Aktuality

levá dekorace článkupravá dekorace článku
Slavnostní promoce absolventů se konají 21. 3. 2018 na zámečku Větruše. Další informace v tomto dokumentu.
Celý text ...
levá dekorace článkupravá dekorace článku

Zdarma nabízíme zajímavé přednášky pro středoškolské studenty.
Po dohodě s přednášejícím je možné přednášku přizpůsobit potřebám školy.
Domlouvejte přes michal.nemec@ujep.cz nebo telefon 601082197.

744x300_hero_visit-a-class.jpg
Celý text ...
levá dekorace článkupravá dekorace článku
Aktuální nabídku předmětů, které vaši spolužáci nabízí k doučování sledujte na tomto odkazu. Seznam předmětů bude postupně rozšiřován. V případě zájmu napište na martin.svec@ujep.cz.
Celý text ...
levá dekorace článkupravá dekorace článku
15.02. 2018

Erasmus+ 2018

Do 28. 2. 2018, 11:00 hodin probíhá výběrového řízení na zahraniční studijní a pracovní pobyty v rámci programu ERASMUS+ pro zimní semestr 2018/2019. Využijte této úžasné možnosti a vyražte po Evropě!

Bližší informace


Celý text ...
levá dekorace článkupravá dekorace článku
13.02. 2018

FameLab 2018

F.jpeg
FameLab účastníkům nabízí šanci zlepšit své schopnosti v oblasti popularizace vědy a komunikace s médii. Zároveň si klade za cíl přinést publiku aktuální ukázky toho, čím se v současnosti zabývá výzkum zejména v oblasti přírodních věd.  Je možné přihlásit i vystoupení ostatních vědních oblastí, pokud budou tematicky či metodicky propojeny s přírodními vědami (hlavně tzv. hraniční vědy apod.).
Celý text ...
levá dekorace článkupravá dekorace článku

Dotační titul: OP VVV, PO3
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005322
Řešitel: Mgr. Vlastimil Chytrý, Ph.D.
Součást: PF a PřF
Doba realizace: 10/2017 – 09/2020
Rozpočet projektu: 109.793.169 Kč
Dotace pro UJEP: 9.362.972,20 Kč
Spoluúčast UJEP: 5 %

Anotace projektu
Projekt PRIM si klade za úkol inovovat obsah vzdělávací oblasti Informatika a ICT akcentováním výuky
zaměřené na rozvoj informatického myšlení žáků. Projekt předpokládá vytvoření a pilotní ověření
ucelených sad výukových materiálů pro všechny stupně škol, jednak systému vzdělávání učitelů
vyučujících informatiku v pregraduálním vzdělávání i v praxi. Současně bude popularizovat témata
související s informatickým myšlením, jako jsou programování, porozumění informacím, robotika.

EU-MŠMT-logo.jpg


Celý text ...
levá dekorace článkupravá dekorace článku levá dekorace článkupravá dekorace článku

Podrobnosti najdete zde:

https://drive.google.com/file/d/1X3ylShZCDL-C3_k5QIfLrZQChTLgQU5O/view?usp=sharing


Celý text ...
levá dekorace článkupravá dekorace článku levá dekorace článkupravá dekorace článku levá dekorace článkupravá dekorace článku

V roce 2017 proběhla velká dotazníková šetření. Týkala se vztahů mezi partnery - těch dobrých i těch špatných, toho, jak si představujeme ideální vztahy i toho, co ve skutečnosti je nebo bylo. Touto cestou děkuji všem, kdo na dotazníky odpověděli.


Celý text ...
levá dekorace článkupravá dekorace článku

Přírodovědecká fakulta UJEP pořádá 25. ledna den otevřených dveří

dod1.jpg


Celý text ...
levá dekorace článkupravá dekorace článku

Přípravný kurz matematiky k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia 2018

Přihlaste se!

