1. kolo 2010/2011

 

 

Konečný termín pro podání přihlášek ke studiu v akademickém roce 2010/2011 byl vedením fakulty prodloužen do 31. března 2010.

 

 

O Z N Á M E N Í

 

Z rozhodnutí děkana Přírodovědecké fakulty UJEP oznamuji, že

praktická přijímací zkouška z tělesné výchovy bude prominuta

uchazečům ve všech dvouoborových bakalářských studijních oborech v kombinaci s tělesnou výchovou.

 

Z rozhodnutí děkana PřF dále oznamuji, že bude

prominuta přijímací zkouška z geografie

uchazečům v jednooborových bakalářských studijních oborech Geografie, Geografie střední Evropy a ve všech dvouoborových bakalářských studijních oborech v kombinaci s geografií.

Přijímací zkoušky z tělesné výchovy a geografie se promíjejí v 1. i 2. kole přijímacího řízení.

Ke studiu tedy budou přijati všichni uchazeči, kteří splní „Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2010/2011.

RNDr. Eva Hejnová, Ph.D.

Proděkanka pro studium
Přírodovědecká fakulta
Univerzity J. E. Purkyně
České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem

Studijní oddělení:
Tel: +420 475 283 303 
Tel: +420 475 283 185 
Tel: +420 475 283 182 

Děkanát:
Tel: +420 475 283 223
Fax: +420 475 283 563
E-mail: info@sci.ujep.cz
IČ: 44555601

 

Úřední deska PřF UJEP

facebook_200.jpg

UMC banner

Virtuální prohlídka PřF UJEP

Akademický senát PřF UJEP

Kontakty Přírodovědecké fakulty

logo_akademie kopie.png

Partneři Přírodovědecké fakulty

ČLÁNEK - Úspěšní studenti PřF UJEP
 
Obrovský úspěch studenta
Aplikovaných nanotechnologií
 
 
 
dotyk_pru_poz.png

logo_sthi-dtcz.JPG
logo Cíl 3.jpg
logo_generace_y.jpg

Aktuálně

Inaugurace nového děkana PřF UJEP

"ERASMUS+ Výběrové řízení - listopad 2018

Ankety

U medvěda není nuda

3_153.png

Malajský medvěd Myanmar je maskotem Přírodovědecké fakulty UJEP.© 2009 Přírodovědecká fakulta UJEP Mapa stránek | Vytisknout stránku | Styl pro slabozraké