levá dekorace článkupravá dekorace článku
08.10. 2008

Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2008/2009

Zimní semestr: výuka od 29.9.2008 do 10.1.2009, tj. 13 výukových týdnů, prázdniny od 21.12.2008 do 4.1.2009 a zkouškové období od 12.1. do 14.2.2009.

Letní semestr: výuka od 16.2. do 23.5.2009, tj. 14 výukových týdnů, 1. část zkouškového období od 25.5. do 4.7. 2009, prázdniny od 5.7. do 23.8.2009, 2. část zkouškového období od 24.8. do 12.9.2009.

ROK 2008

z á ř í

1.9. – 12.9.

UJEP

2. část zkouškového období LS 2007/8

5.9. - 21.9.

KBI

Výstava masožravých rostlin

8.9.
PřF

2. kolo přijímacího řízení na akademický rok 2008/2009

8.9. – 10.10.

PřF

elektronický předzápis na ZS – 2. část

12.9.
KCH

povinné školení BOZP pro zaměstnance a studenty

15.9. -19.9.

PřF

zápis do vyšších roků studia (prezenční studium, samostatný harmonogram)

15.9.
UJEP

začátek akademického roku 2008/2009

17.9. – 18. 9.

PřF

zápis do 1. roku studia (pro obory otevírané v 2. kole)

29.9. – 3.10.

PřF

náhradní termín zápisů do 2. a vyšších roků studia (prezenční studium)

září
PřF

zápis do kombinovaných forem studia (samostatný harmonogram)

29.9.

UJEP

zahájení výuky v zimním semestru (do 10.1.2009)

ř í j e n

3.10.
PřF

konec zápisů do vyšších roků studia

10.10.
PřF

konec elektronického předzápisu na ZS (od 8.9.)

13.10.
PřF

imatrikulace ve Varnsdorfu

15.10.

PřF

imatrikulace v Ústí nad Labem

16.10.
PřF

imatrikulace v Litvínově

polovina října

KBI+ČBS

Mykologická exkurze

říjen
KFY

Mezinárodní workshop Iontově indikovaná emise elektronu z povrchu pevných látek

21.10.
PřF

zasedání akademického senátu PřF

31.10.
UJEP

konečný termín pro podávání návrhů na stipendia nejlepším studentům UJEP

31.10.
UJEP

přezkumní řízení pro 2. kolo přijímacího řízení

31.10.
PřF

vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro akademický rok 2009/2010

l i s t o p a d

3.11.
PřF

konečný termín pro podání žádostí o prospěchové a mimořádné stipendium (stipendium při tíživé sociální situaci studenta, katedrální stipendium)

6.11.
UJEP

konečný termín podávání žádosti o sociální a ubytovací stipendium

10.11. – 11.11.

KGEO

Geoscape – mezinárodní konference

12.11.
KGEO

Geografický underground – studentská konference

13.11.
PřF

konečný termín odevzdání bakalářských a diplomových prací, indexů a přihlášek ke státním závěrečným zkouškám

15.11.
UJEP

konečný termín pro podávání návrhů na Ceny rektorky

17.11.- 21.11.

KGEO

Týden geografie

17.11.– 24.12.

KGEO

Výstava historických map města Ústí nad Labem

28.11.- 29.11.

PřF
Den otevřených dveří
listopad
KMA
Minikonference o pedagogické praxi
29.11.
UPC
Informační den na UJEP

p r o s i n e c

6.12.
KBI

Celostátní arachnologický seminář

9.12.

PřF

zasedání akademického senátu PřF

9.12.
PřF

shromáždění Akademické obce PřF

21.12.4.1.2009

UJEP

zimní prázdniny

prosinec
UJEP

předání Cen rektorky a stipendií nejlepším studentům UJEP

ROK 2009

l e d e n

10.1.
UJEP

ukončení výuky v zimním semestru

12.1.
UJEP

zahájení zkouškového období zim. semestru (do 14.2.)

12.1. – 16.1.

PřF

státní závěrečné zkoušky - obhajoby bakalářských a diplomových prací

12.1. - 16.1.

PřF

obhajoby diplomových prací studentů PF

12.1. - 16.1.

PřF

státní závěrečné zkoušky studentů PF

22.1.

UJEP

Den otevřených dveří

26.1. – 1.3.

PřF

elektronický předzápis na LS (samostatný harmonogram)

28.1.- 29.1.

