Děkan Přírodovědecké fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro ak. rok 2013/14

V souladu s ustanovením § 49 zákona č. 111/1998Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění a s příslušnými ustanoveními Statutu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Statutu Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem děkan Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro ak. rok 2013/14.

Konečný termín podání přihlášek:

19. 8. 2013 (přihlášky k bakalářskému, navazujícímu magisterskému i doktorskému studiu) 2. kolo

Informace o novém doktorském studiu Aplikované nanotechnologie

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2013/2014

Den konání přijímacích zkoušek:

2. – 4. 9. 2013 praktické, ústní a písemné přijímací zkoušky

Místo konání:

Přírodovědecká fakulta UJEP, České mládeže 8, 400 96 Ústí n. L.

 

Požadavky k přijímacím zkouškám:


Přírodovědecká fakulta
•    katedra informatiky (přijímací zkouška pouze na vybraná dvouoborová bakalářská studia)
•    katedra fyziky (přijímací zkouška na doktorské studium)
•    katedra biologie (písemný test z biologie v bakalářském a navazujícím studiu)
•    katedra geografie (portfolio pouze pro vybrané obory)
•    katedra matematiky (přijímací zkouška na doktorské studium)
•    katedra chemie (přijímací zkouška pouze na vybraná dvouoborová bakalářská studia)

 

Oznámení o zrušení písemné části přijímací zkoušky na navazující magisterský studijní obor Biologie


Pedagogická fakulta

Filozofická fakulta

Kontakty:
České mládeže 8, 400 96 Ústí nad Labem
Studijní oddělení: +420 475 283 182, +420 475 283 185,
E-mail: alena.chocholousova@ujep.cz, kamila.kovarova@ujep.cz
WWW: http://sci.ujep.cz
Elektronická přihláška: http://eprihlaska.ujep.cz

Přírodovědecká fakulta
Univerzity J. E. Purkyně
České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem

Studijní oddělení:
Tel: +420 475 283 303 
Tel: +420 475 283 185 
Tel: +420 475 283 182 

Děkanát:
Tel: +420 475 283 223
Fax: +420 475 283 563
E-mail: info@sci.ujep.cz
IČ: 44555601

 

Úřední deska PřF UJEP

facebook_200.jpg

UMC banner

Virtuální prohlídka PřF UJEP

Akademický senát PřF UJEP

Kontakty Přírodovědecké fakulty

logo_akademie kopie.png

Partneři Přírodovědecké fakulty

ČLÁNEK - Úspěšní studenti PřF UJEP
 
Obrovský úspěch studenta
Aplikovaných nanotechnologií
 
 
 
dotyk_pru_poz.png

logo_sthi-dtcz.JPG
logo Cíl 3.jpg
logo_generace_y.jpg

Aktuálně

Promoce - březen 2018

Popularizační přednášky 2017-2018

Ankety

U medvěda není nuda

3_153.png

Malajský medvěd Myanmar je maskotem Přírodovědecké fakulty UJEP.© 2009 Přírodovědecká fakulta UJEP Mapa stránek | Vytisknout stránku | Styl pro slabozraké