levá dekorace článkupravá dekorace článku
20.06. 2014

Vyhlášení voleb děkana PřF UJEP 2014

Akademický senát PřF UJEP na základě svého usnesení ze dne 20. 6. 2014 vyhlašuje dle čl. 22, odst. 1 VaJŘ AS PřF volby děkana PřF UJEP na den

10. 9. 2014.

 

AS PřF UJEP zároveň stanovil harmonogram voleb takto:

  • Podávání návrhů na kandidáty probíhá od 1. 7. 2014 do 25. 8. 2014 do 12 hod.

  • Zveřejnění kandidátů, jejich životopisů a volebních programů: 26. 8. 2014 do 15 hod.

  • Volební shromáždění akademické obce PřF UJEP: 10. 9. 2014 v 13 hod. v CN 152.

  • Volební zasedání AS PřF: 10. 9. 2014 v CN 152 ihned po ukonční volebního shromáždění AO PřF UJEP.


Členové volební komise:

  • Mgr. Vladan Hruška - předseda (vladan.hruska@ujep.cz)

  • Bc. Jakub Braborec (braborec@iic.cas.cz)

  • Mgr. Lenka Součková (lenka.souckova@ujep.cz)


Forma a způsob doručení návrhu na kandidáta:

Návrhy je možné podávat písemně do rukou libovolného člena volební komise nejpozději do pondělí 25. 8. 2014 12:00 hod. Zároveň je v tomto termínu zaslán životopis kandidáta jeho volební program na e-mail předsedy akademického senátu RNDr. Martina Švece, Ph.D. (martin.svec@ujep.cz). V poslední den lhůty dne 25. 8. 2014 je zaručeno přijímání písemných návrhů od 10:00 do 12:00 členem volební komise Mgr. L. Součkovou v místnosti KL 204 (Katedra matematiky, Klíšská 30, tel. 5711). Člen volební komise potvrdí navrhovateli přijetí kandidatury podpisem na kopii návrhu kandidáta. Doporučený vzor formuláře splňující požadavky Volebního a jednacího řádu AS PřF UJEP je přílohou tohoto vyhlášení a je zveřejněn na internetových stránkách PřF UJEP.


Poznámka:

Vzhledem k tomu, že předávání návrhů na kandidáty probíhá v době dovolených, je vhodné předem kontaktovat příslušného člena volební komise a domluvit se s ním na převzetí návrhu.
RNDr. Martin Švec, Ph.D.

předseda AS PřF UJEPUJEP » PřF »
RSS blind print

Přírodovědecká fakulta
Univerzity J. E. Purkyně
České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem

Studijní oddělení
vč. přijímacího řízení:
Tel: +420 475 283 303 
Tel: +420 475 283 185 
Tel: +420 475 283 182
E-mail: studium.prf@ujep.cz

Děkanát:
Tel: +420 475 283 223
Fax: +420 475 283 563
E-mail: dekan.prf@ujep.cz
IČ: 44555601

 

Úřední deska PřF UJEP

facebook_200.jpg

UMC banner

Virtuální prohlídka PřF UJEP

Akademický senát PřF UJEP

Kontakty Přírodovědecké fakulty

logo_akademie kopie.png

Partneři Přírodovědecké fakulty

 
 
dotyk_pru_poz.png

logo_sthi-dtcz.JPG
logo Cíl 3.jpg
logo_generace_y.jpg

Aktuálně

NOVÝ WEB FAKULTY NA NOVÉ ADRESE !

Dny vědy a umění 24. – 25. 4. 2013

Ankety© 2009–2019 Přírodovědecká fakulta UJEP Mapa stránek | Vytisknout stránku | Styl pro slabozraké