2. kolo 2010/2011

V souladu s ustanovením § 49 zákona č. 111/1998Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění a s příslušnými ustanoveními Statutu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Statutu Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

děkan Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení.


Konečný termín podání přihlášek: 22.8.2010 (přihlášky k bakalářskému, navazujícímu magisterskému i doktorskému studiu)

Den konání přijímacích zkoušek: 6.9.2010

Místo konání: Přírodovědecká fakulta UJEP, České mládeže 8, 400 96  Ústí nad Labem

 

Kontakty:
České mládeže 8, 400 96 Ústí nad Labem
Studijní oddělení: +420 475 283 182, +420 475 283 185,
E-mail: alena.chocholousova@ujep.cz, kamila.kovarova@ujep.cz
Www: http://sci.ujep.cz
Elektronická přihláška: http://star.ujep.cz/stag

 

 

O Z N Á M E N Í

 

Z rozhodnutí děkana Přírodovědecké fakulty UJEP oznamuji, že

praktická přijímací zkouška z tělesné výchovy bude prominuta

uchazečům ve všech dvouoborových bakalářských studijních oborech v kombinaci s tělesnou výchovou.

 

Z rozhodnutí děkana PřF dále oznamuji, že bude

prominuta přijímací zkouška z geografie

uchazečům v jednooborových bakalářských studijních oborech Geografie, Geografie střední Evropy a ve všech dvouoborových bakalářských studijních oborech v kombinaci s geografií.

Přijímací zkoušky z tělesné výchovy a geografie se promíjejí v 1. i 2. kole přijímacího řízení.

Ke studiu tedy budou přijati všichni uchazeči, kteří splní „Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2010/2011.

RNDr. Eva Hejnová, Ph.D.

Proděkanka pro studium

 

 
Přírodovědecká fakulta
Univerzity J. E. Purkyně
České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem

Studijní oddělení
vč. přijímacího řízení:
Tel: +420 475 283 303 
Tel: +420 475 283 185 
Tel: +420 475 283 182
E-mail: studium.prf@ujep.cz

Děkanát:
Tel: +420 475 283 223
Fax: +420 475 283 563
E-mail: dekan.prf@ujep.cz
IČ: 44555601

 

Úřední deska PřF UJEP

facebook_200.jpg

UMC banner

Virtuální prohlídka PřF UJEP

Akademický senát PřF UJEP

Kontakty Přírodovědecké fakulty

logo_akademie kopie.png

Partneři Přírodovědecké fakulty

 
 
dotyk_pru_poz.png

logo_sthi-dtcz.JPG
logo Cíl 3.jpg
logo_generace_y.jpg

Aktuálně

NOVÝ WEB FAKULTY NA NOVÉ ADRESE !

Dny vědy a umění 24. – 25. 4. 2013

Ankety© 2009–2019 Přírodovědecká fakulta UJEP Mapa stránek | Vytisknout stránku | Styl pro slabozraké