levá dekorace článkupravá dekorace článku
18.01. 2014

Kandidátní listina pro volby do Akademického senátu Přf UJEP

Vyhlášení doplňovacích voleb do akademického senátu PřF UJEP


Akademický senát Přírodovědecké fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem na svém zasedání dne 15. ledna 2014 vyhlásil doplňovací volby do Akademického senátu PřF UJEP na středu 26. února 2014.


Návrhy na kandidáty je možné podávat od 3. 2. 2014 do 17. 2. 2014 do 12 hodin do rukou libovolného člena volební komise:

Členové volební komise:
RNDr. Jan Krejčí, Ph.D. (KI, jan.krejci@ujep.cz) – předseda
Ing. Toni Koluch, Ph.D. (KI, toni.koluch@ujep.cz) – místopředseda
Doc. Ing. Zdeňka Kolská, Ph.D. (ÚMC, zdenka.kolska@ujep.cz)
Vojtěch Šindler (student KI, Vojtasindler@seznam.cz)
Bc. Tereza Knapová (studentka KFY, TKnapova@seznam.cz)
Bc. Jakub Braborec (student KFY, braborec@iic.cas.cz)


Volební okrsek pro doplňovací volby do studentské komory:
Okrsek informatický:
◦ B1802 – Aplikovaná informatika;
◦ B1801 – Informatika

Harmonogram voleb:

  • Podávání návrhů na kandidáty probíhá od 3. 2. 2014 do 17. 2. 2014, do 12 hodin.
  • Kandidátní listina bude zveřejněna v úterý dne 18. 2. 2014 do 15 hodin.
  • Předvolební shromáždění se bude konat  v pondělí dne 24. 2. 2014 v 16 hodin (CS222).

Volby proběhnou ve středu dne 26. 2. 2014.


Forma a způsob doručení návrhu na kandidáta: návrhy je možné podávat písemně do rukou libovolného člena volební komise nejpozději do pondělí 17. 2. 2014 12:00 hodin. Zároveň je v tomto termínu zaslán stručný životopis kandidáta na e-mail předsedy volební komise Mgr. Jana Krejčího, Ph.D. (jan.krejci@ujep.cz). V poslední den lhůty dne 17. 2. 2014 je zaručeno přijímání písemných návrhů od 10:00 do 12:00 členkou komise doc. Z. Kolskou v místnosti CN324 (linka 3144). Člen volební komise potvrdí navrhovateli přijetí kandidatury podpisem na kopii návrhu kandidáta. Doporučený vzor formuláře splňující požadavky Volebního a jednacího řádu AS PřF UJEP je přílohou tohoto vyhlášení a je zveřejněn na internetových stránkách PřF UJEP.

Za správnost. Doc. Ing. Zdeňka Kolská, Ph.D.

 

Kandidátní listina pro doplňující volby do akademického senátu

Přírodovědecké fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem,

konané dne 26. 2. 2014.

 

Předvolební shromáždění se bude konat 24. 2. 2014 od 16 hodin v místnosti CS 222.

 

Studentská komora

Michal Míka – okrsek informatický

Stručný životopis:

2012, absolvent SŠT AGC a.s., Informační technologie
UJEP » PřF »
RSS blind print

Přírodovědecká fakulta
Univerzity J. E. Purkyně
České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem

Studijní oddělení:
Tel: +420 475 283 303 
Tel: +420 475 283 185 
Tel: +420 475 283 182 

Děkanát:
Tel: +420 475 283 223
Fax: +420 475 283 563
E-mail: info@sci.ujep.cz
IČ: 44555601

 

Úřední deska PřF UJEP

facebook_200.jpg

UMC banner

Virtuální prohlídka PřF UJEP

Akademický senát PřF UJEP

Kontakty Přírodovědecké fakulty

logo_akademie kopie.png

Partneři Přírodovědecké fakulty

ČLÁNEK - Úspěšní studenti PřF UJEP
 
Obrovský úspěch studenta
Aplikovaných nanotechnologií
 
 
 
dotyk_pru_poz.png

logo_sthi-dtcz.JPG
logo Cíl 3.jpg
logo_generace_y.jpg

Aktuálně

Děkan PřF vyhlásil přijímací řízení na akademický rok 2019/2020

Doplňovací volby: kandidátní listiny a životopisy + pozvánka na předvolební shromáždění

Ankety

U medvěda není nuda

3_153.png

Malajský medvěd Myanmar je maskotem Přírodovědecké fakulty UJEP.© 2009 Přírodovědecká fakulta UJEP Mapa stránek | Vytisknout stránku | Styl pro slabozraké