levá dekorace článkupravá dekorace článku
17.09. 2012

Doplňovací volby do Akademického senátu PřF UJEP

Výzva k podávání návrhů kandidátů do akademického senátu PřF UJEP

Akademický senát Přírodovědecké fakulty UJEP dne 29. června 2012 vyhlásil doplňovací volby do Akademického senátu PřF UJEP na čtvrtek

18. října 2012 od 8 do 16 hodin.

Návrhy na kandidáty je možné podávat od 21. 9. 2012 do 8. 10. 2012 12 hodin do rukou libovolného člena volební komise:

 • RNDr. Martin Švec, Ph.D. (KFY, martin.svecujep.cz) – předseda
 • Mgr. Jiří Přibyl (KMA, jiri.pribylujep.cz) – místopředseda
 • Mgr. Jiří Riezner, Ph.D. (KGEO, jiri.rieznerujep.cz)
 • Filip Pokorný (student KGEO, ESHENseznam.cz)

Člen volební komise potvrdí navrhovateli přijetí kandidatury podpisem na kopii návrhu kandidáta.

Písemný návrh kandidáta do akademického senátu musí obsahovat:

 • jméno a příjmení kandidáta, tituly,

 • studijní program a studijní obor (v případě kandidatury do studentské komory),

 • katedru nebo pracoviště a pracovní zařazení (v případě kandidatury do akademické komory),

 • volební okrsek na kandidátce,

 • souhlas s kandidaturou podepsaný kandidátem,

 • stručný životopis kandidáta,

 • kontakt na kandidáta (e-mail, telefon),

 • informace dle písmen a) až c) o navrhovateli, podpis navrhovatele.

Pro návrh kandidáta můžete využít formulář zveřejněný na internetové stránce http://sci.ujep.cz . V poslední den lhůty dne 8. 10. 2012 je zaručeno přijímání písemných návrhů od 10:00 do 12:00 členem komise Dr. Martinem Švecem (tel. 724 241 376) v místnosti CN339.

Volební okrsek pro doplňovací volby do studentské komory:

 • okrsek geografický: B1301 – Geografie; N1301 – Geografie

Volební okrsek pro doplňovací volby do akademické komory AS PřF:

 • okrsek geografický: katedra geografie

Za správnost: RNDr. Martin Švec, Ph.D.

 

 




UJEP » PřF »
RSS blind print

Přírodovědecká fakulta
Univerzity J. E. Purkyně
České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem

Studijní oddělení
vč. přijímacího řízení:
Tel: +420 475 283 303 
Tel: +420 475 283 185 
Tel: +420 475 283 182
E-mail: studium.prf@ujep.cz

Děkanát:
Tel: +420 475 283 223
Fax: +420 475 283 563
E-mail: dekan.prf@ujep.cz
IČ: 44555601

 

Úřední deska PřF UJEP

facebook_200.jpg

UMC banner

Virtuální prohlídka PřF UJEP

Akademický senát PřF UJEP

Kontakty Přírodovědecké fakulty

logo_akademie kopie.png

Partneři Přírodovědecké fakulty

 
 
dotyk_pru_poz.png

logo_sthi-dtcz.JPG
logo Cíl 3.jpg
logo_generace_y.jpg

Aktuálně

NOVÝ WEB FAKULTY NA NOVÉ ADRESE !

Dny vědy a umění 24. – 25. 4. 2013

Ankety



© 2009–2019 Přírodovědecká fakulta UJEP Mapa stránek | Vytisknout stránku | Styl pro slabozraké