levá dekorace článkupravá dekorace článku
22.01. 2016

Vyhlášení doplňovacích voleb do AS PřF UJEP

Vyhlášení doplňovacích voleb do AS PřF UJEP

Akademický senát Přírodovědecké fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem dne 20. ledna 2016 vyhlásil doplňovací volby do studentské komory Akademického senátu PřF UJEP za okrsek informatický a do akademické komory za okrsek chemický podle čl. 13 Volebního a jednacího řádu AS PřF UJEP (ve znění platném od 25. dubna 2012) a stanovil:

Harmonogram voleb:

  • Podávání návrhů na kandidáty probíhá od 25. 1. 2016 do 9. 2. 2016, do 12 hodin
  • Kandidátní listina bude zveřejněna dne 9. 2. 2016 do 15 hodin
  • Předvolební shromáždění se bude konat  ve středu 10. 2. 2016 v 16 hodin (učebna CN 245)
  • Volby proběhnou ve středu dne 17. 2. 2016 od 8:00 do 16:00 hodin

Volební místo: vstupní hala PřF UJEP, budova České mládeže 8

Členové volební komise:

                        RNDr. Jan Krejčí, Ph.D. (KI, jan.krejci@ujep.cz) – předseda

                        RNDr. Václav  Šícha, Ph.D. (KCH, vaclav.sicha@ujep.cz) – místopředseda

Bc. Nikola Müllerová (studentka KBI, nikisha@centrum.cz)

Marek Wojtowicz (student KFY, maloyfr3@gmail.com)

Volební okrsek/okrsky pro doplňovací volby do akademické komory:

1 místo pro:

ñ  Okrsek chemický:

Volební okrsek/okrsky pro doplňovací volby do studentské komory:

1 místo pro:

ñ  Okrsek informatický:

◦   B1802 – Aplikovaná informatika;

◦   B1801 – Informatika

Forma a způsob doručení návrhu na kandidáta: návrhy je možné podávat písemně do rukou libovolného člena volební komise nejpozději v úterý 9. 2. 2016 do 12:00 hodin. Zároveň v tomto termínu musí být zaslán stručný životopis kandidáta na e-mail předsedy volební komise RNDr. Jana Krejčího, Ph.D. (jan.krejci@ujep.cz). Člen volební komise potvrdí navrhovateli přijetí kandidatury podpisem na kopii návrhu kandidáta. Doporučený vzor formuláře splňující požadavky Volebního a jednacího řádu AS PřF UJEP je přílohou tohoto vyhlášení a je zveřejněn na internetových stránkách PřF UJEP a na nástěnce AS PřF UJEP.

Písemný návrh musí obsahovat:

a)      jméno a příjmení, tituly,

b)      studijní program a studijní obor (v případě kandidatury do studentské komory),

c)      souhlas s kandidaturou podepsaný kandidátem,

d)      stručný životopis kandidáta,

e)      kontakt na kandidáta (e-mail, telefon),

f)       informace dle písmen a) až b) o navrhovateli, podpis navrhovatele.

Předvolební shromáždění akademické obce, na kterém se kandidáti mohou představit, se bude konat ve středu dne 10. 2. 2016 v 16 hodin (učebna CN 245).

- plné znění vyhlášení najdete ZDE

Výzva k podávání návrhů podávání kandidátů do AS PřF UJEP

Akademický senát Přírodovědecké fakulty UJEP dne 20. ledna 2016 vyhlásil doplňovací volby do Akademického senátu PřF UJEP na středu

17. 2. 2016 od 8:00 do 16:00 hodin.

Návrhy na kandidáty je možné podávat od 25. 1. 2016 do 9. 2. 2016, do 12 hodin do rukou libovolného člena volební komise:
                        RNDr. Jan Krejčí, Ph.D. (KI, jan.krejci@ujep.cz) – předseda

                        RNDr. Václav  Šícha, Ph.D. (KCH, vaclav.sicha@ujep.cz) – místopředseda

Bc. Nikola Müllerová (studentka KBI, nikisha@centrum.cz)

Marek Wojtowicz (student KFY, maloyfr3@gmail.com)

Člen volební komise potvrdí navrhovateli přijetí kandidatury podpisem na kopii návrhu kandidáta.

Písemný návrh kandidáta do akademického senátu musí obsahovat:

a)      jméno a příjmení, tituly,

b)      studijní program a studijní obor (v případě kandidatury do studentské komory),

c)      souhlas s kandidaturou podepsaný kandidátem,

d)      stručný životopis kandidáta,

e)      kontakt na kandidáta (e-mail, telefon),

f)       informace dle písmen a) až b) o navrhovateli, podpis navrhovatele.

Pro návrh kandidáta můžete využít formulář zveřejněný na internetové stránce http://sci.ujep.cz .

Volební okrsek/okrsky pro doplňovací volby do akademické komory:

1 místo pro:

ñ  Okrsek chemický:

Volební okrsek/okrsky pro doplňovací volby do studentské komory:

1 místo pro:

ñ  Okrsek informatický:

◦   B1802 – Aplikovaná informatika;

◦   B1801 – Informatika

 

Formulář pro návrhy kandidátů najdete ZDEUJEP » PřF »
RSS blind print

Přírodovědecká fakulta
Univerzity J. E. Purkyně
České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem

Studijní oddělení
vč. přijímacího řízení:
Tel: +420 475 283 303 
Tel: +420 475 283 185 
Tel: +420 475 283 182
E-mail: studium.prf@ujep.cz

Děkanát:
Tel: +420 475 283 223
Fax: +420 475 283 563
E-mail: dekan.prf@ujep.cz
IČ: 44555601

 

Úřední deska PřF UJEP

facebook_200.jpg

UMC banner

Virtuální prohlídka PřF UJEP

Akademický senát PřF UJEP

Kontakty Přírodovědecké fakulty

logo_akademie kopie.png

Partneři Přírodovědecké fakulty

 
 
dotyk_pru_poz.png

logo_sthi-dtcz.JPG
logo Cíl 3.jpg
logo_generace_y.jpg

Aktuálně

NOVÝ WEB FAKULTY NA NOVÉ ADRESE !

Dny vědy a umění 24. – 25. 4. 2013

Ankety© 2009–2019 Přírodovědecká fakulta UJEP Mapa stránek | Vytisknout stránku | Styl pro slabozraké