 25.9.)
23. 12. – 1. 1. UJEP zimní prázdniny
Leden
2. 1. – 6. 1. UJEP 2. část výuky v zimním semestru
6. 1. UJEP konec výuky v zimním semestru
8. 1. – 9. 2. UJEP zkouškové období zimního semestru
18. 1. UJEP Den otevřených dveří
29. 1. – 2. 3. PřF elektronický předzápis na LS (samostatný harmonogram)

Únor
5. 2. – 9. 2. PřF SZZ
12. 2.19. 5. UJEP výuka v letním semestru
28. 2. PřF termín odevzdání přihlášek k bakalářskému a magisterskému studiu
28. 2. PřF termín podání žádosti o mimořádné stipendium (stipendium při tíživé sociální situaci studenta)
Březen
2. 3. PřF konec elektronického předzápisu na LS (od 29.1.)
Duben
20. 4. PřF konec výuky v posledním roce studia
23. 4. – 27. 4. PřF přijímací řízení - praktické přijímací zkoušky
26. 4. PřF termín odevzdání bakalářských a diplomových prací
30. 4. PřF termín odevzdání přihlášek k doktorskému studiu
Květen
10. 5. PřF termín odevzdání indexů a přihlášek k SZZ
19. 5. UJEP konec výuky v letním semestru
21. 5. – 29. 6. UJEP 1. část zkouškového období LS
21. 5. – 25. 5. PřF SZZ - obhajoby bakalářských a diplomových prací
Červen
11. 6. – 15. 6. PřF SZZ
18. 6. – 22. 6. PřF přijímací řízení - ústní a písemné přijímací zkoušky
25. 6. PřF termín odevzdání bakalářských a diplomových prací, indexů a přihlášek k SZZ
28. 6. PřF promoce
29. 6. UJEP konec 1. části zkouškového období LS (od 21.5.)
Červenec
9. 7. - 24. 8. PřF elektronický předzápis na ZS - 1. část
11. 7. – 13. 7. PřF zápis do 1. roku studia (prezenční studium, 1. termín)
Srpen
13. 8. – 15. 8. PřF zápis do 1. roku studia (prezenční studium, 2. termín)
20. 8. – 31. 8. UJEP 2. část zkouškového období LS
24. 8. PřF konec 1. části elektronického předzápisu na ZS (od 9.7.)
27. 8. – 31.8. PřF SZZ (včetně obhajob bakalářských a diplomových prací)
28. 8. PřF přezkumní řízení
31. 8. PřF termín odevzdání přihlášek pro 2. kolo přijímacího řízení
31. 8. UJEP konec 2. části zkouškového období LS (od 20. 8.)
31. 8. UJEP konec akademického roku 2006/2007


Přírodovědecká fakulta
Univerzity J. E. Purkyně
České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem

Studijní oddělení
vč. přijímacího řízení:
Tel: +420 475 283 303 
Tel: +420 475 283 185 
Tel: +420 475 283 182
E-mail: studium.prf@ujep.cz

Děkanát:
Tel: +420 475 283 223
Fax: +420 475 283 563
E-mail: dekan.prf@ujep.cz
IČ: 44555601

 

Úřední deska PřF UJEP

facebook_200.jpg

UMC banner

Virtuální prohlídka PřF UJEP

Akademický senát PřF UJEP

Kontakty Přírodovědecké fakulty

logo_akademie kopie.png

Partneři Přírodovědecké fakulty

 
 
dotyk_pru_poz.png

logo_sthi-dtcz.JPG
logo Cíl 3.jpg
logo_generace_y.jpg

Aktuálně

NOVÝ WEB FAKULTY NA NOVÉ ADRESE !

Dny vědy a umění 24. – 25. 4. 2013

Ankety



© 2009–2019 Přírodovědecká fakulta UJEP Mapa stránek | Vytisknout stránku | Styl pro slabozraké