13de207.png


Celý text ...
levá dekorace článkupravá dekorace článku
Rozpis termínů státních závěrečných zkoušek v lednu a únoru 2018 najdete v tomto dokumentu.
Celý text ...
levá dekorace článkupravá dekorace článku levá dekorace článkupravá dekorace článku levá dekorace článkupravá dekorace článku

Nabídneme exotické brambory a nevšední maso.
Přineste taky něco dobrého nebo alespoň zajímavého! :-)
Čepujeme Zlatopramen 11°, ale bude i svařák či již tradiční boule.
Vstupné dobrovolné, vítáni všichni!

vv-2017.jpg


Celý text ...
levá dekorace článkupravá dekorace článku

V souladu s ustanovením § 49 zákona č. 111/1998Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění a s příslušnými ustanoveními Statutu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Statutu Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem děkan Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem vyhlašuje přijímacího řízení pro ak. rok 2018/2019.

Více informací naleznete v menu Přijímací řízení.


levá dekorace článkupravá dekorace článku

Předvolební shromáždění

 Ve středu 22. listopadu 2017 od 13.00 se v místnosti CS-502 koná předvolební shromáždění. 


Celý text ...
levá dekorace článkupravá dekorace článku
Kdy: 4. prosinec - 10. prosinec 9:00–17:00 h
Kde: Botanický park, Za Válcovnou 1000/8
Pro: žáci ZŠ i SŠ, veřejnost
pozvanka-advent-tisk.jpg

Celý text ...
levá dekorace článkupravá dekorace článku levá dekorace článkupravá dekorace článku

Tyden_geografie_cave.JPG Tyden_geografie_prednaskaPapua.JPG zmizela_mista_3D.JPG

Geografové zkoumají svět kolem nás.
Umí třeba pomocí 3D technologií vytvořit model místa, které dnes vypadá jinak než v minulosti. Přijďte poodhalit tajemství, jak takový model vzniká.
Z dalších akcí si stačí jen vybrat.


Celý text ...
levá dekorace článkupravá dekorace článku
Katedra geografie PřF UJEP pořádá každoroční velkou zahraniční exkurzi pro studenty (nemusí být jen z PřF) do východního Polska.
Cena cca 7.000,- Kč
Termín 21. - 27. 4. 2018.
Další informace v na nástěnce katedry geografie nebo u dr. Ivana Farského.

Celý text ...
levá dekorace článkupravá dekorace článku
"ERASMUS+ Výběrové řízení na studijní pobyty a praktické stáže pro letní semestr 2017/2018. Do 24. 11. 2017 probíhá 2. kolo výběrového řízení na zahraniční studijní a pracovní pobyty v rámci programu ERASMUS+ pro letní semestr 2017/2018. Využijte této možnosti a vyražte studovat po Evropě"
Celý text ...
levá dekorace článkupravá dekorace článku

Ing. Jaromír Havlica, Ph.D.

Čtvrtek 30. listopadu 2017 od 13:45 hodin

Učebna CN-221 na katedře chemie PřF UJEP
České mládeže 8, Ústí nad Labem

Téma přednášky: Svět granulárních materiálů


Celý text ...
levá dekorace článkupravá dekorace článku levá dekorace článkupravá dekorace článku levá dekorace článkupravá dekorace článku

Kurzy externich odborníků pořádané na UJEP

V rámci semináře se studenti seznámí se základy metody NMR, tj. s fyzikální podstatou jevu a s vlastní měřící metodou. Kromě toho bude část semináře zaměřena na praktické ukázky použití NMR spektroskopie v různých látkách.


Celý text ...
levá dekorace článkupravá dekorace článku

Jak se řeší kybernetické útoky v bankovním sektoru?
Je je počítačová bezpečnost v Česku na dobré úrovni?
... a mnoho dalších postřehů z praxe.

22860089_2049609155269374_5877138197791648659_o.jpg


Celý text ...
levá dekorace článkupravá dekorace článku

Gymnázium Teplice se stalo oficiální fakultní školou PřF UJEP.

