Přijímací řízení pro rok 2016/2017

Děkan Přírodovědecké fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro ak. rok 2016/17

V souladu s ustanovením § 49 zákona č. 111/1998Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění a s příslušnými ustanoveními Statutu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Statutu Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem děkan Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro ak. rok 2016/17.

Prodloužen termín podání přihlášek ke studiu v akademickém roce 2016/2017 do 15. 4. 2016!!!

Podmínky přijetí ke studiu (oficiální dokument schválený Akademickým senátem PřF UJEP)

Podmínky přijetí ke studiu obsahují veškeré informace k přijímacímu řízení (seznam otvíraných oborů, požadavky k přijímacím zkouškám, termíny, apod.). 

Stručný průvodce otvíranými obory a podmínkami k přijetí - bakalářské obory

Den otevřených dveří, 21. ledna 2016 - prezentace fakulty.

Nabídka oborů, které můžete studovat na PřF UJEP:

Obory s přijímací zkouškou jsou značeny hvězdičkou.

Bližsí informace o jednotlivých oborech naleznete níže na jednotlivých odkazech. V případě dalších dotazů se neváhejte obrátit na referentky studijního oddělení (kontakty níže) nebo na proděkana pro studium (prodekan.stud.prf@ujep.cz).

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE K JEDNOTLIVÝM OBORŮM:

Přírodovědecká fakulta:

KATEDRA BIOLOGIE(písemný test z biologie v bakalářském studiu, ústní pohovor v navazujícím magisterském oboru Biologie)

KATEDRA FYZIKY(přijímací zkouška pouze na vybraná studia, motivační pohovory na vybrané magisterské obory, přijímací zkouška na doktorské studium)

MEZIOBOROVÉ STUDIUM NAPŘÍČ KATEDRAMI

KATEDRA GEOGRAFIE (přijímací zkouška pouze na vybraná dvouoborová studia, portfolio - pouze pro vybrané obory)

KATEDRA CHEMIE (přijímací zkouška na vybraná dvouoborová studia, ústní pohovor v magisterském oboru Analytická chemie životního prostředí a toxikologie)

KATEDRA INFORMATIKY(přijímací zkouška pouze na vybraná dvouoborová studia)

KATEDRA MATEMATIKY(přijímací zkouška pouze na vybraná dvouoborová bakalářská studia, přijímací zkouška na doktorské studium)

 

Chcete se stát učiteli přírodních věd na 2. stupni ZŠ nebo SŠ? Cesta vede přes naši nabídku dvouoborových studií!

Dvouoborová studia a Dvouoborová studia se zaměřením na vzdělávání pro 2. stupeň ZŠ a SŠ

 

Pedagogická fakulta

Filozofická fakulta

Kontakty:
České mládeže 8, 400 96 Ústí nad Labem
Studijní oddělení: +420 475 283 182, +420 475 283 185,
E-mail: jitka.kralova@ujep.cz, kamila.stastna@ujep.cz

WWW: http://sci.ujep.cz
Elektronická přihláška: http://eprihlaska.ujep.cz/Přírodovědecká fakulta
Univerzity J. E. Purkyně
České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem

Studijní oddělení
vč. přijímacího řízení:
Tel: +420 475 283 303 
Tel: +420 475 283 185 
Tel: +420 475 283 182
E-mail: studium.prf@ujep.cz

Děkanát:
Tel: +420 475 283 223
Fax: +420 475 283 563
E-mail: dekan.prf@ujep.cz
IČ: 44555601

 

Úřední deska PřF UJEP

facebook_200.jpg

UMC banner

Virtuální prohlídka PřF UJEP

Akademický senát PřF UJEP

Kontakty Přírodovědecké fakulty

logo_akademie kopie.png

Partneři Přírodovědecké fakulty

 
 
dotyk_pru_poz.png

logo_sthi-dtcz.JPG
logo Cíl 3.jpg
logo_generace_y.jpg

Aktuálně

NOVÝ WEB FAKULTY NA NOVÉ ADRESE !

Dny vědy a umění 24. – 25. 4. 2013

Ankety© 2009–2019 Přírodovědecká fakulta UJEP Mapa stránek | Vytisknout stránku | Styl pro slabozraké