Celoživotní vzdělávání

V rámci celoživotního vzdělávání se v akademickém roce 2009/10 uskutečnil "Kurz počítačových dovedností s testováním ECDL START", který probíhal od 13.4. do 27.5. 2009 a od 19.10. do 1. 12. 2009. Jiné kurzy celoživotního vzdělávání se v tomto akademickém roce nerealizují.