Přf ULEP a GT - s cedulí.jpg


Celý text ...
levá dekorace článkupravá dekorace článku

Katedra informatiky PřF UJEP oslavila 30 let své existence 14. 10. 2017.

IMG_5435.jpg  30letKI.png


Celý text ...
levá dekorace článkupravá dekorace článku

Turistické centrum bude koncem roku opět doplňovat tým brigádníků.

infocentrum-brigáda-2017.jpg


Celý text ...
levá dekorace článkupravá dekorace článku
24.10. 2017

Dýně-2017

Soutěž pro žáky základních a středních škol Podzimní poznávání dřevin se konala v Naučném botanickém parku ve dnech 2. – 6. 10. 2017 souběžně s výstavou „Dýně“. Přes nepřízeň počasí se soutěže zúčastnilo celkem 285 žáků ze 7 základních škol a 1 střední školy. Úspěšní řešitelé měli možnost zatočit si kolem štěstí a získat malou odměnu.
Uvnitř malá galerie.

 IMG_5313.jpg


Celý text ...
levá dekorace článkupravá dekorace článku

Jan Pačes: Umělý život? Půjde to?

tyden_vedy_a_techniky_plakat_FB.jpg


Celý text ...
levá dekorace článkupravá dekorace článku

Přihlašte svou práci do prestižní soutěže o Cenu Wernera von Siemense.
Na odměnách bude rozděleno 1.000.000 Kč!
www.siemens.cz/cenasiemens

Cena Siemens 2017.jpg


Celý text ...
levá dekorace článkupravá dekorace článku
Studujte v roce 2018 v zahraničí!
Využijte podpory mezinárodní spolupráce UJEP 2018 a odjeďte studovat na zahraniční vysokou školu.
Uzávěrka přihlášek na PřF do 18. 10. 2017

ERASMUS+ Výběrové řízení na studijní pobyty a praktické stáže pro letní semestr 2017/2018. Do 30. 10. 2017 probíhá výběrové řízení na zahraniční studijní a pracovní pobyty v rámci programu ERASMUS+ pro letní semestr 2017/2018.
Využijte této možnosti a vyražte studovat po Evropě!
MSMT_podpora_2018_a_letak.JPG


Celý text ...
levá dekorace článkupravá dekorace článku
Imatrikulace nových studentů PřF UJEP se koná 11. října 2017. Více informací v tomto dokumentu.
Celý text ...
levá dekorace článkupravá dekorace článku levá dekorace článkupravá dekorace článku

Čtrnáct zaměstnanců ústecké společnosti ADLER včetně vedení firmy zasedlo počátkem září do školních lavic katedry matematiky Univerzity Jana Evangelisty Purkyně  (UJEP). Dvoudenní kurz statistického zpracování dat pro ně pod vedením profesora Jiřího Cihláře připravili pracovníci Přírodovědecké fakulty.

kurz UJEP1.JPG


Celý text ...
levá dekorace článkupravá dekorace článku

PODZIMNÍ POZNÁVÁNÍ DŘEVIN.jpg2. - 6. října, od 9:00 do 15:00

Poznávací soutěž pro žáky základních a středních škol.
Úkolem bude poznat 20-30 druhů našich dřevin.
Všichni řešitelé budou odměněni, nejúspěšnější dostanou věcné ceny.

Naučný botanický park
Za Válcovnou 1000/8, Ústí nad Labem - Klíše


Celý text ...
levá dekorace článkupravá dekorace článku levá dekorace článkupravá dekorace článku
study-2166061_1280.jpg

Úterý 26.9.2017, od 18 hod v MF-2.28.

Účast všech studentů, kteří budou v akademickém roce 2017/2018 jakkoli manipulovat s chemickými látkami (laborky, závěrečné práce, apod.), je povinná!


Celý text ...
levá dekorace článkupravá dekorace článku

Srdečně zváni jsou všichni zaměstnanci a studenti UJEP. Zvláště vítáni jsou naši absolventi, studenti a také pracovníci, kteří na katedře působí či působili. Oslavy proběhnou 14. října 2017.

