levá dekorace článkupravá dekorace článku
20.09. 2010

Oznámení všem studentům Přírodovědecké fakulty!

Oznámení všem studentům Přírodovědecké fakulty

Upozorňuji, že je povinností studentů PřF UJEP seznámit se s informacemi a pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci a požární ochrany na UJEP.

S těmito informacemi a pokyny se můžete seznámit:
·  na nástěnkách všech kateder,
·  na studijním oddělení,
·  na webových stránkách PřF UJEP, a to zde

Splnění této povinnosti by neměli opomenout zejména studenti, kteří nastoupili v ak. roce 2010-11 do 1. ročníku bakalářského,
navazujícího magisterského, nebo doktorského studijního programu!


Upozorňuji, že toto nařízení se týká všech studentů Přírodovědecké fakulty (ti, kteří tak učinili v předešlém akademickém roce, již svou povinnost splnili pro dobu celého svého studia příslušného studijního oboru).


Po přečtení pokynů se studenti musí dostavit osobně na studijní oddělení s vyplněným tiskopisem „Prohlášení studenta" (tiskopis je k dispozici na chodbě studijního oddělení) a odevzdat ho své studijní referentce.

V Ústí nad Labem 19. 9. 2010

RNDr. Eva Hejnová, Ph.D.
proděkanka pro studiumUJEP » PřF »
RSS blind print

Přírodovědecká fakulta
Univerzity J. E. Purkyně
České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem

Studijní oddělení:
Tel: +420 475 283 303 
Tel: +420 475 283 185 
Tel: +420 475 283 182 

Děkanát:
Tel: +420 475 283 223
Fax: +420 475 283 563
E-mail: info@sci.ujep.cz
IČ: 44555601

 

Úřední deska PřF UJEP

facebook_200.jpg

UMC banner

Virtuální prohlídka PřF UJEP

Akademický senát PřF UJEP

Kontakty Přírodovědecké fakulty

logo_akademie kopie.png

Partneři Přírodovědecké fakulty

ČLÁNEK - Úspěšní studenti PřF UJEP
 
Obrovský úspěch studenta
Aplikovaných nanotechnologií
 
 
 
dotyk_pru_poz.png

logo_sthi-dtcz.JPG
logo Cíl 3.jpg
logo_generace_y.jpg

Aktuálně

Děkan PřF vyhlásil přijímací řízení na akademický rok 2019/2020

Doplňovací volby: kandidátní listiny a životopisy + pozvánka na předvolební shromáždění

Ankety

U medvěda není nuda

3_153.png

Malajský medvěd Myanmar je maskotem Přírodovědecké fakulty UJEP.© 2009 Přírodovědecká fakulta UJEP Mapa stránek | Vytisknout stránku | Styl pro slabozraké