levá dekorace článkupravá dekorace článku
13.12. 2017

Akademická obec PřF UJEP

Pozvánka na shromáždění Akademické obce Přírodovědecké fakulty UJEP

 

Svolávám, podle článku 16, odstavce 3, VaJŘ AS PřF UJEP, shromáždění Akademické obce Přírodovědecké fakulty UJEP

 

ve středu 13. 12. 2017 od 15:00

v místnosti MF 01.54

 

Program shromáždění:

 

  1. Vystoupení předsedy AS: Činnost Akademického senátu PřF UJEP v roce 2017.
  2. Vystoupení děkana PřF: Přírodovědecká fakulta UJEP v roce 2017.
  3. Dotazy a diskuse.

 

 

 

V Ústí nad Labem dne 05. 12. 2017

 

RNDr. Jan Krejčí, Ph.D.

předseda AS PřF UJEP