30letKI.png


Celý text ...
levá dekorace článkupravá dekorace článku
  • datum konání: čtvrtek 21. září 2017
  • místo konaní: učebna CN-130 v budově UJEP v Ústí nad Labem v České mládeži 8
  • přednášející: doc. PaedDr. PhDr. Jiří Dostál, Ph.D., Mgr. Jaromír Basler
school-1223876_1280.jpg
Celý text ...
levá dekorace článkupravá dekorace článku
Rozpis státních závěrečných zkoušek, které se konají v srpnu a září 2017, najdete v tomto dokumentu.
levá dekorace článkupravá dekorace článku levá dekorace článkupravá dekorace článku
Harmonogram promocí, které se konají 27. 6. 2017, najdete v tomto dokumentuPokud jste na seznamu nenalezli své jméno, prosím kontaktujte do 23. 6. 2017 paní Renatu Postlovou.
Celý text ...
levá dekorace článkupravá dekorace článku levá dekorace článkupravá dekorace článku
  • Pracujete na výzkumu?
  • Plánujete a vyhodnocujete experimenty?
  • Píšete disertační práci?
  • Vyučujete statistiku?

… chcete si usnadnit práci s daty?

Letní škola statistických metod

...


Celý text ...
levá dekorace článkupravá dekorace článku
Promoce absolventů se konají 27. 6. 2017 na zámečku Větruše. Více informací naleznete v tomto dokumentu.
Celý text ...
levá dekorace článkupravá dekorace článku

Výstava suchomilných rostlin v našem botanickém parku pro širokou veřejnost.
Všichni jsou srdečně zváni!

Kaktusy a sukulenty-02.jpg


Celý text ...
levá dekorace článkupravá dekorace článku
24.05. 2017

Weiss - 2017

Všichni jsou zváni na NANOpřednášku velmi výjimečného hosta – prof. Paula Weisse z UCLA USA, kterou jsme zorganizovali s přispěním mnoha partnerů, především Fulbright Foundation.

5. června od 14 hodin

Weiss_June5_2017_UJEP_Stránka_1.jpg


Celý text ...
levá dekorace článkupravá dekorace článku
24.05. 2017

QUAERE 2017

Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů QUAERE 2017
http://www.quaere.econference.cz/

QUAERE 2017_call.jpgQUAERE 2017_call.jpg


Celý text ...
levá dekorace článkupravá dekorace článku levá dekorace článkupravá dekorace článku
Rozpis státních závěrečných zkoušek, které se konají v květnu a červnu 2017, najdete v tomto dokumentu.
Celý text ...
levá dekorace článkupravá dekorace článku
Srdečně vás zveme na Letní školu matematiky a fyziky pro žáky po 6. ročníku ZŠ a studenty středních škol, kteří se nebojí matematiky a fyziky ani o prázdninách. Účastníkům školy nabídneme program v rozsahu cca 30 hodin přednášek a seminářů, obsahujících zajímavá témata zaměřená na některé nové poznatky matematiky a fyziky, na řešitelské dovednosti úloh MO a FO a podobných soutěží. Přednášek není třeba se bát. Nejdůležitějším klíčem k výběru přednášejících je to, jak si při výkladu umějí hrát. S přesným programem budou účastníci seznámeni na začátku akce.

Celý text ...
levá dekorace článkupravá dekorace článku levá dekorace článkupravá dekorace článku

Seminář katedry fyziky

ve čtvrtek 11. května 2017 od 13:00 hodin v učebně č. 345

Mgr. Romana  Mikšová,

doktorandka doc. RNDr. Anny Mackové, PhD., katedra fyziky PřF UJEP,

"Energetické ztráty a rozptyl těžkých iontů v látce a degradace polymerů po ozáření těžkými ionty."

