levá dekorace článkupravá dekorace článku
31.05. 2016

Vyhlášení doplňovacích voleb do akademického senátu UJEP

Vyhlášení doplňovacích voleb do akademického senátu UJEP


Akademický senát Přírodovědecké fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Akademický senát Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem dne 31. května 2016 vyhlašují doplňovací volby do akademické komory Akademického senátu UJEP podle čl. 4 Volebního a jednacího řádu AS UJEP v Ústí nad Labem (ve znění platném od 8. července 2013) a stanovují:

Harmonogram doplňovacích voleb:
· Podávání návrhů na kandidáty probíhá od 31. 5. 2016 do 6. 6. 2016, do 12 hodin
· Kandidátní listina bude zveřejněna dne 6. 6. 2016 do 15 hodin
· Volby proběhnou v úterý dne 14. 6. 2016 od 10:00 do 14:00 hodin

Volební místo: vstupní hala PřF UJEP, budova České mládeže 8

Členové volební komise:
Mgr. Jindřich Matoušek, Ph.D. (KFY, jindrich.matousek@ujep.cz) – předseda
doc. Ing. Zdeňka Kolská, Ph.D. (ÚMC, zdenka.kolska@ujep.cz)
Ondřej Pavel Biak (student KI, ondrej.biak@hotmail.com)
Marek Wojtowicz (student KFY, maloyfr3@gmail.com)

Součást AS pro doplňovací volby do akademické komory:
1 místo pro: PřF (akademická komora)

Forma a způsob doručení návrhu na kandidáta: návrhy je možné podávat písemně do rukou libovolného člena volební komise nejpozději do pondělí 6. 6. 2016 do 12:00 hodin. Zároveň v tomto termínu musí být zaslán stručný životopis kandidáta na e-mail předsedy volební komise Mgr. Jindřicha Matouška, Ph.D. (jindrich.matousek@ujep.cz). Člen volební komise potvrdí navrhovateli přijetí kandidatury podpisem na kopii návrhu kandidáta. Doporučený vzor formuláře splňující požadavky Volebního a jednacího řádu AS PřF UJEP je přílohou tohoto vyhlášení a je zveřejněn na internetových stránkách PřF UJEP a na nástěnce AS PřF UJEP.

Písemný návrh musí obsahovat:
a) jméno a příjmení, tituly,
b) souhlas s kandidaturou podepsaný kandidátem,
c) stručný životopis kandidáta,
d) kontakt na kandidáta (e-mail, telefon),
e) informace o navrhovateli (jméno a příjmení, tituly), podpis navrhovatele.

Návrh kandidáta do akademické komory Akademického senátu UJEP pro doplňovací volby ke stažení ZDEUJEP » PřF »
RSS blind print

Přírodovědecká fakulta
Univerzity J. E. Purkyně
České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem

Studijní oddělení
vč. přijímacího řízení:
Tel: +420 475 283 303 
Tel: +420 475 283 185 
Tel: +420 475 283 182
E-mail: studium.prf@ujep.cz

Děkanát:
Tel: +420 475 283 223
Fax: +420 475 283 563
E-mail: dekan.prf@ujep.cz
IČ: 44555601

 

Úřední deska PřF UJEP

facebook_200.jpg

UMC banner

Virtuální prohlídka PřF UJEP

Akademický senát PřF UJEP

Kontakty Přírodovědecké fakulty

logo_akademie kopie.png

Partneři Přírodovědecké fakulty

 
 
dotyk_pru_poz.png

logo_sthi-dtcz.JPG
logo Cíl 3.jpg
logo_generace_y.jpg

Aktuálně

NOVÝ WEB FAKULTY NA NOVÉ ADRESE !

Dny vědy a umění 24. – 25. 4. 2013

Ankety© 2009–2019 Přírodovědecká fakulta UJEP Mapa stránek | Vytisknout stránku | Styl pro slabozraké