levá dekorace článkupravá dekorace článku
28.04. 2010

Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2010/2011

Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2010/2011

Nejdůležitější údaje:

Zimní semestr: výuka od 27.9.2010 do 8.1.2011, tj. 14 výukových týdnů, prázdniny od 23.12.2010 do  2.1.2011  a zkouškové období od 10.1. do 12.2.2011.

Letní semestr: výuka od 14.2. do 21.5.2011, tj. 14 výukových týdnů, 1. část zkouškového období od 23.5. do 2.7.2011, prázdniny od 3.7. do 21.8.2011, 2. část zkouškového období od 22.8. do 10.9.2011.

Srpen 2010 (ak. rok 2009/10)

22.8.

PřF

konečný termín podání přihlášek ke studiu pro ak. rok 2010/11 - 2. kolo

23.8. - 11.9.

PřF

2. část zkouškového období letního semestru 2009/10

23.8. - 27.8.

PřF

SZZ a obhajoby bakalářských a diplomových prací

25.8.

PřF

přezkumní řízení pro 1. kolo přijímacího řízení

26.8.

KBI

Letní škola pro děti a mládež „Zvířata kolem nás"

27.8.

KBI

Letní škola pro děti a mládež „Seznámení s masožravými rostlinami IV"

srpen

KMA, KFY

Letní škola matematiky a fyziky

srpen

KMA, KFY

Letní škola učitelů matematiky a fyziky

Září 2010

1.9. - 10.9.

PřF

SZZ z pedagogiky a psychologie pro 2. st. ZŠ a SŠ

6.9.

PřF

2. kolo přijímacího řízení

6.9. - 15.10.

PřF

elektronický předzápis na zimní semestr (samostatný harmonogram)

12.9.

UJEP

ukončení akademického roku 2009/2010

13.9.

UJEP

zahájení akademického roku 2010/2011

13.9. - 17.9.

PřF

zápis do 1. roku studia pro obory otevírané ve 2. kole a náhradní termín zápisů pro obory otevírané v 1. kole

16.9.

PřF

konečný termín pro zadávání plnění kontrol studia v IS/STAG za ak. rok 2009/10

20.9. - 24.9.

PřF

Seminář z matematiky (pouze pro studenty 1. ročníků ve vybraných  bakalářských studijních oborech)

27.9. - 8.1.

PřF

výuka v zimním semestru

září

PřF

zápis do kombinovaných forem studia

Říjen 2010

2.10.

UJEP

konečný termín pro úpravy studijní literatury a požadavků na absolvování v předmětech zimního semestru 2010/11 v IS/STAG

4.10. - 22.10.

PřF

souvislá ped. praxe NMgr. učitelských studií pro SŠ - 2. roč.

4.10. - 29.10.

PřF

souvislá ped. praxe NMgr. učitelských studií pro 2. st. ZŠ - 2. roč.

11.10.

PřF

imatrikulace v Ústí nad Labem

15.10.

PřF

konec elektronického předzápisu na ZS

25.10.

UJEP

zahájení kopírování předmětů ak. roku 2010/11 do ak. roku 2011/12  a aktualizace předmětů pro ak. rok 2011/12 v IS/STAG

27.10.

PřF

vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro akademický rok 2011/12

29.10.

PřF

konečný termín pro přezkumné řízení pro 2. kolo přijímacího řízení

29.10.

PřF

konečný termín pro podání návrhů na stipendia nejlepším studentům UJEP

říjen

KBI

mykologická exkurze pro veřejnost

Listopad 2010

4.11.

PřF

konečný termín pro podání žádostí o prospěchové a mimořádné stipendium (stipendium při tíživé sociální situaci studenta, katedrální stipendium)

6.11.

PřF

konečný termín podání žádosti o sociální a ubytovací stipendium

11.11.

PřF

odevzdání bakalářských a diplomových prací, indexů a přihlášek k SZZ, termín odevzdání přihlášek k SZZ z pedagogiky a psychologie

15.11.

UJEP

konečný termín pro podávání návrhů na Cenu rektorky

15.11. - 19.11.