Srdečně Vás zveme na seminář katedry fyziky, na kterém nás Mgr. Romana Mikšová seznámí s problematikou své disertační práce.

Anotace:  Dizertační práce byla zaměřena na studium energetických ztrát a rozptylu těžkých iontů v polymerech a silicon nitridu. Stanovení těchto hodnot z RBS spektra bylo realizováno pomocí programu ITAP, který byl vyvinut v rámci této dizertační práce. Experimentálně určené hodnoty energetických brzdných ztrát byly srovnávány s hodnotami získanými ze semi-empirických modelů v programech SRIM-2013 a MSTAR. Dále byl proveden analytický výpočet energetických brzdných ztrát pomocí programu CasP. Experimentální hodnoty energetického rozptylu byly srovnávány s hodnotami vypočítanými podle teoretických modelů Bohra a Bethe–Livingstona a s empirickým modelem Yang.

Doc. RNDr. Dušan Novotný, CSc.

 vedoucí semináře


levá dekorace článkupravá dekorace článku levá dekorace článkupravá dekorace článku

Technologické centrum AV ČR pořádá v období 23. 5. - 13. 6. 2017 jarní cyklus seminářů o přípravě projektů.

http://www.h2020.cz/cs/obecne-akce/jarni-cyklus-kurzu-jak-na-horizont-2020


Celý text ...
levá dekorace článkupravá dekorace článku

Prohlédněte si bohatý program letošních Dnů vědy a umění!

Festival vědy, sportu a umění
17. května 2017, 10:00–18:00 h
Kostelní náměstí u OC Fórum, Ústí nad Labem

Přednášky špičkových odborníků
18. května 2017, od 16:30 h
Bývalé kino Hraničář

DVU-2017.jpg

Celý text ...
levá dekorace článkupravá dekorace článku

Základní škola a mateřská škola Dalovice, okres Karlovy Vary přijme od 28.8.2017 učitele/lku pro výuku matematiky, fyziky a informatiky na 2. stupni ZŠ.
Nabízíme plný úvazek, vlastní učebnu, nižší počet dětí ve třídách, velmi dobrý kolektiv.
Škola je dobře dostupná karlovarskou MHD.
Kontakt: telefon 353 224 578 nebo email: schooldal@volny.cz


Celý text ...
levá dekorace článkupravá dekorace článku
Děkan Přírodovědecké fakulty UJEP vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení 2017/2018. Podmínky přijetí jsou v tomto dokumentu. Konečný termín pro odevzdávání přihlášek ke studiu je 21. 8. 2017.
Celý text ...
levá dekorace článkupravá dekorace článku

Úterý 25.4.2017, 9:00.
V plánu je prohlídka výroby i prezentace managementu a postavení firmy na trhu.
Z minulosti jsou na tuto exkurzi velmi pozitivní ohlasy. 

red-school-blur-factory.jpg


Celý text ...
levá dekorace článkupravá dekorace článku levá dekorace článkupravá dekorace článku levá dekorace článkupravá dekorace článku

Přírodovědecká fakulta UJEP si Vás všechny dovoluje pozvat na kurzy předních externích odborníků pořádaných v rámci projektu CRP13+ (http://www.crp13plus.cz). Kurzy jsou vhodné pro studenty PřF, FVTM, FŽP. Studenti UJEP mohou využít možnosti zapsat si semináře jako volitelné kurzy.

Více informací naleznete v tomto dokumentu.

Svou účast prosím potvrďte na mail jindrich.matousek@ujep.cz.


Celý text ...
levá dekorace článkupravá dekorace článku levá dekorace článkupravá dekorace článku levá dekorace článkupravá dekorace článku levá dekorace článkupravá dekorace článku

Diplomy jim sluší :-). Takto vypadaly březnové promoce. Absolventům blahopřejeme!

IMG_9745.jpg


Celý text ...
levá dekorace článkupravá dekorace článku

Přednáška pro veřejnost - Chatboti

Přijďte si "začetovat".

