levá dekorace článkupravá dekorace článku
19.04. 2011

Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2011/2012

Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2011/2012

Nejdůležitější údaje:

Zimní semestr: výuka od 26. 9. 2011 do 7. 1. 2012, tj. 14 výukových týdnů, prázdniny od 23. 12. 2011 do  1. 1. 2012  a zkouškové období od 9. 1. do 11. 2. 2012.

Letní semestr: výuka od 13. 2. do 19. 5. 2012, tj. 14 výukových týdnů, 1. část zkouškového období od 21. 5. do 30. 6. 2012, prázdniny od 1. 7. do 26. 8. 2012, 2. část zkouškového období od 27. 8. do 15. 9. 2012.

Kompletní harmonogram zde.

 

srpen 2011 (ak. rok 2010/11)

22. 8.

PřF

konečný termín podání přihlášek ke studiu pro ak. rok 2011/12 - 2. kolo

22. 8. - 10. 9.

PřF

2. část zkouškového období letního semestru 2010/11

22. 8. - 2. 9.

PřF

mimořádný termín SZZ a obhajob bakalářských a diplomových prací (pro jednooborová studia pouze opravný termín1), pro dvouoborová studia pouze pro obory biologie, chemie, fyzika, geografie, informatika a matematika2)

24. 8.

PřF

přezkumní řízení pro 1. kolo přijímacího řízení

6. - 13. 8.

KMA, KFY

Letní škola matematiky a fyziky pro žáky ZŠ a SŠ

7. - 11. 8.

KMA, KFY

Letní škola učitelů matematiky a fyziky

24.8.

KBI

Letní škola pro děti a mládež „Zvířata kolem nás"

25.8.

KBI

Letní škola pro děti a mládež „Neviditelný svět"

26.8.

KBI

Letní škola pro děti a mládež „Seznámení s masožravými rostlinami "

září 2011

1. 9. - 9. 9.

PřF

SZZ z pedagogiky a psychologie pro 2. st. ZŠ a SŠ

5. 9.

PřF

2. kolo přijímacího řízení 2011/12

5.9. - 14.10.

PřF

elektronický předzápis na zimní semestr (samostatný harmonogram)

10. 9.

PřF

ukončení 2. části zkouškového období letního semestru 2010/11

11. 9.

UJEP

ukončení akademického roku 2010/2011

12. 9.

UJEP

zahájení akademického roku 2011/2012

12. 9. - 16. 9.

PřF

zápis do 1. roku studia pro obory otevírané ve 2. kole a náhradní termín zápisů pro obory otevírané v 1. kole

15. 9.

UJEP

konečný termín pro zadávání plnění kontrol studia v IS/STAG za ak. rok 2010/11

19. 9. - 23. 9.

PřF

Repetitorium matematiky (pouze pro studenty 1. ročníků ve vybraných  bakalářských studijních oborech)

26. 9. - 7. 1.

PřF

výuka v zimním semestru

26. 9. - 21. 10.

PřF

CPP - souvislá ped. praxe NMgr. učitelských studií pro 2. st. ZŠ - 2. r.

26. 9. - 27. 10

PřF

CPP - souvislá ped. praxe NMgr. učitelských studií pro SŠ 2O - 2. r.

30. 9.

UJEP

konečný termín pro úpravy studijní literatury a požadavků na absolvování v předmětech zimního semestru 2011/12 v IS/STAG

září

PřF

zápis do kombinovaných forem studia

říjen 2011

10. 10.

PřF

imatrikulace v Ústí nad Labem

14. 10.

PřF

konec elektronického předzápisu na zimní semestr

24. 10.

UJEP

zahájení kopírování předmětů ak. roku 2011/12 do ak. roku 2012/13  a aktualizace předmětů pro ak. rok 2012/13 v IS/STAG

28. 10.

PřF

vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro akademický rok 2012/13

29. 10.

PřF

konečný termín pro přezkumní řízení pro 2. kolo přijímacího řízení

31. 10.

UJEP

konečný termín pro podání návrhů na stipendia nejlepším studentům UJEP

20. - 22. 10.

KGEO

Mezinárodní konference České pohraničí po Schengenu ve (středo)evropském kontextu, Jindřichův Hradec, v rámci projektu GA AV ČR


listopad 2011

3. 11.

PřF

konečný termín pro podání žádostí o prospěchové a mimořádné stipendium (stipendium při tíživé sociální situaci studenta, katedrální stipendium a mimořádná stipendia navrhovaná fakultní stipendijní komisí)

6. 11.

UJEP

konečný termín podání žádosti o sociální a ubytovací stipendium

10. 11.

PřF

odevzdání bakalářských a diplomových prací, indexů a přihlášek k SZZ, termín odevzdání přihlášek k SZZ (vyjma z pedagogiky a psychologie)

15. 11.