KGEO

Týden geografie (GIS Day, přednášky, výstavy)

listopad

UJEP

Den kariéry na UJEP

listopad

PřF

Den otevřených dveří na PřF

listopad

KGEO

Den geografie

Prosinec 2010

6.12. - 10.12.

PřF

obhajoby bakalářských a diplomových prací

13. 12.

UJEP

zahájení hodnocení kvality výuky v zimním semestru 2010/2011 v IS/STAG (do 12. 2.)

prosinec

UJEP

předání Cen rektorky a stipendií primátora a starostů

prosinec

KGEO

„České pohraničí po Schengenu" - konference pro praktickou sféru

23.12. - 2.1.2011

PřF

zimní prázdniny

Leden 2011

3.1. - 8.1.

PřF

výuka v zimním semestru

10.1. - 12.2.

PřF

zkouškové období zimního semestru

10.1. - 21.1.

PřF

SZZ - 1. část (pro dvouoborová studia)

17.1. - 26.1.

PřF

SZZ z pedagogiky a psychologie

20.1.

PřF

Den otevřených dveří

28.1.

UJEP

konečný termín pro kopírování předmětů a vkládání nových předmětů pro akademický rok 2011/2012 v IS/STAG (kromě výběrových předmětů a předmětů nových oborů)

31. 1.

UJEP

zahájení kopírování studijních plánů akademického roku 2010/2011 do akademického roku 2011/2012 a aktualizace studijních plánů pro akademický rok 2011/2012 v IS/STAG

31.1. - 4.3.

PřF

elektronický předzápis na LS (samostatný harmonogram)

31.1. - 12.2.

PřF

SZZ (pro jednooborová studia)

Únor 2011

7.2. - 18.2.

PřF

SZZ - 2. část (pro dvouoborová studia)

12. 2.

PřF

ukončení zkouškového období zimního semestru

12. 2.

UJEP

ukončení hodnocení kvality výuky v zimním semestru 2010/2011 v IS/STAG

14.2. - 21.5.

PřF

výuka v letním semestru

19. 2.

UJEP

konečný termín pro úpravy studijní literatury a požadavků na absolvování v předmětech letního semestru 2010/2011 v IS/STAG

26. 2.

UJEP

konečný termín pro kopírování studijních plánů akademického roku 2010/2011 do akademického roku 2011/2012 a vkládání nových modulů pro akademický rok 2011/2012 (kromě modulů nových oborů)

28.2.

PřF

termín pro podání přihlášek ke studiu pro ak. rok 2011/12 (Bc. a NMgr. studium) - 1. kolo

Březen 2011

2.3.

PřF

promoce

4.3.

PřF

konec elektronického předzápisu na LS

4. 3.

UJEP

konečný termín pro zveřejnění Information Package a Course Catalogue pro akademický rok 2010/2011 (kromě nových oborů)

25.3.

PřF

ukončení výuky v posledním roce NMgr. studia (dvouoborová studia)

 

 

 

Duben 2011

8.4.

PřF

ukončení výuky v posledním roce pětiletého magisterského studia

14.4.

PřF

odevzdání indexů a přihlášek k SZZ NMgr. studia (dvouoborová studia)

22.4.

PřF

vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro akademický rok 2010/11

23.4.

PřF

ukončení výuky v posledním roce bakalářského studia (všechny typy studií) a navazujícího magisterského studia (jednooborová studia)

26.4. - 29.4.

PřF

praktické přijímací zkoušky

26.4. - 29.4.

PF

obhajoby diplomových prací

26.4. - 13.5.

PřF

souvislá ped. praxe NMgr. učitelských studií pro ZŠ - 1. roč.

2.5. - 13.5.

PřF

souvislá ped. praxe NMgr. učitelských studií pro SŠ - 1. roč.

28.4.

PřF

odevzdání bakalářských a diplomových prací (všechny typy studií)

30.4.

PřF

termín pro podání přihlášek k doktorskému studiu

Květen 2011

2. 5.

UJEP

zahájení hodnocení kvality výuky v letním semestru 2010/2011 v IS/STAG (do 2.7.)

5.5.

PřF

konečný termín odevzdání indexů a přihlášek ke státním závěrečným zkouškám (bakalářská, jednooborová NMgr. studia a magisterská studia)

21.5.