KI_pozvánka_Roško_přednáška.jpg


Celý text ...
levá dekorace článkupravá dekorace článku

Termín pro odevzdání přihlášek v přijímacím řízení 2017/2018 byl prodloužen do 14. dubna 2017. Prodloužení termínu se nevztahuje na dvouoborové studium v kombinaci s hudební výchovou.

doc. RNDr. Jaroslav Pavlík, CSc.
děkan PřF UJEP 


Celý text ...
levá dekorace článkupravá dekorace článku

Vítání jara na katedře biologie.
Vítány všechny katedry!

veliko-večírek.png


Celý text ...
levá dekorace článkupravá dekorace článku
V tomto dokumentu najdete témata disertací doktorského studijního programu Aplikované nanotechnologie vypisovaných v akademickém roce 2017/2018.
Celý text ...
levá dekorace článkupravá dekorace článku

Představení pracovních příležitostí a posílení spolupráce mezi akademickou sférou a praxí.
Multifunkční centrum v kampusu UJEP, Pasteurova 1, Ústí nad Labem.
Čtvrtek 23.3.2017, 9:00-14:00.
Firmy, pro účast prosím kontaktujte e-mail michal.nemec@ujep.cz nebo tel. 601 082 197.

people-woman-coffee-meeting.jpg


Celý text ...
levá dekorace článkupravá dekorace článku
Admission 2017/2018 - Study programmes, requirements and information
Celý text ...
levá dekorace článkupravá dekorace článku levá dekorace článkupravá dekorace článku levá dekorace článkupravá dekorace článku
15.02. 2017

Crytur-2017

Cena CRYTUR o nejlepší diplomovou práci v materiálových vědách.

Cena Crytur_A4_2017.jpg


Celý text ...
levá dekorace článkupravá dekorace článku levá dekorace článkupravá dekorace článku
07.02. 2017

Roboshop-2017

Školáci v Mostě zvládli programování
Celý text ...
levá dekorace článkupravá dekorace článku
Pro studenty, kteří se v tomto akademickém roce nezúčastnili povinného každoročního školení z bezpečnosti práce v souladu s platnou legislativou o nakládání s chemickými látkami: náhradní termín je v úterý 7.2.2017, od 16 hod v CN221, viz příloha.
Celý text ...
levá dekorace článkupravá dekorace článku levá dekorace článkupravá dekorace článku
V tomto dokumentu naleznete informace k promoci, která se koná 29. března 2017.
Celý text ...
levá dekorace článkupravá dekorace článku

Podpořte PřF UJEP v hlasování o fakultu roku. Minulý rok jsme měli 2. místo v kategorii Přírodní vědy.
Tak ať jsme letos první!! :-)

HLASOVAT!

fakultaroku-2017.png


Celý text ...
levá dekorace článkupravá dekorace článku levá dekorace článkupravá dekorace článku
Podílejte se na projektu samořídících aut! Tvořte budoucnost již od ledna 2017 formou placené praxe.
Celý text ...
levá dekorace článkupravá dekorace článku levá dekorace článkupravá dekorace článku
Aktuální nabídky mezinárodního vzdělávání a dalších možností účasti na zahraničních veletrzích, konferencích a workshopech
Celý text ...
levá dekorace článkupravá dekorace článku

Popularizační přednášky pro střední školy

Následující přednášky nabízíme středním školám zdarma.
Po dohodě s přednášejícím je možné přednášku přizpůsobit potřebám školy.
Domlouvejte přes michal.nemec@ujep.cz nebo telefon 475283562.

744x300_hero_visit-a-class.jpg
Celý text ...
levá dekorace článkupravá dekorace článku

Předseda AS PřF UJEP svolává shromáždění akademické obce fakulty. Shromáždění akademické obce proběhne dne 14. 12. 2016 od 16:00 v posluchárně MF-01.41.

Všichni členové akademické obce jsou vřele vítáni. Program shromáždění je v příloze této zprávy.


