Aktuality

levá dekorace článkupravá dekorace článku
Děkan Přírodovědecké fakulty UJEP vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení 2017/2018. Podmínky přijetí jsou v tomto dokumentu. Konečný termín pro odevzdávání přihlášek ke studiu je 21. 8. 2017.
Celý text ...
levá dekorace článkupravá dekorace článku
V tomto dokumentu najdete témata disertací doktorského studijního programu Aplikované nanotechnologie vypisovaných v akademickém roce 2017/2018.
Celý text ...
levá dekorace článkupravá dekorace článku

Základní škola a mateřská škola Dalovice, okres Karlovy Vary přijme od 28.8.2017 učitele/lku pro výuku matematiky, fyziky a informatiky na 2. stupni ZŠ.
Nabízíme plný úvazek, vlastní učebnu, nižší počet dětí ve třídách, velmi dobrý kolektiv.
Škola je dobře dostupná karlovarskou MHD.
Kontakt: telefon 353 224 578 nebo email: schooldal@volny.cz


Celý text ...
levá dekorace článkupravá dekorace článku

Úterý 25.4.2017, 9:00.
V plánu je prohlídka výroby i prezentace managementu a postavení firmy na trhu.
Z minulosti jsou na tuto exkurzi velmi pozitivní ohlasy. 

red-school-blur-factory.jpg


Celý text ...
levá dekorace článkupravá dekorace článku levá dekorace článkupravá dekorace článku levá dekorace článkupravá dekorace článku

Přírodovědecká fakulta UJEP si Vás všechny dovoluje pozvat na kurzy předních externích odborníků pořádaných v rámci projektu CRP13+ (http://www.crp13plus.cz). Kurzy jsou vhodné pro studenty PřF, FVTM, FŽP. Studenti UJEP mohou využít možnosti zapsat si semináře jako volitelné kurzy.

Více informací naleznete v tomto dokumentu.

Svou účast prosím potvrďte na mail jindrich.matousek@ujep.cz.


Celý text ...
levá dekorace článkupravá dekorace článku levá dekorace článkupravá dekorace článku levá dekorace článkupravá dekorace článku levá dekorace článkupravá dekorace článku

Diplomy jim sluší :-). Takto vypadaly březnové promoce. Absolventům blahopřejeme!

IMG_9745.jpg


Celý text ...
levá dekorace článkupravá dekorace článku

Přednáška pro veřejnost - Chatboti

Přijďte si "začetovat".

KI_pozvánka_Roško_přednáška.jpg


Celý text ...
levá dekorace článkupravá dekorace článku

Termín pro odevzdání přihlášek v přijímacím řízení 2017/2018 byl prodloužen do 14. dubna 2017. Prodloužení termínu se nevztahuje na dvouoborové studium v kombinaci s hudební výchovou.

doc. RNDr. Jaroslav Pavlík, CSc.
děkan PřF UJEP 


Celý text ...
levá dekorace článkupravá dekorace článku

Vítání jara na katedře biologie.
Vítány všechny katedry!

veliko-večírek.png


Celý text ...
levá dekorace článkupravá dekorace článku

Představení pracovních příležitostí a posílení spolupráce mezi akademickou sférou a praxí.
Multifunkční centrum v kampusu UJEP, Pasteurova 1, Ústí nad Labem.
Čtvrtek 23.3.2017, 9:00-14:00.
Firmy, pro účast prosím kontaktujte e-mail michal.nemec@ujep.cz nebo tel. 601 082 197.

people-woman-coffee-meeting.jpg


Celý text ...
levá dekorace článkupravá dekorace článku
Admission 2017/2018 - Study programmes, requirements and information
Celý text ...
levá dekorace článkupravá dekorace článku levá dekorace článkupravá dekorace článku levá dekorace článkupravá dekorace článku
15.02. 2017

Crytur-2017

Cena CRYTUR o nejlepší diplomovou práci v materiálových vědách.

Cena Crytur_A4_2017.jpg


Celý text ...
levá dekorace článkupravá dekorace článku levá dekorace článkupravá dekorace článku
07.02. 2017

Roboshop-2017

Školáci v Mostě zvládli programování
Celý text ...
levá dekorace článkupravá dekorace článku
Pro studenty, kteří se v tomto akademickém roce nezúčastnili povinného každoročního školení z bezpečnosti práce v souladu s platnou legislativou o nakládání s chemickými látkami: náhradní termín je v úterý 7.2.2017, od 16 hod v CN221, viz příloha.
Celý text ...
levá dekorace článkupravá dekorace článku levá dekorace článkupravá dekorace článku
V tomto dokumentu naleznete informace k promoci, která se koná 29. března 2017.
Celý text ...
levá dekorace článkupravá dekorace článku

Podpořte PřF UJEP v hlasování o fakultu roku. Minulý rok jsme měli 2. místo v kategorii Přírodní vědy.
Tak ať jsme letos první!! :-)

