1. kolo


•    Otevírané obory
•    Podmínky přijetí (vybrané části)
•    Podmínky přijetí (úplné znění)


Den konání přijímacích zkoušek:
22. 4. – 26. 4. 2013 praktické přijímací zkoušky
17. 6. – 21. 6. 2013 ústní a písemné přijímací zkoušky

Místo konání: Přírodovědecká fakulta UJEP, České mládeže 8, 400 96  Ústí n. L.

Požadavky k přijímacím zkouškám:

Přírodovědecká fakulta
•    katedra informatiky (přijímací zkouška pouze na vybraná dvouoborová bakalářská studia)
•    katedra fyziky (přijímací zkouška na doktorské studium)
•    katedra biologie (písemný test z biologie v bakalářském a navazujícím studiu)
•    katedra geografie (portfolio pouze pro vybrané obory)
•    katedra matematiky (přijímací zkouška na doktorské studium)
•    katedra chemie (přijímací zkouška pouze na vybraná dvouoborová bakalářská studia)


Pedagogická fakulta

Filozofická fakulta

Kontakty:
České mládeže 8, 400 96 Ústí nad Labem
Studijní oddělení: +420 475 283 182, +420 475 283 185,
E-mail: alena.chocholousova@ujep.cz, kamila.kovarova@ujep.cz
WWW: http://sci.ujep.cz
Elektronická přihláška: http://eprihlaska.ujep.cz/


UJEP » PřF »
RSS blind print

Přírodovědecká fakulta
Univerzity J. E. Purkyně
České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem

Studijní oddělení
vč. přijímacího řízení:
Tel: +420 475 283 303 
Tel: +420 475 283 185 
Tel: +420 475 283 182
E-mail: studium.prf@ujep.cz

Děkanát:
Tel: +420 475 283 223
Fax: +420 475 283 563
E-mail: dekan.prf@ujep.cz
IČ: 44555601

 

Úřední deska PřF UJEP

facebook_200.jpg

UMC banner

Virtuální prohlídka PřF UJEP

Akademický senát PřF UJEP

Kontakty Přírodovědecké fakulty

logo_akademie kopie.png

Partneři Přírodovědecké fakulty

 
 
dotyk_pru_poz.png

logo_sthi-dtcz.JPG
logo Cíl 3.jpg
logo_generace_y.jpg

Aktuálně

NOVÝ WEB FAKULTY NA NOVÉ ADRESE !

Dny vědy a umění 24. – 25. 4. 2013

Ankety© 2009–2019 Přírodovědecká fakulta UJEP Mapa stránek | Vytisknout stránku | Styl pro slabozraké