UJEP

konečný termín pro podávání návrhů na Cenu rektora

3. - 5. 11.

KGEO

Týden geografie (GIS Day, přednášky, výstavy)

listopad

KGEO

Mezinárodní konference Česko-saské pohraničí - prostor konkurenci a/nebo kooperace? Dubí u Teplic, v rámci projektu ČSVI Cíle 3

listopad

UJEP

Den kariéry na UJEP

listopad

PřF

Den otevřených dveří na PřF

listopad

KGEO

Den geografie

prosinec 2011

5. 12. - 9. 12.

PřF

obhajoby bakalářských a diplomových prací

19. 12.

UJEP

zahájení hodnocení kvality výuky v zimním semestru 2011/2012 v IS/STAG (do 11. 2.)

prosinec

UJEP

předání Cen rektora a stipendií nejlepším studentům UJEP

23. 12. - 1. 1.

PřF

zimní prázdniny

leden 2012

2. 1. - 7. 1.

PřF

výuka v zimním semestru

9. 1. - 11. 2.

PřF

zkouškové období zimního semestru

9. 1. - 20. 1.

PřF

SZZ - 1. část (pro dvouoborová studia)

16. 1.

PřF

odevzdání indexů a přihlášek k SZZ z pedagogiky a psychologie pro 2. st. ZŠ a SŠ

19. 1.

UJEP

Den otevřených dveří

27. 1.

UJEP

konečný termín pro kopírování předmětů a vkládání nových předmětů pro akademický rok 2012/2013 v IS/STAG (kromě výběrových předmětů a předmětů nových oborů)

30. 1.

UJEP

zahájení kopírování studijních plánů akademického roku 2011/2012 do akademického roku 2012/2013 a aktualizace studijních plánů pro akademický rok 2012/2013 v IS/STAG

25. 1. - 31. 1.

PřF

SZZ z pedagogiky a psychologie pro 2. st. ZŠ a SŠ

30. 1. - 2. 3.

PřF

elektronický předzápis na LS (samostatný harmonogram)

30. 1. - 10. 2.

PřF

SZZ (pro jednooborová studia)

únor 2012

6. 2. - 17. 2.

PřF

SZZ - 2. část (pro dvouoborová studia)

11.  2.

PřF

ukončení zkouškového období zimního semestru

11. 2.

UJEP

ukončení hodnocení kvality výuky v zimním semestru 2011/2012 v IS/STAG

13. 2. - 19. 5.

PřF

výuka v letním semestru

17. 2.

UJEP

konečný termín pro úpravy studijní literatury a požadavků na absolvování v předmětech letního semestru 2011/2012 v IS/STAG

24. 2.

UJEP

konečný termín pro kopírování studijních plánů akademického roku 2011/2012 do akademického roku 2012/2013 a vkládání nových modulů pro akademický rok 2012/2013 (kromě modulů nových oborů)

28. 2.

PřF

termín pro podání přihlášek ke studiu pro ak. rok 2012/13 (Bc. a NMgr. studium) - 1. kolo

březen 2012

2. 3.

PřF

konec elektronického předzápisu na letní semestr

5. 3.

UJEP

konečný termín pro zveřejnění Information Package a Course Catalogue pro akademický rok 2012/2013 (kromě nových oborů)

24. 3.

PřF

ukončení výuky v posledním roce NMgr. studia (dvouoborová studia)

březen

PřF

promoce

duben 2012

6. 4.

PřF

ukončení výuky v posledním roce pětiletého magisterského studia

12. 4.

PřF

odevzdání indexů a přihlášek k SZZ NMgr. studia (dvouoborová studia)

20. 4.

PřF

vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro akademický rok 2012/13

21. 4.

PřF

ukončení výuky v posledním roce bakalářského studia (všechny typy studií) a navazujícího magisterského studia (jednooborová studia)

23. 4. - 27. 4.

PřF

praktické přijímací zkoušky

23. 4. - 27. 4.

PF

obhajoby diplomových prací

23. 4. - 11. 5.

PřF

souvislá ped. praxe NMgr. učitelských studií pro ZŠ - 1. roč.

26. 4.

PřF

odevzdání bakalářských a diplomových prací (všechny typy studií)

30. 4.

PřF

termín pro podání přihlášek k doktorskému studiu

květen 2012

7. 5.

UJEP

zahájení hodnocení kvality výuky v letním semestru 2011/2012 v IS/STAG (do 30. 6.)

3. 5.

PřF

konečný termín odevzdání indexů a přihlášek ke státním závěrečným zkouškám (bakalářská, jednooborová NMgr. studia a magisterská studia)

19. 5.