HLASOVAT!

fakultaroku-2017.png


Celý text ...
levá dekorace článkupravá dekorace článku levá dekorace článkupravá dekorace článku
Podílejte se na projektu samořídících aut! Tvořte budoucnost již od ledna 2017 formou placené praxe.
Celý text ...
levá dekorace článkupravá dekorace článku levá dekorace článkupravá dekorace článku
Aktuální nabídky mezinárodního vzdělávání a dalších možností účasti na zahraničních veletrzích, konferencích a workshopech
Celý text ...
levá dekorace článkupravá dekorace článku

Popularizační přednášky pro střední školy

Následující přednášky nabízíme středním školám zdarma.
Po dohodě s přednášejícím je možné přednášku přizpůsobit potřebám školy.
Domlouvejte přes michal.nemec@ujep.cz nebo telefon 475283562.

744x300_hero_visit-a-class.jpg
Celý text ...
levá dekorace článkupravá dekorace článku

Předseda AS PřF UJEP svolává shromáždění akademické obce fakulty. Shromáždění akademické obce proběhne dne 14. 12. 2016 od 16:00 v posluchárně MF-01.41.

Všichni členové akademické obce jsou vřele vítáni. Program shromáždění je v příloze této zprávy.


Celý text ...
levá dekorace článkupravá dekorace článku levá dekorace článkupravá dekorace článku

Přírodovědecká fakulta Univerzity J. E. Purkyně pořádá

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
24. 11. 2016

_MG_6683.jpg


Celý text ...
levá dekorace článkupravá dekorace článku

PřF UJEP získala 2. místo ve studentském hodnocení Fakulta roku 2016.


Celý text ...
levá dekorace článkupravá dekorace článku

Vyhlášení voleb do Akademického senátu UJEP


Celý text ...
levá dekorace článkupravá dekorace článku

Kurzy externích odborníků z PřF a FŽP pořádané na UJEP

Přírodovědecká fakulta UJEP si Vás všechny dovoluje pozvat na kurz z cyklu seminářů předních externích odborníků pořádaných v rámci projektu CRP13+ (http://www.crp13plus.cz). Kurz je vhodný pro studenty PřF a FŽP, případně FVTM. Studenti UJEP mohou využít možnosti zapsat si seminář jako volitelný kurz. Svou účast prosím potvrďte na mail jindrich.matousek@ujep.cz


Celý text ...
levá dekorace článkupravá dekorace článku

IMG_6778_panorama.jpg

Imatrikulace: přivítali jsme nové studenty. Ať se vám u nás daří! :-)


Celý text ...
levá dekorace článkupravá dekorace článku
http://sci.ujep.cz/doc/2016-protokol-o-prubehu-doplnovacich-voleb-do-as-prf-ujep.pdf
Celý text ...
levá dekorace článkupravá dekorace článku

INFORMACE K PROMOCI

Vážení absolventi,

slavnostní promoce PřF se bude konat 3. 7. 2013 na zámečku Větruše.

Bakalářská promoce bude zahájena v 10.00 a 15.00 hod., promoce magistrů ve 12.00 hod.

Poplatek za promoci činí 500,-Kč.

Částku je třeba uhradit do 21. 6. 2013 - v hotovosti do provozní pokladny PřF (děkanát PřF – místnost 312) - složenkou - bezhotovostně na bankovní účet UJEP vedený u ČNB 1133411/0710, variabilní symbol 532001, specifický symbol je určen rodným číslem plátce bez čísla za lomítkem (do poznámky prosím uveďte PROMOCE)

Podrobný harmonogram včetně pokynů naleznete koncem června na stránkách PřF v aktualitách.

 

RNDr. Eva Hejnová, Ph. D.

proděkanka pro studium


Celý text ...
levá dekorace článkupravá dekorace článku
V rámci projektu Cíl3 „Projekt na zachování populací vzácných rostlin bezlesého prostředí v Čechách a v Sasku“ jsou pro studenty připraveny česko-německé botanické exkurze
Celý text ...
levá dekorace článkupravá dekorace článku

Všechna přiznaná stipendia (prospěchová, mimořádná: fakultní a katederní) budou studentům vyplacena v měsíci únoru 2012.

A. Chocholoušová, studijní oddělení PřF


Celý text ...
levá dekorace článkupravá dekorace článku
Protože hosté Science Café jsou ve svém oboru velmi respektovaní a zaměstnaní lidé, občas se stane, že něco nevyjde dle plánu. Níže přinášíme aktualizovaný kalendář setkání v letním semestru tohoto roku.
Celý text ...
levá dekorace článkupravá dekorace článku
Harmonogram předzápisu povinných, povinně volitelných a výběrových předmětů naleznete ve článku níže.

