levá dekorace článkupravá dekorace článku
10.02. 2015

Dotyková zařízení ve výuce

dotyk_pru_poz.pngDotyková zařízení ve výuce

CZ.1.07/1.3.00/51.0017Doba realizace projektu: 9/2014 – 7/2015

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

 

 

 

Číslo prioritní osy: 7.1

Název prioritní osy: Další vzdělávání

Číslo oblasti podpory: 7.1.3

Název oblasti podpory: Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Číslo výzvy: 51

Přidělená dotace: 
Celkové způsobilé výdaje: 43 376 573,02 Kč
-    prostředky z ESF: 36 870 087,06 Kč
-    prostředky národního spolufinancování ze státního rozpočtu: 6 506 485,96 Kč

Cílem projektu je další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti moderních dotykových technologií a jejich využití při výuce na 44 ZŠ a SŠ v Ústeckém a Libereckém kraji.

Projekt je rozvržen do 4 klíčových aktivit:

  • První aktivita je zaměřena na podporu pedagogů formou asistence při pedagogických a technických problémech s využitím ICT ve výuce (součástí je vzdělávání ředitelů ve využívání digitálních technologií pro integraci ICT do života školy a možnost zřízení pozice Metodika ICT na škole).
  • Druhá aktivita je zaměřena na volitelné vzdělávání pedagogických pracovníků k integraci ICT do výuky se zaměřením na technologie, které školy již mají, které si v rámci projektu pořídí a využití ICT v oborových didaktikách.
  • Třetí aktivita je zaměřena na vytvoření nové softwarové platformy pro didaktické účely.
  • Čtvrtá aktivita je věnována evaluaci dopadu projektu.

Do projektu je zapojeno celkem 14 ZŠ do 200 žáků. Projekt je realizován Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem - Přírodovědeckou fakultou v úzké spolupráci s Pedagogickou fakultou a 44 základními a středními školami jako partnery projektu s finančním příspěvkem. V rámci projektu budou školám pořízeny moderní dotykové technologie k využití ve výuce (inovativnost projektu).

Více informací na webových stránkách projektu: http://dotyk.ujep.cz

 

OPVK_hor_zakladni_logolink_RGB_cz.jpgUJEP » PřF »
RSS blind print

Přírodovědecká fakulta
Univerzity J. E. Purkyně
České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem

Studijní oddělení
vč. přijímacího řízení:
Tel: +420 475 283 303 
Tel: +420 475 283 185 
Tel: +420 475 283 182
E-mail: studium.prf@ujep.cz

Děkanát:
Tel: +420 475 283 223
Fax: +420 475 283 563
E-mail: dekan.prf@ujep.cz
IČ: 44555601

 

Úřední deska PřF UJEP

facebook_200.jpg

UMC banner

Virtuální prohlídka PřF UJEP

Akademický senát PřF UJEP

Kontakty Přírodovědecké fakulty

logo_akademie kopie.png

Partneři Přírodovědecké fakulty

 
 
dotyk_pru_poz.png

logo_sthi-dtcz.JPG
logo Cíl 3.jpg
logo_generace_y.jpg

Aktuálně

NOVÝ WEB FAKULTY NA NOVÉ ADRESE !

Dny vědy a umění 24. – 25. 4. 2013

Ankety© 2009–2019 Přírodovědecká fakulta UJEP Mapa stránek | Vytisknout stránku | Styl pro slabozraké