Erasmus+

 

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže.

 

Typy studentských mobilit:
 

 • studijní pobyt – lze absolvovat pouze na zahraniční vysoké škole, se kterou má fakulta uzavřenou meziinstitucionální smlouvu pro daný studijní obor
 • praktická stáž – student si vybírá a kontaktuje zahraniční instituci sám dle vlastních potřeb

Minimální délka zahraničního studijního pobytu je 3 měsíce, maximální 12 měsíců. Student musí být před výjezdem zapsán alespoň ve druhém ročníku vysokoškolského studia.
 

Minimální délka zahraniční praktické stáže je 2 měsíce, maximální 12 měsíců. Praktické stáže se může zúčastnit i čerstvý absolvent.

 

Vyhlášení 2. kola výběrového řízení na LS 2018/2019 na praktické stáže

Pokyny k výběrovému řízení

Studenti se do výběrového řízení registrují prostřednictvím on-line aplikace (přihlašovací údaje jsou shodné s přihlašovacími údaji do STAGu).

Uzávěrka příjmu přihlášek na vybrané univerzity je 29. 11. 2018 ve 12:00 hodin.

Náležitosti přihlášky

 1. Vyplněná přihláška k výběrovému řízení s vlastnoručním podpisem (vygenerovaná ze systému)
 2. Podepsané Čestné prohlášení  (vygenerované ze systému)
 3. Motivační dopis v českém jazyce. Do motivačního dopisu uveďte zejména důvod proč jste se rozhodl/a studovat v zahraničí a jaký studijní přínos od zahraničního pobytu očekáváte.  
 4. Doklad o jazykových znalostech (např. kopie maturitního vysvědčení, certifikátu, potvrzení Jazykového centra fakulty), pokud takový máte.

Kritéria výběru

 • Datum podání přihlášky
 • Aktivní členství v ESN Ústí
 • Studijní výsledky
 • Znalost jazyka
  • Pokud student v předchozích výběrových řízeních zrušil výjezd bez udání důvodu, je preferován nejméně ze všech zájemců.


Úspěšné absolvování výběrového řízení negarantuje studentovi účast v programu Erasmus+. Bude záležet na počtu měsíců, které bude mít UJEP pro toto výběrové řízení k dispozici, a přijetí studenta zahraniční institucí.

 

Informace pro studenty UJEP ke studijním pobytům v programu ERASMUS

Erasmus+ na stránkách DZS

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pokud máte zájem vycestovat za studiem nebo za prací do zahraničí a nevíte si rady, bez obav kontaktujte fakultního koordinátora PřF UJEP

Ing. Michaela Bobková - kancelář č. 311 - Děkanát PřF České mládeže 8; tel: 475 283 154; email: michaela.bobkova@ujep.cz


Přírodovědecká fakulta
Univerzity J. E. Purkyně
České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem

Studijní oddělení:
Tel: +420 475 283 303 
Tel: +420 475 283 185 
Tel: +420 475 283 182 

Děkanát:
Tel: +420 475 283 223
Fax: +420 475 283 563
E-mail: info@sci.ujep.cz
IČ: 44555601

 

Úřední deska PřF UJEP

facebook_200.jpg

UMC banner

Virtuální prohlídka PřF UJEP

Akademický senát PřF UJEP

Kontakty Přírodovědecké fakulty

logo_akademie kopie.png

Partneři Přírodovědecké fakulty

ČLÁNEK - Úspěšní studenti PřF UJEP
 
Obrovský úspěch studenta
Aplikovaných nanotechnologií
 
 
 
dotyk_pru_poz.png

logo_sthi-dtcz.JPG
logo Cíl 3.jpg
logo_generace_y.jpg

Aktuálně

Den otevřených dveří PřF UJEP 2019

Děkan PřF vyhlásil přijímací řízení na akademický rok 2019/2020

Ankety

U medvěda není nuda

3_153.png

Malajský medvěd Myanmar je maskotem Přírodovědecké fakulty UJEP.© 2009 Přírodovědecká fakulta UJEP Mapa stránek | Vytisknout stránku | Styl pro slabozraké