Celý text ...
levá dekorace článkupravá dekorace článku

Nejdůležitější údaje:

Zimní semestr: výuka od 26. 9. 2011 do 7. 1. 2012, tj. 14 výukových týdnů, prázdniny od 23. 12. 2011 do  1. 1. 2012  a zkouškové období od 9. 1. do 11. 2. 2012.

Letní semestr: výuka od 13. 2. do 19. 5. 2012, tj. 14 výukových týdnů, 1. část zkouškového období od 21. 5. do 30. 6. 2012, prázdniny od 1. 7. do 26. 8. 2012, 2. část zkouškového období od 27. 8. do 15. 9. 2012.

Kompletní harmonogram zde.


Celý text ...
levá dekorace článkupravá dekorace článku
Předzápis povinných, povinně volitelných a výběrových předmětů naleznete zde.
Celý text ...
levá dekorace článkupravá dekorace článku

big-bang.jpg

Co říká kosmologie 20. století (ano, opravdu dvacátého, nikoli jednadvacátého :)) na velký třesk? Co jsou spekulace a co prokázaná fakta? Přijďte si vyslechnout od doc. RNDr. Jiřího Podolského, CSc., DSc. z Ústavu teoretické fyziky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Další ze série Přednášky z moderní fyziky pro učitele se koná ve středu 12. května 2010 od 16:00 hodin v místnosti CN 345 na katedře fyziky. Pozvánka zde.


Celý text ...
levá dekorace článkupravá dekorace článku

medved3.jpgS medvídkem Myanmarem, kterému ošetřovatelé říkají Balú, jste se mohli seznámit už v loňském roce. Nyní si dovolujeme oznámit, že jsme se stali hrdým adoptivním rodičem i pro letošní rok. V textu níže se dozvíte, co medvídka letos čeká, a že byla vyhlášena "Velká medvědí soutěž"! :)Celý text ...
levá dekorace článkupravá dekorace článku

Nejdůležitější údaje:

Zimní semestr: výuka od 27.9.2010 do 8.1.2011, tj. 14 výukových týdnů, prázdniny od 23.12.2010 do  2.1.2011  a zkouškové období od 10.1. do 12.2.2011.

Letní semestr: výuka od 14.2. do 21.5.2011, tj. 14 výukových týdnů, 1. část zkouškového období od 23.5. do 2.7.2011, prázdniny od 3.7. do 21.8.2011, 2. část zkouškového období od 22.8. do 10.9.2011.


Celý text ...
levá dekorace článkupravá dekorace článku

Srdečně vás zveme na předvolební shromáždění akademické obce. Samozřejmě se nejdedná o politickou agitaci před parlamentními volbami! Jedná se zcela prozaicky o představení kandidáta na děkana pro období 2010 - 2014. Shromáždění se koná v pondělí 26. dubna 2010 od 15.00 v místnosti CS 326, České mládeže 8.

Martin Šlajchrt, člen Akademického senátu UJEP


Celý text ...
levá dekorace článkupravá dekorace článku

krev01.bmp.pngChcete pomoci k záchraně toho nejcennějšího - lidského života? Darujte krev!

Další ročník Studentské kapky krve je tu a 20. dubna bude transfuzní oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem k dispozici jen vám, novým dárcům. Mrkněte na leták, přečtěte si informace pro nové dárce a pakliže se rozhodnete darovat krev, zaregistrujte se na http://www.transfuzni.webgarden.cz/.


Celý text ...
levá dekorace článkupravá dekorace článku
Předzápis povinných, povinně volitelných a výběrových předmětů.

Celý text ...

Archiv starších zpráv

Přírodovědecká fakulta
Univerzity J. E. Purkyně
České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem

Studijní oddělení:
Tel: +420 475 283 303 
Tel: +420 475 283 185 
Tel: +420 475 283 182 

Děkanát:
Tel: +420 475 283 223
Fax: +420 475 283 563
E-mail: info@sci.ujep.cz
IČ: 44555601

 

Úřední deska PřF UJEP

facebook_200.jpg

UMC banner

Virtuální prohlídka PřF UJEP

Akademický senát PřF UJEP

Kontakty Přírodovědecké fakulty

logo_akademie kopie.png

Partneři Přírodovědecké fakulty

ČLÁNEK - Úspěšní studenti PřF UJEP
 
Obrovský úspěch studenta
Aplikovaných nanotechnologií
 
 
 
dotyk_pru_poz.png

logo_sthi-dtcz.JPG
logo Cíl 3.jpg
logo_generace_y.jpg

Aktuálně

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení 2017/2018

Témata disertací doktorského studijního programu Aplikované nanotechnologie

Ankety

U medvěda není nuda

3_153.png

Malajský medvěd Myanmar je maskotem Přírodovědecké fakulty UJEP.© 2009 Přírodovědecká fakulta UJEP Mapa stránek | Vytisknout stránku | Styl pro slabozraké