PřF

ukončení výuky v letním semestru

23.5. - 2.7.

PřF

1. část zkouškového období letního semestru

23.5. - 3.6.

PřF

SZZ - 1. část (pro dvouoborová studia - bakalářská a NMgr.)

23.5. - 3.6.

PřF

obhajoby bakalářských a diplomových prací (pro jednooborová a dvouoborová studia)

květen

PřF

Dny vědy PřF UJEP

květen

UJEP

Majáles

Červen 2011

6.6. - 17.6.

PřF

SZZ - 2. část (pro dvouoborová studia - bakalářská a NMgr.)

6.6. - 17.6.

PřF

SZZ (pro jednooborová studia)

20.6. - 24.6.

PřF

1. kolo přij. zkoušek a přijímacího řízení pro akademický rok 2011/12

23.6.

PřF

konečný termín odevzdání bakalářských a diplomových prací, indexů a přihlášek ke státním závěrečným zkouškám, termín odevzdání přihlášek k SZZ z pedagogiky a psychologie

29.6.

PřF

promoce

Červenec 2011

2. 7.

UJEP

ukončení hodnocení kvality výuky v letním semestru 2010/2011 v IS/STAG

2.7.

PřF

ukončení 1. části zkouškového období v letním semestru (od 23.5.)

11. - 15.7.

PřF

zápis do 1. roku studia

2.7. - 21.8.

PřF

letní prázdniny

červenec

KBI

floristický kurz Severočeské pobočky České botanické společnosti

Srpen 2011

22.8.

PřF

konečný termín odevzdání přihlášek ke studiu pro ak. rok 11/12 - 2. kolo

22.8. - 10.9.

PřF

2. část zkouškového období letního semestru 2010/11

22.8. - 2.9.

PřF

mimořádný termín SZZ a obhajob bakalářských a diplomových prací (pro jednooborová studia, pro dvouoborová studia pouze pro obory biologie, chemie, fyzika, geografie, informatika a matematika)*)

srpen

KMA, KFY

Letní škola matematiky a fyziky

srpen

KMA, KFY

Letní škola učitelů matematiky a fyziky

24.8.

PřF

přezkumní řízení pro 1. kolo přijímacího řízení

Září 2011

1.-12.9.

PřF

SZZ z pedagogiky a psychologie

5.9. - 14.10.

PřF

elektronický předzápis na ZS

5.9.

PřF

2. kolo přijímacího řízení

10.9.

PřF

ukončení 2. části zkouškového období letního semestru 2010/11

11.9.

UJEP

ukončení akademického roku 2010/11

12.9.

UJEP

začátek akademického roku 2011/12

*) Studenti dvouoborového studia se mohou v tomto termínu přihlásit pouze k ústní zkoušce z jednoho oboru a k  obhajobě závěrečné práce. Pokud je závěrečná práce z oboru ústní zkoušky, mohu se přihlásit k oběma částem SZZ současně.

 

V Ústí nad Labem 30.4.2010                                      Doc. RNDr. Stanislav Novák, CSc.UJEP » PřF »
RSS blind print

Přírodovědecká fakulta
Univerzity J. E. Purkyně
České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem

Studijní oddělení
vč. přijímacího řízení:
Tel: +420 475 283 303 
Tel: +420 475 283 185 
Tel: +420 475 283 182
E-mail: studium.prf@ujep.cz

Děkanát:
Tel: +420 475 283 223
Fax: +420 475 283 563
E-mail: dekan.prf@ujep.cz
IČ: 44555601

 

Úřední deska PřF UJEP

facebook_200.jpg

UMC banner

Virtuální prohlídka PřF UJEP

Akademický senát PřF UJEP

Kontakty Přírodovědecké fakulty

logo_akademie kopie.png

Partneři Přírodovědecké fakulty

 
 
dotyk_pru_poz.png

logo_sthi-dtcz.JPG
logo Cíl 3.jpg
logo_generace_y.jpg

Aktuálně

NOVÝ WEB FAKULTY NA NOVÉ ADRESE !

Dny vědy a umění 24. – 25. 4. 2013

Ankety© 2009–2019 Přírodovědecká fakulta UJEP Mapa stránek | Vytisknout stránku | Styl pro slabozraké