Celý text ...
levá dekorace článkupravá dekorace článku levá dekorace článkupravá dekorace článku

Přírodovědecká fakulta Univerzity J. E. Purkyně pořádá

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
24. 11. 2016

_MG_6683.jpg


Celý text ...
levá dekorace článkupravá dekorace článku

PřF UJEP získala 2. místo ve studentském hodnocení Fakulta roku 2016.


Celý text ...
levá dekorace článkupravá dekorace článku

Vyhlášení voleb do Akademického senátu UJEP


Celý text ...
levá dekorace článkupravá dekorace článku

Kurzy externích odborníků z PřF a FŽP pořádané na UJEP

Přírodovědecká fakulta UJEP si Vás všechny dovoluje pozvat na kurz z cyklu seminářů předních externích odborníků pořádaných v rámci projektu CRP13+ (http://www.crp13plus.cz). Kurz je vhodný pro studenty PřF a FŽP, případně FVTM. Studenti UJEP mohou využít možnosti zapsat si seminář jako volitelný kurz. Svou účast prosím potvrďte na mail jindrich.matousek@ujep.cz


Celý text ...
levá dekorace článkupravá dekorace článku

IMG_6778_panorama.jpg

Imatrikulace: přivítali jsme nové studenty. Ať se vám u nás daří! :-)


Celý text ...
levá dekorace článkupravá dekorace článku
http://sci.ujep.cz/doc/2016-protokol-o-prubehu-doplnovacich-voleb-do-as-prf-ujep.pdf
Celý text ...
levá dekorace článkupravá dekorace článku

INFORMACE K PROMOCI

Vážení absolventi,

slavnostní promoce PřF se bude konat 3. 7. 2013 na zámečku Větruše.

Bakalářská promoce bude zahájena v 10.00 a 15.00 hod., promoce magistrů ve 12.00 hod.

Poplatek za promoci činí 500,-Kč.

Částku je třeba uhradit do 21. 6. 2013 - v hotovosti do provozní pokladny PřF (děkanát PřF – místnost 312) - složenkou - bezhotovostně na bankovní účet UJEP vedený u ČNB 1133411/0710, variabilní symbol 532001, specifický symbol je určen rodným číslem plátce bez čísla za lomítkem (do poznámky prosím uveďte PROMOCE)

Podrobný harmonogram včetně pokynů naleznete koncem června na stránkách PřF v aktualitách.

 

RNDr. Eva Hejnová, Ph. D.

proděkanka pro studium


Celý text ...
levá dekorace článkupravá dekorace článku
V rámci projektu Cíl3 „Projekt na zachování populací vzácných rostlin bezlesého prostředí v Čechách a v Sasku“ jsou pro studenty připraveny česko-německé botanické exkurze
Celý text ...
levá dekorace článkupravá dekorace článku

Všechna přiznaná stipendia (prospěchová, mimořádná: fakultní a katederní) budou studentům vyplacena v měsíci únoru 2012.

A. Chocholoušová, studijní oddělení PřF


Celý text ...
levá dekorace článkupravá dekorace článku
Protože hosté Science Café jsou ve svém oboru velmi respektovaní a zaměstnaní lidé, občas se stane, že něco nevyjde dle plánu. Níže přinášíme aktualizovaný kalendář setkání v letním semestru tohoto roku.
Celý text ...
levá dekorace článkupravá dekorace článku

Nejdůležitější údaje:

Zimní semestr: výuka od 26. 9. 2011 do 7. 1. 2012, tj. 14 výukových týdnů, prázdniny od 23. 12. 2011 do  1. 1. 2012  a zkouškové období od 9. 1. do 11. 2. 2012.

Letní semestr: výuka od 13. 2. do 19. 5. 2012, tj. 14 výukových týdnů, 1. část zkouškového období od 21. 5. do 30. 6. 2012, prázdniny od 1. 7. do 26. 8. 2012, 2. část zkouškového období od 27. 8. do 15. 9. 2012.

Kompletní harmonogram zde.