PřF

ukončení výuky v letním semestru

21. 5. - 30. 6.

PřF

1. část zkouškového období letního semestru

21. 5. - 1. 6.

PřF

SZZ - 1. část (pro dvouoborová studia - bakalářská a NMgr.)

21. 5. - 1. 6.

PřF

obhajoby bakalářských a diplomových prací (pro jednooborová a dvouoborová studia)

květen

PřF

Dny vědy PřF UJEP

červen 2012

4. 6. - 15. 6.

PřF

SZZ - 2. část (pro dvouoborová studia - bakalářská a NMgr.)

4. 6. - 15. 6.

PřF

SZZ (pro jednooborová studia)

18. 6. - 22. 6.

PřF

1. kolo přij. zkoušek a přijímacího řízení pro akademický rok 2012/13

22. 6.

PřF

konečný termín odevzdání bakalářských a diplomových prací, indexů a přihlášek ke státním závěrečným zkouškám, termín odevzdání přihlášek k SZZ z pedagogiky a psychologie

30. 6.

UJEP

ukončení hodnocení kvality výuky v letním semestru 2011/2012 v IS/STAG

30. 6.

PřF

ukončení 1. části zkouškového období v letním semestru (od 21.5.)

červenec 2012

3. - 4. 7.

PřF

promoce

9. - 13. 7.

PřF

zápis do 1. roku studia

1. 7. - 26. 8.

PřF

letní prázdniny

srpen 2012

20. 8.

PřF

konečný termín odevzdání přihlášek ke studiu pro ak. rok 2012/13 - 2. kolo

27. 8. - 15. 9.

PřF

2. část zkouškového období letního semestru 2011/12

20. 8. - 31. 8.

PřF

mimořádný termín SZZ a obhajob bakalářských a diplomových prací (pro jednooborová studia pouze opravný termín1), pro dvouoborová studia pouze pro obory biologie, chemie, fyzika, geografie, informatika a matematika2)

22. 8.

PřF

přezkumní řízení pro 1. kolo přijímacího řízení

srpen

KMA, KFY

Letní škola matematiky a fyziky pro žáky ZŠ a SŠ

srpen

KMA, KFY

Letní škola učitelů matematiky a fyziky

září 2012

3. - 12. 9.

PřF

SZZ z pedagogiky a psychologie pro 2. st. ZŠ a SŠ

10. 9. - 19. 10.

PřF

elektronický předzápis na ZS

5. 9.

PřF

2. kolo přijímacího řízení 2011/12

15. 9.

PřF

ukončení 2. části zkouškového období letního semestru 2011/12

16. 9.

UJEP

ukončení akademického roku 2011/12

17. 9.

UJEP

začátek akademického roku 2012/13

1) Studenti jednooborových studií se mohou na tento termín přihlásit, pokud neuspěli u ústní zkoušky nebo u obhajoby bakalářské, či diplomové práce. Pokud studenti neuspěli u obou částí SZZ, mohou se v tomto termínu přihlásit na obě části současně.

 

2) Studenti dvouoborového studia se mohou v tomto termínu přihlásit pouze k ústní zkoušce z jednoho oboru (biologie, chemie, fyzika, geografie, informatika a matematika) nebo k obhajobě závěrečné práce, přičemž se nemusí jednat pouze o opravný termín. Pokud je závěrečná práce z oboru ústní zkoušky, mohu se přihlásit k oběma částem SZZ současně.

 


 

V Ústí nad Labem 19. 4. 2011                                                         Doc. RNDr. Jaroslav Pavlík, CSc.UJEP » PřF »
RSS blind print

Přírodovědecká fakulta
Univerzity J. E. Purkyně
České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem

Studijní oddělení
vč. přijímacího řízení:
Tel: +420 475 283 303 
Tel: +420 475 283 185 
Tel: +420 475 283 182
E-mail: studium.prf@ujep.cz

Děkanát:
Tel: +420 475 283 223
Fax: +420 475 283 563
E-mail: dekan.prf@ujep.cz
IČ: 44555601

 

Úřední deska PřF UJEP

facebook_200.jpg

UMC banner

Virtuální prohlídka PřF UJEP

Akademický senát PřF UJEP

Kontakty Přírodovědecké fakulty

logo_akademie kopie.png

Partneři Přírodovědecké fakulty

 
 
dotyk_pru_poz.png

logo_sthi-dtcz.JPG
logo Cíl 3.jpg
logo_generace_y.jpg

Aktuálně

NOVÝ WEB FAKULTY NA NOVÉ ADRESE !

Dny vědy a umění 24. – 25. 4. 2013

Ankety© 2009–2019 Přírodovědecká fakulta UJEP Mapa stránek | Vytisknout stránku | Styl pro slabozraké