UJEP
Seminář Hodnocení kvality VŠ
leden
KFY
Krajské kolo fyzikální olympiády kategorie A

ú n o r

9.2. – 13.2.

PřF

státní závěrečné zkoušky – ústní zkoušky

9.2. - 13.2.

PřF

státní závěrečné zkoušky studentů PF

14.2.
UJEP

ukončení zkouškového období zimního semestru

16.2.
UJEP

zahájení výuky v letním semestru

27.2.
PřF
konečný termín podání žádosti o mimořádné stipendium (stipendium při tíživé sociální situaci studenta)
28.2.
PřF
konečný termín pro podání přihlášek ke studiu pro 2009/2010
únor
UJEP
celouniverzitní ples

b ř e z e n

1.3.
PřF

konec elektronického předzápisu na LS (od 26.1.)

d u b e n

10.4.
PřF

ukončení výuky v posledním roce studia

10.4.
PřF

Velký Pátek – děkanské volno

20.4.
PřF

vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro akademický rok 2009/2010

21.4.
PřF

zasedání akademického senátu PřF

27.4. – 30.4.
PF, PřF

praktické přijímací zkoušky

27.4. – 30.4.

PřF

obhajoby diplomových prací studentů PF

23.4.
PřF

konečný termín odevzdání bakalářských a diplomových prací

30.4.
PřF

konečný termín pro podání přihlášek k doktorskému studiu

duben
KFY

Krajské kolo fyzikální olympiády kategorie B, C a D

duben
KGEO

Krajské kolo zeměpisné olympiády kategorie A - D

duben
UJEP

Sportovní a kulturní den rektorky UJEP

duben
UJEP

Dny vědy a umění na UJEP

k v ě t e n

7.5.
PřF

konečný termín odevzdání indexů a přihlášek ke státním závěrečným zkouškám

23.5.
UJEP

ukončení výuky v letním semestru

25.5.
UJEP

zahájení 1. části zkouškového období letního semestru (do 4.7.)

25.5. - 29.5.

PřF

obhajoby bakalářských a diplomových prací

25.5. - 29.5.

PřF

státní závěrečné zkoušky studentů PF

květen
KGEO

katedrální kolo SVOČ

květen

SU, UJEP

Majáles

č e r v e n

15.6. – 19.6.

PřF

státní závěrečné zkoušky

15.6.-19.6.
PřF

státní závěrečné zkoušky studentů PF

16.6.
PřF

zasedání akademického senátu PřF

22.6. – 26.6.

PřF

1. kolo přijímacího řízení pro 2009/2010, ústní a písemné zkoušky

26.6.
PřF

konečný termín odevzdání bakalářských a diplomových prací,indexů a přihlášek ke státním závěrečným zkouškám

červen

KBI + SP ČBS

Floristický kurz

č e r v e n e c

1.7.- 2.7.

PřF
promoce
4.7.
UJEP

ukončení 1. části zkouškového období letního semestru

5.7.
UJEP

letní prázdniny (do 23.8.)

13.7. – 15.7.

PřF

zápis do 1. roku studia (prezenční studium, 1. část)

Ústí nad Labem 30.4.2008

Doc. RNDr. Stanislav Novák, CSc.

děkanPřírodovědecká fakulta
Univerzity J. E. Purkyně
České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem

Studijní oddělení
vč. přijímacího řízení:
Tel: +420 475 283 303 
Tel: +420 475 283 185 
Tel: +420 475 283 182
E-mail: studium.prf@ujep.cz

Děkanát:
Tel: +420 475 283 223
Fax: +420 475 283 563
E-mail: dekan.prf@ujep.cz
IČ: 44555601

 

Úřední deska PřF UJEP

facebook_200.jpg

UMC banner

Virtuální prohlídka PřF UJEP

Akademický senát PřF UJEP

Kontakty Přírodovědecké fakulty

logo_akademie kopie.png

Partneři Přírodovědecké fakulty

 
 
dotyk_pru_poz.png

logo_sthi-dtcz.JPG
logo Cíl 3.jpg
logo_generace_y.jpg

Aktuálně

NOVÝ WEB FAKULTY NA NOVÉ ADRESE !

Dny vědy a umění 24. – 25. 4. 2013

Ankety© 2009–2019 Přírodovědecká fakulta UJEP Mapa stránek | Vytisknout stránku | Styl pro slabozraké