levá dekorace článkupravá dekorace článku
11.06. 2012

Delegace ze Saské státní odborné akademie

"V rámci projektu INPOK (www.inpok.eu) proběhne 18. 6. 2012 významná návštěva Přírodovědecké fakulty UJEP v Ústí nad Labem zástupců ze Saské státní odborné akademie (Berufsakademie Sachsen - Staatliche Studienakademie Riesa). Návštěva je koncipovaná jako jedna z projektových aktivit, která si klade za cíl především navázat kontakty mezi odborným školským zařízením, univerzitou s aplikovaným výzkumem a praxí, uvedla Eva Berrová, projektová manažerka. Setkání zaměřeného na studium a praxi se zúčastní Prof. Heinz Zieger, ředitel akademie, Prof. Dr. Lutz Gläser, vedoucí studia v laboratořích a techniky výroby, Prof. Dr. Jürgen Klingenberg, vedoucí studia strojírenství. Součástí delegace bude i Sigmar Stöhr, vedoucí centra pro vývoj technologických struktur v saské Riese, který se již do aktivit projektu INPOK několikrát zapojil.

Program návštěvy bude obsahovat nejen samotnou prohlídku, ale také diskusní seminář a exkurzi do fakultních laboratoří. Delegaci bude provádět děkan PřF UJEP doc. RNDr. Jaroslav Pavlík, CSc., proděkanka PřF prof. RNDr. Pavla Čapková, DrSc. a projektový tým INPOK.

Skupinová diskuse, která na prohlídku volně naváže, bude na téma „Odborné vzdělání a kompetence v praxi". Diskutovat se bude především o tom, jak jsou současní studenti připravovaní na odborné pozice pro praxi, jak lze zdokonalit a zefektivnit kvalifikaci, využít znalosti a získat kompetence pro činnost v podnicích, firmách, technických oborech a výrobě.

Výsledkem návštěvy bude zhodnocení současného stavu a vytvoření platformy pro budou spolupráci a kooperaci mezi výzkumem a aplikační sférou.

 

Další informace a kontakty:  www.inpok.eu


INPOK logo RGB.jpg
INPOK_dekan.jpg