Celý text ...
levá dekorace článkupravá dekorace článku

big-bang.jpg

Co říká kosmologie 20. století (ano, opravdu dvacátého, nikoli jednadvacátého :)) na velký třesk? Co jsou spekulace a co prokázaná fakta? Přijďte si vyslechnout od doc. RNDr. Jiřího Podolského, CSc., DSc. z Ústavu teoretické fyziky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Další ze série Přednášky z moderní fyziky pro učitele se koná ve středu 12. května 2010 od 16:00 hodin v místnosti CN 345 na katedře fyziky. Pozvánka zde.


Celý text ...
levá dekorace článkupravá dekorace článku

medved3.jpgS medvídkem Myanmarem, kterému ošetřovatelé říkají Balú, jste se mohli seznámit už v loňském roce. Nyní si dovolujeme oznámit, že jsme se stali hrdým adoptivním rodičem i pro letošní rok. V textu níže se dozvíte, co medvídka letos čeká, a že byla vyhlášena "Velká medvědí soutěž"! :)Celý text ...
levá dekorace článkupravá dekorace článku

Nejdůležitější údaje:

Zimní semestr: výuka od 27.9.2010 do 8.1.2011, tj. 14 výukových týdnů, prázdniny od 23.12.2010 do  2.1.2011  a zkouškové období od 10.1. do 12.2.2011.

Letní semestr: výuka od 14.2. do 21.5.2011, tj. 14 výukových týdnů, 1. část zkouškového období od 23.5. do 2.7.2011, prázdniny od 3.7. do 21.8.2011, 2. část zkouškového období od 22.8. do 10.9.2011.


Celý text ...
levá dekorace článkupravá dekorace článku

Srdečně vás zveme na předvolební shromáždění akademické obce. Samozřejmě se nejdedná o politickou agitaci před parlamentními volbami! Jedná se zcela prozaicky o představení kandidáta na děkana pro období 2010 - 2014. Shromáždění se koná v pondělí 26. dubna 2010 od 15.00 v místnosti CS 326, České mládeže 8.

Martin Šlajchrt, člen Akademického senátu UJEP


Celý text ...
levá dekorace článkupravá dekorace článku

krev01.bmp.pngChcete pomoci k záchraně toho nejcennějšího - lidského života? Darujte krev!

Další ročník Studentské kapky krve je tu a 20. dubna bude transfuzní oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem k dispozici jen vám, novým dárcům. Mrkněte na leták, přečtěte si informace pro nové dárce a pakliže se rozhodnete darovat krev, zaregistrujte se na http://www.transfuzni.webgarden.cz/.


Celý text ...

Archiv starších zpráv

Přírodovědecká fakulta
Univerzity J. E. Purkyně
České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem

Studijní oddělení:
Tel: +420 475 283 303 
Tel: +420 475 283 185 
Tel: +420 475 283 182 

Děkanát:
Tel: +420 475 283 223
Fax: +420 475 283 563
E-mail: info@sci.ujep.cz
IČ: 44555601

 

Úřední deska PřF UJEP

facebook_200.jpg

UMC banner

Virtuální prohlídka PřF UJEP

Akademický senát PřF UJEP

Kontakty Přírodovědecké fakulty

logo_akademie kopie.png

Partneři Přírodovědecké fakulty

ČLÁNEK - Úspěšní studenti PřF UJEP
 
Obrovský úspěch studenta
Aplikovaných nanotechnologií
 
 
 
dotyk_pru_poz.png

logo_sthi-dtcz.JPG
logo Cíl 3.jpg
logo_generace_y.jpg

Aktuálně

Promoce - březen 2018

Popularizační přednášky 2017-2018

Ankety

U medvěda není nuda

3_153.png

Malajský medvěd Myanmar je maskotem Přírodovědecké fakulty UJEP.© 2009 Přírodovědecká fakulta UJEP Mapa stránek | Vytisknout stránku | Styl pro slabozraké